Kadex (polikliniek)

Als u tijdens de zwangerschap alcohol, drugs of nicotine gebruikt of gebruikt hebt, kan uw huisarts, verloskundige, instantie of specialist u verwijzen naar de KADEX poli van het Amsterdam UMC locatie AMC.

Uw huisarts, verloskundige, instantie of specialist verwijst u naar de KADEX poli van het Amsterdam UMC, locatie AMC. Deze is onderdeel van de polikliniek Verloskunde.

KADEX betekent Kinderen Antenatale Drugs Expositie. (Kinderen die tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan drugs.)

Waarom een KADEX poli?

Als u tijdens de zwangerschap alcohol, drugs of nicotine gebruikt of gebruikt hebt, is het goed dit met uw hulpverlener te bespreken. We begrijpen heel goed dat er misschien schaamte is om dit te vertellen en/of dat het moeilijk is om te stoppen. Soms is het gebruik een gewoonte geworden, bv om goed te kunnen slapen, en komt u er nu achter dat u niet goed zonder kunt. Of u bent al op eigen kracht gestopt maar bent bang terug te vallen.

Wij proberen een plan en advies op maat te geven om u zo goed mogelijk te begeleiden, samen nemen we de stappen door die er gezet moeten worden en helpen we als het moeilijk wordt.  Stoppen met drugs, alcohol en nicotine maakt de kans op complicaties in de zwangerschap kleiner en geeft uw kind veel betere kansen om zich goed te ontwikkelen. En dat willen we uiteraard allemaal.

Wilt u weten wat de invloed is van verschillende drugs en alcohol op de zwangerschap , klik dan door naar Trimbos : https://www.drugsinfo.nl/publiek/vruchtbaarheid-en-zwangerschap/risico-s-per-middel.

Wilt u hulp bij het stoppen met roken: Stoppen roken: stoplijn: 0800-1995

In het Amsterdam UMC hebben we ook een speciale ‘Stoppen met roken-coach” waar we u graag mee in contact brengen.

Wat kan ik verwachten?

  • Een uitgebreide intake met een verloskundig expert op het gebied van middelengebruik.
  • Een gesprek met medisch maatschappelijk werk om eventuele bijkomende problematiek in kaart te brengen. Als daar behoefte aan is kan het maatschappelijk werk tijdens de zwangerschap betrokken blijven als steun op psychosociaal vlak. Indien nodig kunt u tijdens of na de zwangerschap doorverwezen worden naar hulpverlening buiten het ziekenhuis.
  • Regelmatige zwangerschapscontroles: echoscopie, bloeddruk, bloed en urinecheck, groei en ligging van de baby.
  • Een plan op maat in de zwangerschap, een beval- en kraambed plan, zo nodig aangevuld met een consult bij een kinderarts, psychiater of psycholoog, anesthesist, een diëtiste, een bevalcoach (doula) of lactatiedeskundige.
  • Bespreken bevalplan: praktische vragen over wensen ten aanzien van de bevalling als die in het Amsterdam UMC, locatie AMC zal gaan plaatsvinden.

Openingstijden:

Alle consulten van KADEX polikliniek vinden plaats op woensdagen. Een eventuele echo, bloedonderzoek of consult bij andere hulverlener kunnen op andere dagen worden gepland als dat nodig is.

Wenst u eerst een informatief gesprek in alle vertrouwelijkheid, dan is dat uiteraard mogelijk. Op onderstaand telefoon nummer kunt u een telefonische afspraak inplannen.

Verloskunde tel: 020 - 566 3400

Route

De polikliniek Verloskunde ligt in het polikliniekgebouw (bouwdeel A) op de eerste verdieping. Om er te komen neemt u de lift naar de eerste verdieping en meldt u zich bij de hoofdbalie, links van de liften.