Eerste afspraak verloskunde

De zwangerschap is een periode van grote veranderingen. Elke vrouw ervaart die veranderingen anders. Tijdens de zwangerschap kunt u te maken krijgen met klachten die bij de zwangerschap horen.

Sommige vrouwen voelen zich 9 maanden lang beter dan ooit, anderen hebben klachten. De ene vrouw kan haar werk voortzetten tot 6 weken voor de uitgerekende datum. De andere vrouw moet haar werkzaamheden al eerder aanpassen. Ook in emotioneel opzicht verandert er veel. Voor de meeste vrouwen en hun partners is een zwangerschap een blijde gebeurtenis. Maar soms zijn er ook zorgen over bijvoorbeeld de relatie, werk, geld of het verloop van de zwangerschap.

Eerste bezoek

Begeleiding van de zwangerschap

Heeft u tijdens de zwangerschap of bij de bevalling specialistische zorg nodig? Dan krijgt u in het ziekenhuis begeleiding van een arts, gynaecoloog of een klinisch verloskundige. Dankzij goede samenwerking tussen artsen, (klinisch) verloskundigen, huisartsen en gynaecologen mag u rekenen op goede zorg voor u en uw kind.

Frequentie controles

Uw arts, klinisch verloskundige of gynaecoloog (verloskundig zorgverlener) controleert regelmatig het verloop van uw zwangerschap. In de eerste helft van de zwangerschap vindt ongeveer elke 4-6 weken een controle plaats. Dit loopt op tot (twee)-wekelijkse controles aan het einde van uw zwangerschap. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zijn meer of minder controles nodig. In de deze app zijn de komende afspraken in te zien. Ook is te zien of er een echo plaatsvindt, een bloedafname of ander onderzoek. Tevens vindt u relevante informatie met betrekking tot uw zwangerschap, bevalling en kraambed.

Vragenlijst en Mijn Dossier

Ter voorbereiding op uw eerste bezoek vragen wij u van tevoren een vragenlijst in te vullen via Mijn Dossier. Hierdoor heeft de zorgverlener tijdens uw bezoek meer tijd en aandacht voor u en uw zorgvraag. Deze vragenlijst ontvangt u digitaal voor u bezoek. Zou u zo vriendelijk willen zijn om de vragenlijst in te vullen?

Mocht u nog geen actieve Mijn Dossier hebben vragen we u om deze alvast te activeren. U kunt zelf eenvoudig een account aanmaken via DigiD.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens volgens de regels en wetten die hiervoor gelden. Op beide locaties van Amsterdam UMC (locatie AMC en locatie VUmc) kunnen de bevoegde zorgverleners uw dossier inzien.

Bij de eerste afspraak vragen wij u tevens een medicijnlijst mee te nemen van de medicijnen die u op dit moment gebruikt, of eventueel de medicijndoosjes, wanneer u niet in het bezit bent van een recente medicijnlijst.

Mocht het toch niet gelukt zijn de vragenlijst in te vullen vragen wij u 30 minuten eerder voor het bezoek aan het ziekenhuis aanwezig te zijn. De vragenlijst kunt u dan in de polikliniek verloskunde op een computer invullen.

Wat bespreekt u met de zorgverlener tijdens het eerste bezoek?

De uitgerekende datum

Bij het eerste of tweede bezoek krijgt u een echo aangeboden. Met deze ‘termijnecho’ kan de zorgverlener zien hoe lang u zwanger bent en wat de uitgerekende datum is. Het is geen garantie dat u op die datum gaat bevallen. De bevalling vindt meestal plaats in de periode van drie weken voor de uitgerekende datum tot twee weken na deze datum. Dit is de periode van 37 tot 42 weken van uw zwangerschap. De echo laat ook zien of het hart van uw kind klopt en of uw in verwachting bent van een tweeling.

Eerdere zwangerschappen

Uw zorgverlener zal vragen of dit uw eerste zwangerschap is. Als uw eerder zwanger bent geweest, wordt ook gevraagd hoe deze zwangerschappen zijn verlopen.

Uw gezondheid en de gezondheid van uw partner

Om een beeld te krijgen van uw gezondheid, zal uw verloskundig zorgverlener vragen naar ziekten, operaties, bloedtransfusies en behandelingen. Heeft u gezondheidsklachten? Rookt u of heeft u gerookt? Gebruikt u alcohol of drugs of heeft u die gebruikt?

Foliumzuur

Foliumzuur vermindert de kans dat uw kind wordt geboren met een open ruggetje, een hazenlip of een open gehemelte. Waarschijnlijk slikt u al foliumzuur. Als dat niet zo is en u nog maar kort zwanger bent, slik dan alsnog foliumzuur. U slikt foliumzuur tot de tiende week van uw zwangerschap (10 weken na de eerste dag van de laatste menstruatie). Slik elke dag een tablet van 0,4 of 0,5 milligram foliumzuur. U kunt foliumzuur zonder recept bij de drogist of apotheek kopen.

Medicijngebruik

Vertel uw verloskundig zorgverlener altijd welke medicijnen u gebruikt. Dat geldt ook voor medicijnen waarvoor u geen recept nodig heeft. Het is belangrijk dat u tijdens de zwangerschap zorgvuldig omgaat met medicijnen. Sommige stoffen hebben al vroeg in de zwangerschap invloed op de ontwikkeling van uw kind. Vertel daarom aan uw behandelend arts en tandarts dat u zwanger bent. Doe dat ook als u bij de apotheek bent. Bij pijnklachten kunt u paracetamol gebruiken, echter niet meer dan 4gram per dag (8tabletten van 500mg). Als u meerdere dagen paracetamol nodig hebt, overleg dan met de verloskundige of gynaecoloog. Gebruik andere pijnstillers alleen na overleg met ons. Een verdoving door de tandarts is geen probleem, maar vertel wel dat u zwanger bent.

De gezondheid van familieleden

Komen er in de familie of die van uw partner ziekten of aandoeningen voor? Denk bijvoorbeeld aan suikerziekte, taaislijmziekte (cystic fibrosis), een open rug, een spierziekte, downsyndroom of hartafwijkingen. Vermeldt dit dan wanneer u voor het eerst op controle komt in het ziekenhuis.

Uw leefomstandigheden

Hoe woont u? Leeft u alleen of met een partner? Wat zijn uw bezigheden? Als er bijzondere omstandigheden zijn in uw leven, dan is het verstandig dit te laten weten. Misschien krijgt u tijdens de zwangerschap te maken met veranderingen, bijvoorbeeld op het gebied van relaties, financiën, huisvesting of werk. Op indicatie kan hulp van een maatschappelijk werker worden ingeschakeld.

Uw werkomstandigheden

Het is goed als u van tevoren bedenkt of er risico’s op het werk zijn voor uw ongeboren kind of voor uzelf. U kunt dit ook vragen aan uw werkgever. Op de website van de rijksoverheid en het RIVM vindt u actuele informatie hierover.

Onderzoeken

U krijgt uitleg over het bloedonderzoek en u bespreekt de mogelijkheid van screening op Down-Edwards en Patausyndroom en de 20 wekenecho. Op de website van het RIVM zijn animaties te bekijken over bloedonderzoek bij zwangeren.

Vragen stellen

Natuurlijk kunt u zelf ook vragen stellen en informatie geven over uw eigen situatie. Schrijf uw vragen en opmerkingen van tevoren op, zodat u ze tijdens het bezoek niet vergeet. Uw partner of iemand anders is van harte welkom bij elke zwangerschapscontrole.

Lichamelijk onderzoek

Bij elk bezoek doet uw verloskundig zorgverlener lichamelijk onderzoek:

  • Groeit uw kind voldoende? De groei van de baarmoeder wordt gecontroleerd via uw buik.
  • Vanaf de derde maand (week 12) wordt er via de buik ook naar de hartslag van uw kind geluisterd. Voor week 12 is uw kind nog te klein om de hartslag te kunnen horen.
  • In de laatste maanden van de zwangerschap, vanaf ongeveer 28 weken, kan ook de ligging van uw kind gevoeld worden. In de laatste weken wordt gecontroleerd of het kind goed indaalt in het bekken.
  • Uw bloeddruk wordt gemeten. Een lage bloeddruk tijdens de zwangerschap kan geen kwaad, maar geeft soms klachten. U kunt bijvoorbeeld duizelig worden als u opstaat. Een te hoge bloeddruk merkt u meestal niet, maar maakt extra zorg voor u en uw kind noodzakelijk.