Vroeggeboorte (polikliniek)

De polikliniek Vroeggeboorte is een expertisecentrum voor vrouwen die een verhoogde kans hebben om te vroeg te bevallen, bijvoorbeeld als dat al een keer gebeurd is, bij een korte baarmoedermond, of als u zwanger bent van een meerling (meer dan één kind).

Uw huisarts, verloskundige of specialist verwijst u naar de Vroeggeboorte Polikliniek van Amsterdam UMC. Deze is onderdeel van de polikliniek Verloskunde.

Bij de Vroeggeboorte Polikliniek kunnen zwangeren met een verhoogd risico op vroeggeboorte terecht voor deskundig advies en begeleiding.

Waarom een Vroeggeboorte Polikliniek? En voor wie is dit geschikt?

Vrouwen die ooit eerder een vroeggeboorte hebben doorgemaakt hebben een verhoogd risico om dit in een volgende zwangerschap opnieuw mee te maken. Met behulp van extra behandelingen kunnen wij ervoor zorgen dat deze herhalingskans  verminderd wordt. Ook bieden wij extra ondersteuning en vaste begeleiding, juist omdat een volgende zwangerschap erg spannend kan zijn.

De Vroeggeboorte polikliniek is ook geschikt voor vrouwen die om een andere reden een verhoogde kans hebben om te vroeg te bevallen, bijvoorbeeld een korte baarmoedermond, gemeten via een inwendige echo, of als u zwanger bent van een meerling (tweeling of drieling bijvoorbeeld).

Ook als u ooit te vroeg bent bevallen en een advies op maat wilt om uw kans op herhaling zo klein mogelijk te maken  kunt u onze Vroeggeboorte polikliniek bezoeken voor een zogenaamd preconceptioneel consult (een consult voorafgaand aan een zwangerschap).

Wat kan ik verwachten?

U krijgt van ons deskundige begeleiding op maat door een vast team. U wordt behandeld conform de laatste inzichten ter preventie van een vroeggeboorte. Om de zorg voor vroeggeboorte verder te verbeteren doet het Amsterdam UMC mee aan verschillende onderzoeken, bijvoorbeeld naar de oorzaak van vroeggeboorte, behandelingen voor preventie van vroeggeboorte en de beste behandeling van een dreigende vroeggeboorte. De kans is dan ook groot dat u wordt gevraagd mee te doen aan onderzoek. U zult hiervoor op de polikliniek uitgebreid worden geïnformeerd mocht u in aanmerking komen om mee te doen. Het staat u uiteraard altijd vrij om niet mee te doen met onderzoek als dit voor u niet goed voelt. U krijgt dan de standaard behandeling.

Ook krijgt u van ons informatie en adviezen over wat u zelf kunt doen om het risico op een vroeggeboorte zo klein mogelijk te maken. Bijvoorbeeld over adviezen ten aanzien van lichaamsbeweging, sport, werk, dieet en lifestyle.

Onze deskundigen (zie ook het medewerkersoverzicht)

Prof. Dr. M.A. Oudijk
Prof. Dr. E. Pajkrt
Mw. Dr. M.A. de Boer
Mw. Dr. C. Dijkstra-Roos
Mw. Dr. J.J.H. Bakker

Openingstijden

Onze artsen en verloskundigen die betrokken zijn bij de Vroeggeboorte polikliniek houden in het AMC polikliniek op dinsdagen en vrijdagen. In het VUMC is dit op dinsdag. Ook eventuele echo- of bloedonderzoeken worden rondom deze bezoeken gepland.

Route
AMC

De polikliniek Verloskunde ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) op de eerste verdieping. Om er te komen neemt u de lift naar de eerste verdieping en meldt u zich bij de hoofdbalie, links van de liften.

Verloskunde

AMC: 020 - 566 3400

Vroeggeboorte in geschiedenis

Hier vindt u relevante patiënten informatie over dit onderwerp.