Verloskunde (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek Verloskunde.

Contact en afspraak

Uw huisarts of verloskundige heeft u een verwijzing gegeven voor de polikliniek Verloskunde van Amsterdam UMC. U kunt bij ons terecht voor begeleiding van uw zwangerschap om medische redenen, of zoals wij dat noemen: met een medische indicatie.

Voor wie?

U kunt zo’n medische indicatie hebben vanwege een al langer bestaande ziekte of aandoening, bijvoorbeeld suikerziekte of bloedarmoede. Of vanwege medicijngebruik. Het kan ook zijn dat er tijdens uw zwangerschap een probleem is vastgesteld, bijvoorbeeld hoge bloeddruk. Of dat een eerdere baby met een keizersnee ter wereld moest komen.

  Wat kan ik verwachten?

  Onze polikliniek, is onderdeel van het Verloscentrum in het Amsterdam UMC. Er zijn spreekkamers en echokamers. In de spreekkamer vindt de controle plaats. Indien er een indicatie is voor een echo zal deze voorafgaand aan de controle gemaakt worden op de echokamer. Op de polikliniek verloskunde is ook de polikliniek prenatale diagnostiek gevestigd. Op prenatale diagnostiek poli wordt ook invasief (= binnen in het lichaam) onderzoek uitgevoerd. Verder is er een goede samenwerking met een diverse specialisten van andere vakgebieden, zoals de internist en de hematoloog (bloedspecialist).

  Zo wordt uw zwangerschap aan alle kanten deskundig begeleid.

  Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

  Amsterdam UMC is een universitair medisch centrum. Een ziekenhuis waar artsen en specialisten worden opgeleid. De coassistent (arts in opleiding) en arts-assistent (specialist in opleiding) zijn een essentiële schakel in de zorg die wij leveren. U krijgt dan ook regelmatig met coassistenten en arts-assistenten te maken in Amsterdam UMC.

  Prenatale diagnosiek

  • AMC: 020-566 4499

  Themapoliklinieken