Uterine Repair Center (Polikliniek)

Meer informatie over uw afspraak bij de polikliniek van het Uterine Repair Center.

We ontwikkelen nieuwe technieken voor de behandelingen van deze afwijkingen om op een zo minimaal invasief mogelijke wijze (dus met zo klein mogelijke sneetjes) de meest effectieve behandeling te bieden. Complexe ingrepen voeren we vrijwel altijd met 2 gespecialiseerde gynaecologen uit om zo de optimale zorg te kunnen geven.

Door gebruik te maken van innovatieve middelen en onze zorg continue te evalueren proberen we de optimale zorg te bieden waar de patiënt behoefte aan heeft en beter van wordt en ook op de lange termijn goed blijft functioneren. Waarbij we ook kijken naar de eventuele vruchtbaarheids- en zwangerschapsuitkomsten. Hiervoor werken we nauw samen met ons gespecialiseerde IVF centrum en verloskundeafdeling.

Spreekuren

We hebben diverse themaspreekuren, maar ook speciale second opinion spreekuren en spreekuren voor verwijzingen uit andere ziekenhuizen waar we samen met een gynaecoloog in opleiding patiënten zien en gezamenlijk een echo maken. We doen ons best om direct een behandelplan te maken maar soms is het nodig dit eerst in het multidisciplinaire overleg te bespreken of aanvullende diagnostiek uit te voeren.

‘Niche’-spreekuur

Een ‘niche’ is een holtevormig litteken in de uterus na een sectio caesarea) Sinds 2012 is het bekend, dat een uitsparing in de uterus ter plaatse van het sectiolitteken (‘niche’) verband houdt met bloedverlies na de menstruatie (postmenstruele spotting). Daarnaast kunnen pijnklachten, vruchtbaarheidsproblemen en complicaties in de daarop volgende zwangerschap optreden. Het VUmc is een tertiair verwijscentrum voor laparoscopische en hysteroscopische niche reconstructies die worden uitgevoerd in onder-zoeksetting. In een netwerk met 2 andere Europese centra onderzoeken we de toegevoegde waarde van een laparoscopische niche resectie op de vruchtbaarheid. Tevens onderzoeken we samenwerking met andere Nederlandse ziekenhuizen en ondersteund door ZonMw of we nichevorming ook kunnen voorkomen door het toepassen van verschillende hechttechnieken.

Myomen/Adenomysespreekuur

Op dit spreekuur kunnen patiënten worden verwezen met verdenking myomen (vleesbomen). Patiënten met myomen, veelal voor een tweede mening, worden geïnformeerd en geadviseerd door 1 van de gespecialiseerde gynaecologen of de differentiatie assistent. Geavanceerd echo-onderzoek maakt deel uit van het consult. De patiënt wordt aansluitend besproken in het multidisciplinaire myomen bespreking waar het definitieve beleid kan worden aangepast. Het VUmc is een derdelijns verwijscentrum, wij bieden vrijwel alle innovatieve myoomtherapieën al dan niet in onderzoekverband.

Indien er naast adenomyose ook sprake is van diepe endometriose zullen de patiënten besproken worden binnen het multidisciplinaire overleg binnen het endometriose team en eventueel in gezamenlijkheid worden geopereerd. In internationaal samenwerkingsverband zijn we bezig om richtlijnen te ontwikkelen voor de optimale diagnostiek van adenomyose. Ook onderzoeken we nieuwe behandelingen in onderzoekverband.

Second opinions en verwijzingen
In het Amsterdam UMC zijn wij gespecialiseerd in het doen van second opinions en verwijzingen van andere gynaecologen in het land. Wij kunnen helpen meedenken met complexe problemen en een behandeling voorstellen. U wordt gezien op door ons speciaal ingerichte spreekuren waar wij na een multidisciplinair overleg tot een behandelvoorstel komen. Het kan dan zijn dat u in uw eigen ziekenhuis deze behandeling kunt krijgen, of dat wij de behandeling overnemen.
Spreekuur voor aangeboren baarmoederafwijkingen of cervixinsufficientie

Wij hebben veel ervaring met het onderzoeken van en behandelen van aangeboren afwijkingen van de baarmoeder en of vagina. Hier werken we intensief samen met de afdeling voortplantingsgeneeskunde en ook met onze psychologen en endocrinologen. Patiënten met ernstige cervixinsufficientie kunnen worden naar ons spreekuur verwezen worden voor een eventuele laparoscopische cerclage. De indicatie hiervoor wordt altijd in samenwerking met een van de gespecialiseerde perinatologen gesteld.

Spreekuur voor patiënten met genderdysforie

Amsterdam UMC, locatie VUmc heeft een Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie (KZcG) en behandelt vrouwen als expertisecentrum voor transgenderzorg waarbij het hele zorgpalet wordt aangeboden van indicatiestelling, therapie als ook de nazorg. Dit betreft zowel de volwassenen als de kindergenderzorg. Het is een geïntegreerd multidisciplinair centrum waar alle gender patiënten in een multidisciplinaire setting worden gezien.

Afspraak maken

Het team van de afdeling gynaecologie is graag bereid u een persoonlijk medisch advies te geven. U, uw huisarts of uw behandelend specialist kan een second opinion aanvragen. Voor het maken van een afspraak voor een second of third opinion klik hier of meer algemene informatie over Amsterdam UMC, locatie AMC hierover klik hier.