Psychiatrie, Obstetrie, Pediatrie (POP) (polikliniek)

Op de POP-poli kunnen zwangeren met psychische problemen en/of psychiatrische ziekten en/of medicatiegebruik voor bijvoorbeeld slaapproblemen of psychische klachten terecht voor deskundig advies en begeleiding.

Uw huisarts, verloskundige of specialist verwijst u naar het POP-spreekuur van Amsterdam UMC. Dit spreekuur is onderdeel van de polikliniek Verloskunde.

Waarom een POP-poli? En voor wie is dit geschikt?

Een psychiatrische ziekte tijdens een zwangerschap of na de bevalling heeft negatieve gevolgen voor het welbevinden van de (aanstaande) moeder. Psychiatrische ziekten tijdens de zwangerschap kunnen leiden tot complicaties en na de bevalling tot een gestoorde moeder-kind relatie met risico’s voor de ontwikkeling van het kind.

Met behulp van vaste begeleiding en extra ondersteuning proberen we de kans op deze complicaties terug te brengen en bieden we steun in een kwetsbare periode.

Dit spreekuur is bedoeld voor vrouwen met psychische problemen en/of psychiatrische ziekten en/of medicatiegebruik voor bv slaapproblemen of psychische klachten. Het spreekuur komt niet in de plaats van de reguliere zwangerschapsbegeleiding, maar kan als aanvulling worden gezien.

Het spreekuur wordt ook bezocht door mensen die zich voor een eventuele zwangerschap willen laten informeren over de effecten van psychische klachten en/of medicatiegebruik in de zwangerschap.

Patiënten kunnen alleen na verwijzing op dit spreekuur worden geboekt.

Wat kunt u van ons verwachten?

Tijdens dit spreekuur werken psychiater, gynaecoloog, kinderarts en verloskundige samen in de zorg voor zwangeren met psychische of psychiatrische klachten. Samen met de patiënte wordt gekeken welke zorg nodig is om op een stabiele manier de zwangerschap en het kraambed door te komen. Er kan uitleg en informatie over medicijngebruik gegeven worden en samen met eventuele andere betrokken hulpverleners wordt een plan gemaakt voor bevalling en kraambed.

U krijgt uitleg en advies op maat voor een veilige,  gezonde en psychisch stabiele zwangerschap en kraamperiode. Hierbij wordt indien nodig of gewenst overlegt met huisarts, externe behandelaren en kraamzorg. In sommige gevallen wordt afgesproken voor een kraambed in het ziekenhuis, waarbij leden van het POP-team ook tijdens de kraamdagen betrokken zijn.  

Onze deskundigen

 • Mw. dr. A.W. Valkenburg-vd Berg, gynaecoloog-perinatoloog
 • Drs. A.M. Eeckhout, psychiater
 • Mw. drs. S.D. Sie, kinderarts-neonatoloog
 • Mw. drs. A.R.C. Laarman, kinderarts-neonatoloog
 • Mw. M. Buter-van Ede, verpleegkundige
 • Mw. C.S. Kee, maatschappelijk werker
 • Mw. L. v Sommeren, verpleegkundige/aandachtsfunctionaris kindermishandeling (Kind in de Knel)
 • Mw. dr. D.D.C.A Henriquez, gynaecoloog

  Openingstijden

  onze artsen houden het POP-spreekuur op donderdagmiddag. Ook eventuele echo- of bloedonderzoeken worden rondom deze bezoeken gepland.

  Route

  Vanaf maandag 6 juni 2022 zijn de afspraken op de polikliniek Verloskunde op locatie AMC, Meibergdreef 9, Amsterdam-Zuidoost

  Telefoonnummers

  Locatie AMC: 020 - 566 3400