Bent u in verwachting? Dan kunt u terecht bij het Verloscentrum van Amsterdam UMC. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van elke zwangerschap. Heeft u een aandoening of ziekte, bent u zwanger van een meerling, bent u eerder te vroeg bevallen of heeft uw ongeboren kind extra zorg nodig? Dan kunt u met uw partner terecht op één van onze thema spreekuren. Daar krijgt u de beste zorg door zorgverleners met veel expertise. Poliklinische afspraken kunnen plaatsvinden op locatie AMC en locatie VUmc. Voor acute zorg of opname in het ziekenhuis tijdens de zwangerschap, de bevalling en het kraambed kunt u bij ons terecht op locatie AMC.

Polikliniek Gynaecologie, Verloskunde en Seksuologie
phone
020-566 3400 (locatie AMC) of 020-444 1190 (locatie VUmc)

Op 29 november 2021 verhuist de afdeling verloskunde van locatie VUmc naar locatie AMC.
De bevallingen en acute verloskundige zorg vinden vanaf 29 november plaats op locatie AMC, Meibergdreef 9, Amsterdam.
Poliklinische afspraken kunnen nog wel op beide locaties plaatsvinden. De artsen en verpleegkundigen van beide locaties vormen één team. De verhuizing heeft daarom geen gevolgen voor de kwaliteit van uw zorg.
Voor meer informatie kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen; u kunt bellen met de polikliniek Verloskunde of het met uw behandelend zorgverlener bespreken.

Meer nieuws