Diabetesspreekuur (polikliniek)

Als u voorafgaand aan de zwangerschap diabetes had, of in de zwangerschap diabetes ontwikkelt, kan uw huisarts, verloskundige, of medisch specialist u verwijzen naar de polikliniek Diabetes en zwangerschap van het Amsterdam UMC.

Informatie over uw afspraak op het diabetes spreekuur

Als u voorafgaand aan de zwangerschap diabetes had, of in de zwangerschap diabetes ontwikkelt, kan uw huisarts, verloskundige, of medisch specialist u verwijzen naar de polikliniek Diabetes en zwangerschap van het Amsterdam UMC. Deze is onderdeel van de polikliniek Verloskunde. Deze polikliniek vindt plaats op zowel locatie AMC als locatie VUMC.

Kinderwens en diabetes?

Als u diabetes (type 1, type 2 of MODY) heeft is het goed op tijd met uw diabetes-hulpverlener te bespreken wanneer u een kinderwens heeft. Vaak is het nodig om de medicatie aan te passen, en ook kan een glucosesensor worden besproken. Dit zijn zaken die u met een internist-endocrinoloog en diabetes verpleegkundige kunt bespreken. Uw internist-endocrinoloog of huisarts kan u verwijzen voor een preconceptie consult.

In een preconceptie consult (dat vindt plaats vóór u zwanger bent) bespreekt de gynaecoloog met u wat in uw persoonlijke geval kunt verwachten tijdens een eventuele zwangerschap. Zowel effecten van de zwangerschap op diabetes, als van diabetes op de zwangerschap komen aan bod. We bieden alle vrouwen met diabetes (type 1, type 2 of MODY) en kinderwens een preconceptie consult aan.

Zwangerschapsdiabetes

Bij veel vrouwen wordt in de zwangerschap getest op zwangerschapsdiabetes. Mocht deze test aangeven dat u zwangerschapsdiabetes heeft, dan bestaat de behandeling uit dieet adviezen, en het prikken van bloedsuikers op een aantal momenten over de dag.

Waarom een Diabetes en zwangerschappolikliniek?

Een gespecialiseerd team, bestaand uit een diëtist, gynaecoloog, internist-endocrinoloog, en diabetes verpleegkundig specialist, staat voor u klaar op de Diabetes en zwangerschap polikliniek. Zij doen gezamenlijk spreekuur, en hebben regelmatig patiënten-overleg. Hiermee zorgen we dat de zorg zo goed mogelijk aansluit op uw situatie. Bovendien heeft u een vast aanspreekpunt voor uw suikers, en vragen over de suikers.

Wat kan ik verwachten als ik word verwezen naar de Zwangerschap en diabetes polikliniek?

 • Een intake met een verloskundige, gynaecoloog in opleiding of gynaecoloog.
 • Een intake bij gespecialiseerd internist-endocrinoloog en diabetes verpleegkundig specialist.
 • Een persoonlijk voedingsadvies, in één of meerdere consulten, bij een diëtist met diabetes en zwangerschap als aandachtsgebied.
 • Regelmatige zwangerschapscontroles: echoscopie, bloeddruk, bloed en zo nodig urinecheck, groei en ligging van de baby.
 • Regelmatig (in principe wekelijks) contact per email/ telefoon met de diabetes verpleegkundig specialist.
 • Bij diabetes (type 1, type 2 of MODY) vinden alle zwangerschapscontroles plaats in het ziekenhuis.
 • Bij zwangerschapdiabetes kunnen de zwangerschapscontroles, afhankelijk van de situatie, (weer) bij uw eigen verloskundige plaatsvinden. Indien u (weer) bij de verloskundige onder controle komt, zullen duidelijk afspraken worden gemaakt over wie de verdere suikercontroles op zich neemt.
 • Een plan op maat in de zwangerschap, en rondom de bevalling. In veel gevallen wordt besproken om de bevalling iets eerder in te leiden. Als u medicatie gebruikt (bv insuline), zal de internist-endocrinoloog een plan maken voor medicatie rondom de bevalling.
 • In veel gevallen zullen suiker controles bij de baby nodig zijn. Deze vinden in het ziekenhuis plaats in de eerste 24 uur na de bevalling.

Wilt u hulp bij het stoppen met roken: Stoppen roken: stoplijn: 0800-1995. In het Amsterdam UMC hebben we ook een speciale ‘Stoppen met roken-coach” waar we u graag mee in contact brengen.

Onze deskundigen:

 • Diabetesverpleegkundigen (Mw. M. van Renselaar, Mw. M. Roosendaal, Mw. M. Sprengers en Mw. T. Dijkstra),
 • Diëtisten (Mw. E. Pekel, Mw. en Mw. F. Wijjers),
 • Internist-endocrinologen (Dr. R.JG. IJzerman en Mw. Dr. S. Siegelaar),
 • Gynaecoloog-perinatologen (Mw. Dr. F. Hammiche, Mw. Dr. R. Painter, Dr. M.G.A.J. Wouters)

  Openingstijden

  Onze artsen die betrokken zijn bij het diabetesspreekuur houden polikliniek op dinsdag- en donderdagochtend. In VUmc is dit ook op donderdag. Ook eventuele echo- of bloedonderzoeken worden rondom deze bezoeken gepland.

  Route en contact

  AMC

  De polikliniek Verloskunde ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) op de eerste verdieping. Om er te komen neemt u de lift naar de eerste verdieping en meldt u zich bij de hoofdbalie, links van de liften.

  Telefoonnummers

  • AMC: 020 - 566 3400