Verloskunde (polikliniek)

Informatie over uw afspraak op de polikliniek Verloskunde.

Contact en afspraak

Uw huisarts of verloskundige heeft u een verwijzing gegeven voor de polikliniek Verloskunde van Amsterdam UMC. U kunt bij ons terecht voor begeleiding van uw zwangerschap om medische redenen, of zoals wij dat noemen: met een medische indicatie.

Voor wie?

U kunt zo’n medische indicatie hebben vanwege een al langer bestaande ziekte of aandoening, bijvoorbeeld suikerziekte of bloedarmoede. Of vanwege medicijngebruik. Het kan ook zijn dat er tijdens uw zwangerschap een probleem is vastgesteld, bijvoorbeeld hoge bloeddruk. Of dat een eerdere baby met een keizersnee ter wereld moest komen.

  Wat kan ik verwachten?

  Onze polikliniek, is onderdeel van het Verloscentrum in het Amsterdam UMC. Er zijn spreekkamers en echokamers. In de spreekkamer vindt de controle plaats. Indien er een indicatie is voor een echo zal deze voorafgaand aan de controle gemaakt worden op de echokamer. Op de polikliniek verloskunde is ook de polikliniek prenatale diagnostiek gevestigd. Op prenatale diagnostiek poli wordt ook invasief (= binnen in het lichaam) onderzoek uitgevoerd. Verder is er een goede samenwerking met een diverse specialisten van andere vakgebieden, zoals de internist en de hematoloog (bloedspecialist).

  Zo wordt uw zwangerschap aan alle kanten deskundig begeleid.

  Onderzoek door een arts of specialist in opleiding

  Amsterdam UMC is een universitair medisch centrum. Een ziekenhuis waar artsen en specialisten worden opgeleid. De coassistent (arts in opleiding) en arts-assistent (specialist in opleiding) zijn een essentiële schakel in de zorg die wij leveren. U krijgt dan ook regelmatig met coassistenten en arts-assistenten te maken in Amsterdam UMC.

  Route en telefoonnummer

  Locatie AMC

  De polikliniek Verloskunde ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) op de eerste verdieping. Om er te komen neemt u de lift naar de eerste verdieping en meldt u zich bij de hoofdbalie, links van de liften.

  Locatie VUmc

  De polikliniek ligt in het polikliniekgebouw op de begane grond, Receptie H. Indien u voor de eerste keer komt gaat u eerst langs de centrale inschrijfbalie bij de ingang van de polikliniek voor de inschrijving. Daarna loopt u naar Receptie H om aan te melden bij de aanmeldzuil.  Wanneer u al eerder in VUmc bent geweest kunt u rechtstreeks aanmelden bij Receptie H.

  Telefoonnummers Verloskunde

  • Locatie AMC: 020 - 566 3400
  • Locatie VUmc: 020 - 444 1190
  Wachttijd Verloskunde

  Wachttijden polikliniek:

  Door het Coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor urgente vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

  • Verloskunde: 2 dagen
  • Gynaecologie: 9 dagen
  • Seksuologie: 35 dagen
  • Medische Oncologie: 14 dagen
  • Voortplantingsgeneeskunde (Infertiliteit): 90 dagen
  • Incontinentie voor de vrouw: -

  Bovengenoemde wachttijden gelden niet voor spoedconsulten.

  Wachttijden behandeling

  • Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering: 53 dagen.
  • Baarmoederverwijdering in combinatie met andere ingre(e)p(en): 28 dagen.
  • Initiële operatieve behandeling ovariumkanker ongeacht prognose (curatief en/of palliatief): 69 dagen.
  • Sterilisatie vrouw: te weinig waarnemingen
  • Operatieve behandeling stressincontinentie: te weinig waarnemingen

  Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

   Meer over uw bezoek aan het AMC: