Het Uterine Repair Center Team

De leden van het team van het Uterine Repair Center op een rijtje.

Prof. Dr. J. Huirne - afdelingshoofd

 • Aandachtsgebieden: Benigne gynaecologie, onderzoekmyomen, niches, adenomyose, abdominale cerclage, minimaalinvasieve chirurgie.
 • Gynaecoloog sinds 2007; gepromoveerd in 2006
 • Titel proefschrift: “Searching for the optimal GnRH antagonist regimen to compare with GnRH agonists in IVF.”
 • "Er is veel te weinig aandacht voor menstruatieproblemen. Veel vrouwen durven niet naar de huisarts te gaan of denken dat het er allemaal bij hoort. Ik zet mij in om deze problematiek naar de voorgrond te brengen en vrouwen te laten zien dat er vaak echt iets te doen is aan de problemen die ze ervaren. Ik heb een team samengesteld die deze doelstelling samen met mij uitdragen."

Dr. Wouter Hehenkamp

 • Aandachtsgebieden: Abnormaal uterien bloedverlies, myomen en niches
 • Gynaecoloog sinds 2011; gepromoveerd in 2007
 • Titel proefschrift: “Uterine Artery Embolization versus Hysterectomy for symptomatic uterine fibroids”
 • "Als gynaecoloog heb ik mij gespecialiseerd in het behandelen van goedaardige aandoeningen van de baarmoeder. Hoewel deze aandoeningen (gelukkig) niet levensbedreigend zijn, kunnen ze de kwaliteit van leven ernstig verminderen. Om patiënten op een zo min mogelijk belastende manier te helpen geeft veel voldoening. Daar zet ik mij graag voor in."

Dr. Freek Groenman

 • Aandachtsgebieden: Minimaal invasieve chirurgie, robot chirurgie, transgender zorg
 • Gynaecoloog sinds 2014; gepromoveerd in 2007
 • Titel proefschrift: “Hypoxia inducable factors in lung development”
 • "Binnen de gynaecologie heb ik me altijd aangetrokken gevoeld tot de chirurgische kant van het vak. Minimaal invasieve operaties zoals kijkoperaties zijn een enorme vooruitgang voor de patient. Binnen het Uterine Repair Center hechten we sterk aan het toepassen van deze technieken, mits dat mogelijk is."

Dr. Robert de Leeuw

 • Aandachtsgebieden: Minimaal invasieve en robot chirurgie, onderzoek en onderwijs
 • Gynaecoloog sinds 2016; gepromoveerd in 2019
 • Titel proefschrift: “Guiding the Medical Educator”
 • "In 2016 ben ik als gynaecoloog komen werken bij het Uterine Repair Center. Ik vind het belangrijk we de tijd kunnen nemen om patiënten goed te onderzoeken en een gericht plan op te stellen dat past bij de wensen van de patiënt. Communicatie vind ik heel belangrijk. Dat is een belangrijk onderdeel van mijn proefschrift. Mijn aandachtsgebied is endometriose, adenomyose, niches en vleesbomen."

Dr. Stella Tiersma

 • Aandachtsgebieden: urogynaecologie, chronische buikpijn en seksuologie
 • Gynaecoloog sinds 2006
 • Proefschrift ‘Psychosocial factors en cervical intraepithelial neoplasia’’ 2005, Leiden
 • "Binnen de gynaecologie delen vrouwen vaak heel persoonlijke problemen met je. Ik vind het een voorrecht ze te mogen helpen bij het vinden van een geschikte oplossing. De combinatie van aandacht voor het psychosociale en het operatieve vind ik prachtig aan dit vak."

Dr. Norah van Mello

 • Aandachtsgebieden: transgender zorg, endocrinologie, fertiliteitspreservartie
 • Gynaecoloog sinds 2015; werkzaam bij VUmc sinds 2016
 • "Als gynaecoloog ben ik opgeleid met nadruk op het operatieve deel van ons vak in combinatie met vruchtbaarheid(behoud). Binnen het uterine repair center staat de behandeling van cyclusklachten in combinatie met het behoud van vruchtbaarheid centraal. De vroege zwangerschapsproblemen zoals een buitenbaarmoederlijke zwangerschap waren het onderwerp van mijn proefschrift."
  Timmermans, A.

  Dr. Anne Timmermans

  Als gynaecoloog heb ik mij gespecialiseerd in het behandelen van goedaardige aandoeningen van de baarmoeder en eierstokken, zowel bij (jonge)kinderen, adolescenten als volwassen vrouwen. Ik zet mij er graag voor in dat meisjes en (jonge) vrouwen zo min mogelijk gehinderd door gynaecologische klachten en hun capaciteiten maximaal kunnen benutten. Dat doe ik binnen het uterine repair centrum met aandacht voor de gynaecologische klacht en de mens eromheen.

  Lange, M. de

  Marleen de Lange, MRCOG

  Aandachtsgebieden: abnormaal bloedverlies, myomen, ovarium cysten.

  Gynaecoloog sinds 2012, werkzaam bij het AMC sinds 2012; tevens werkzaam bij Bergman Clinics Vrouw, Amsterdam.

  Mijn opleiding tot gynaecoloog heb ik deels in het Verenigd Koninkrijk (Birmingham Womens Hospital) genoten, hier behaalde ik het Membership van het Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. In  de laatste jaren van mijn opleiding hield ik mij vooral bezig met de algemene gynaecologie, inclusief de operatieve verrichtingen, waar ik mij, na afronding van mijn opleiding, verder in gespecialiseerd heb tijdens mijn fellowship ‘Abnormaal uterien bloedverlies’. Ik zit in het bestuur van Mycena, stichting Mycoom Centrum Amsterdam, en ben bezig met onderzoek naar de introductie en evaluatie van behandelingen voor myomen.