Preconceptioneel advies spreekuur AMC (polikliniek)

Bij het preconceptioneel spreekuur kunnen vrouwen terecht die nog niet zwanger zijn maar wel een zwangerschapswens hebben en tevens een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van allerlei complicaties in de zwangerschap.

Informatie over uw afspraak op het preconceptioneel spreekuur

 Uw huisarts, verloskundige of specialist verwijst u naar het preconceptioneel advies spreekuur van Amsterdam UMC. Deze is onderdeel van de polikliniek Verloskunde.

Bij het preconceptioneel spreekuur kunnen vrouwen terecht die nog niet zwanger zijn maar wel een zwangerschapswens hebben en tevens een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van allerlei complicaties in de zwangerschap.

Waarom een preconceptioneel advies spreekuur? En voor wie is dit geschikt?

Sommige situaties, zoals bepaalde ziekten of medicijngebruik, brengen een verhoogd risico met zich mee in geval van een zwangerschap. Een advies op maat over behandeling van bepaalde ziekten of het aanpassen van bepaalde medicijnen, zorgen voor een betere zwangerschapsuitkomst.

Op het preconceptioneel advies spreekuur krijgen vrouwen VOOR een (nieuwe) zwangerschap uitleg en advies passend bij hun voorgeschiedenis,  actuele gezondheidstoestand en/of medicatiegebruik.

Dit spreekuur is bedoeld voor vrouwen (en hun partners) met vragen over hun vorige of aanstaande zwangerschap(pen). [Preconceptioneel betekent letterlijk: vóór de conceptie oftewel bevruchting]

Deze vragen kunnen te maken hebben met:

  • complicatie(s) tijdens (een) eerdere zwangerschap(pen)
  • doorgemaakte/huidige ziekte(n) en/of operatie(s)
  • gebruik van geneesmiddel(en)
  • andere zaken die van belang kunnen zijn in verband met een toekomstige zwangerschap.

Wat kunt u van ons verwachten?

Er vindt een inventarisatie plaats van uw huidige gezondheidssituatie en van eventuele eerdere problemen met betrekking tot gezondheid en (eventueel) voorgaande zwangerschappen.

Indien nodig wordt er overlegd met andere behandelaren en gebruik gemaakt van uitkomsten van recent onderzoek, om zo samen met u tot een goed advies en plan te komen voor een veilige en gezonde toekomstige zwangerschap en bevalling.

Hierbij komen ook risico-inschatting en complicatie-kansen aan de orde.

Onze deskundigen

  • Mw. Dr. C. Dijkstra-Roos
  • Mw. Dr. F Hammiche
  • Mw. Dr. M de Boer

Openingstijden

Onze artsen die betrokken zijn bij het preconceptioneel advies spreekuur houden in AMC polikliniek op  afspraak.

Contact en route

AMC

De polikliniek Verloskunde ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) op de eerste verdieping. Om er te komen neemt u de lift naar de eerste verdieping en meldt u zich bij de hoofdbalie, links van de liften.

Telefoonnummers Verloskunde

  • AMC: 020 - 566 3400