Verloskamers (verpleegafdeling)

Informatie over uw opname op de verloskamers van Amsterdam UMC.

Contact en afspraak

Wanneer u een verhoogd risico op problemen heeft tijdens de zwangerschap of voor de bevalling dan wordt u voor de bevalling opgenomen op de verloskamers. Het kan ook mogelijk zijn dat er een reden ontstaat voor opname op onze verloskamers tijdens of na uw thuisbevalling.

Ook is het mogelijk dat uw bevalling plaatsvindt op onze verloskamers maar onder begeleiding van uw eigen verloskundige als er geen medische indicatie is.

Wat kan ik verwachten?

Hieronder kunt u meer lezen over hoe u zich kunt voorbereiden op de opname en de dagelijkse gang van zaken op de afdeling verloskunde.

Wegwijs naar het Verloscentrum van Amsterdam UMC

Hoe bereikt u het verloscentrum op locatie AMC?

De Spoed Eisende Hulp-Vrouwenziekten (SEHV), de zwangerenafdeling, Medium Care Unit voor vrouwen en de verloskamers bevinden zich op de derde etage van de H-toren. De kraamafdeling en Medium Care pasgeborenen bevinden zich op de vierde etage van de H-toren.

Parkeren

U of uw bezoek kan de auto tegen betaling (met een oplopend tarief) parkeren op het parkeerterrein P1 (bij de hoofdpingang) of P2 (naast het ziekenhuis). Voor meer informatie zie www.amc.nl/parkeren.

Winkels en restaurant

Op de begane grond zijn diverse restaurants en winkels zoals een boekhandel, drogisterij, postkantoor met cadeaushop en een kapsalon.

Graag wijzen wij u er op de mogelijkheid om bij de belastingdienst en/ of zorgverzekering uw reis- en/of parkeerkosten in te dienen. Denkt u er dan vooral aan om uw parkeertickets te bewaren.

Bezoekadres

Verloscentrum Amsterdam UMC, locatie AMC Meibergdreef 9 1105 AZ, Amsterdam

Postadres

Verloscentrum Amsterdam UMC, locatie AMC Postbus 22600 1100 DD Amsterdam

Post kan verstuurd worden onder vermelding van naam, afdeling en kamernummer

Telefoonnummers

 • Spoed (SEHV), Afdeling H3-zuid: 020-566 1500
 • Telefooncentrale AMC: 020-566 9111
 • Verloscentrum, Afdeling H3-zuid: 020-566 4466
 • Kraamafdeling: Afdeling H4-zuid: 020-566 3553
 • Polikliniek Verloskunde, Gebouw A, eerste verdieping: 020-566 3400
 • Polikliniek Prenatale diagnostiek, Gebouw A, eerste verdieping: 020-566 4499

Sociale media

Volg Amsterdam UMC, Verloscentrum locatie AMC ook op de Instagram: @borninamsterdamumc

Bij wie kan ik terecht voor vragen?
Voor praktische vragen kunt u terecht bij de doktersassistenten, afdelingssecretaresse, en/ of baliemedewerkers op de verpleegafdelingen. Voor medische of verpleegkundige vragen kunt u de behandelend arts, klinische verloskundige en/ of verpleegkundige benaderen.

Bezoek aan verloscentrum

Informatie voor patiënten en bezoekers over het coronavirus

Amsterdam UMC

Voor alle afdelingen (zwangerenafdeling, verloskamers en kraamafdeling) geldt:

 1. Naast de partner en eigen kinderen, maximaal 2 bezoekers per dag
 2. Uw partner of contactpersoon kan blijven slapen op de verloskamers en kraamafdeling.
 3. Bij een consult op de SEHV (Spoedeisende Hulp voor Vrouwen) is het in verband met beperkte wachtruimte slechts mogelijk om 1 persoon mee te nemen (geen kinderen).
Enkele aandachtspunten voor uw bezoek

 • Mocht uw bezoek buiten de kamer willen wachten, dan kan dit naast de liften in Amsterdam UMC, locatie AMC. Daarnaast zijn er verschillende faciliteiten op de begane grond van de ziekenhuizen. Het is niet de bedoeling dat bezoek op de afdelingsgang blijft uit privacy oogpunt en voor ieders rust.
 • Ook als u bezoek heeft, gaat verzorging en behandeling voor. Zo kan het voorkomen dat uw bezoek wordt gevraagd om even de kamer te verlaten. Denkt u bijvoorbeeld aan gesprekken met de arts.
 • Op de afdeling verzorgen wij ook patiënten die ernstig ziek zijn, emotioneel zware gebeurtenissen moeten verwerken of nog veel rust nodig hebben. Rust is belangrijk in ons ziekenhuis. Wij vragen uw bezoek om hier rekening mee te houden.
 • Mensen die last hebben van verkoudheid, griep of andere besmettelijke ziekten, kunnen hun bezoek aan u beter uitstellen. U en uw medepatiënten kunnen extra vatbaar zijn.
 • Kinderen jonger dan twaalf jaar mogen niet zonder begeleiding op de afdeling en in het ziekenhuis rondlopen. Kinderen met waterpokken zijn niet welkom op onze afdeling.

Openbaar toilet

In verband met hygiëne verzoeken wij uw bezoek gebruik te maken van het toilet dat bestemd is voor bezoek en niet dat van de patiënten: voor bezoek is er een openbaar toilet tegenover de H3- en naast de H4-liften.

Roken

Sinds 1 oktober 2019 is Amsterdam UMC volledig rookvrij. Dit betekent dat er in het ziekenhuis en op ons terrein niet gerookt wordt. Ook geen e-sigaretten. Amsterdam UMC wil dat het ziekenhuis een zo gezond mogelijke omgeving is voor iedereen. Voor meer informatie zie: www.amc.nl/rookvrij.

Voorbereiden op de opname

Het is handig om u thuis goed voor te bereiden op uw opname in het ziekenhuis. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken dat u iets bent vergeten. Wij brengen u graag een overzicht van alles waar u thuis al aan zou kunnen denken.

De juiste gegevens

Voordat u komt, willen wij graag de juiste gegevens van u hebben. Bent u veranderd van verzekering, verhuisd of heeft u een nieuw telefoonnummer? Geef dit dan door aan de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen. Het is belangrijk dat u uw patiëntennummer bij de hand heeft als u belt. De ziekenhuismedewerker vraagt namelijk naar uw patiëntnummer om u op deze manier sneller te kunnen helpen.

Uw medicijnen

Het is belangrijk dat de artsen, klinisch verloskundigen en verpleegkundigen op de hoogte zijn van de medicijnen die u thuis gebruikt. Wanneer u medicatie thuis gebruikt wordt u verzocht om deze medicatie in de originele verpakking mee te nemen wanneer u opgenomen wordt. De verpleegkundige, arts of apothekersassistente zal de medicatie met u bespreken. U hoort dan of u met uw eigen medicatie moet doorgaan tijdens de opname, of dat u de medicatie van de afdeling zult ontvangen.

Uw contactpersoon

Wij willen graag weten wie uw contactpersoon is. Uw contactpersoon zal gebeld worden tijdens uw opname wanneer dit nodig is. Wij noteren zijn of haar gegevens bij opname. Het is daarom belangrijk dat u hier van te voren over nadenkt. Vergeet niet zijn of haar gegevens mee te nemen op de dag van opname.

Hulp bij taalproblemen

Heeft u moeite met de Nederlandse taal, dan is het wellicht handig als een volwassen familielid of naaste u kan vergezellen. In bijzondere gevallen kan de arts een tolk inschakelen.

Wat moet ik meenemen?

 • uw patiëntenpas (met de juiste gegevens), identificatiebewijs en verzekeringspas
 • medicijnen (in de originele verpakking)
 • toiletartikelen
 • (nacht)kleding
 • badjas
 • pantoffels/slippers
 • sokken, ondergoed en zo nodig een voedingsbeha
 • babykleertjes (rompertjes, pakjes, mutsjes, sokjes en jasje)
 • autostoeltje (maxicosi)
 • fototoestel en/of filmcamera
Geplande en ongeplande opname

Bij een ongeplande opname wordt u als eerste onderzocht door een arts, verloskundige of co-assistent. Als opname noodzakelijk is wordt u opgenomen op de afdeling die voor u van toepassing is zoals een verloskamer of op de zwangerenafdeling.

Bij een geplande opname wordt u van tevoren verteld wanneer en waar u verwacht wordt. Op de dag van opname kunt u zich melden bij de balie van de desbetreffende verpleegafdeling.

Een verpleegkundige zal u de praktische dingen over het bed, de verlichting en televisie uitleggen. Ook zal de verpleegkundige een opnamegesprek met u voeren. Tijdens dit gesprek worden belangrijke persoonlijke, medische en administratieve gegevens genoteerd in uw dossier. Tevens zal de arts van de afdeling met u spreken. Afhankelijk van de reden voor opname vinden er verschillende onderzoeken plaats.

Afhankelijk van uw termijn is één van de onderzoeken het maken van een cardiotocogram (CTG) om de conditie van het kind te bepalen. Hierbij krijgt u twee banden om uw buik. Eén voor de registratie van de hartslag van het kind en de ander voor het registreren van eventuele harde buiken of weeën. Als het nodig is voeren wij ook andere onderzoeken uit, bijvoorbeeld een echo van het kind, bloedonderzoek of het meten van uw bloeddruk, pols, of temperatuur.

Veiligheid

Bij opname op onze afdeling krijgt u een polsbandje om met uw naam, geboortedatum en patiëntennummer. In het ziekenhuis is iedere patiënt verplicht een polsbandje te dragen ter identificatie. Bij onderzoeken en in situaties waarin u zelf niet kunt spreken is dit polsbandje heel belangrijk. Wij vergelijken dan de patiëntgegevens in het computersysteem met die op uw polsbandje om daarmee vergissingen te voorkomen.Dit bandje kan ook gelezen worden door de barcodescanner bij het toedienen van medicatie. Daarnaast zullen de medewerkers van het Amsterdam UMC u op bepaalde momenten vragen om uw voorletters, achternaam en geboortedatum op te noemen om zo zeker te weten dat zij de juiste patiënt voor zich hebben.

Verder willen wij eventuele risico’s die er voor u zijn als patiënt in kaart brengen: vallen, angst, infectie en pijn. Wij zullen u daarom bij opname een aantal vragen stellen om dit risico in te schatten.

Privacy

De medewerkers van de afdeling houden rekening met uw privacy. Wij behandelen zoveel mogelijk buiten het zicht van uw kamergenoten. Ook kunt u een gesprek met een zorgverlener vragen in een aparte kamer.

In verband met privacyregels verstrekken wij alleen met uw toestemming informatie aan derden.

Opname (Verloscentrum)

Aankomst op het Verloscentrum

Bij een ongeplande opname wordt u als eerste onderzocht door een arts, klinisch verloskundige of co-assistent. Als opname noodzakelijk is, wordt u opgenomen op de afdeling die voor u van toepassing is, zoals een verloskamer of de zwangerenafdeling.

Bij een geplande opname wordt u van te voren verteld wanneer en waar u verwacht wordt. Op de dag van opname kunt u zich melden bij de balie van de desbetreffende verpleegafdeling.

Een verpleegkundige leidt u rond over de afdeling en zal de praktische dingen over het bed, de verlichting en televisie uitleggen. Ook zal de verpleegkundige een opnamegesprek met u voeren. Tijdens dit gesprek worden belangrijke persoonlijke, medische en administratieve gegevens besproken en genoteerd in uw dossier. Tevens zal de arts van de afdeling met u spreken. Afhankelijk van de reden voor opname vinden er verschillende onderzoeken plaats.

Eén van de onderzoeken is het maken van een hartfilmpje (CTG) om de conditie van het kind te bepalen. Hierbij wordt de hartslag van het kind en eventuele harde buiken of weeën geregistreerd. Daarnaast kan er een echo gemaakt worden of bloed worden afgenomen.

Veiligheid

Bij opname op onze afdeling krijgt u een polsbandje om met uw naam, geboortedatum en patiëntennummer. In het ziekenhuis is iedere patiënt verplicht een polsbandje te dragen ter identificatie. Bij onderzoeken en in situaties waarin u zelf niet kunt spreken is dit polsbandje heel belangrijk. Wij vergelijken dan de patiëntgegevens in het computersysteem met die op uw polsbandje om daarmee vergissingen te voorkomen. Dit bandje kan ook gelezen worden door de barcodescanner bij het toedienen van medicatie. Daarnaast zullen de medewerkers van het Amsterdam UMC u op bepaalde momenten vragen om uw voorletters, achternaam en geboortedatum op te noemen om zo zeker te weten dat zij de juiste patiënt voor zich hebben.

Verder willen wij eventuele risico’s die er voor u zijn als patiënt in kaart brengen: vallen, angst, infectie en pijn. Wij zullen u daarom bij opname een aantal vragen stellen om dit risico in te schatten.

Privacy

De medewerkers van de afdeling houden rekening met uw privacy. Wij behandelen zoveel mogelijk buiten het zicht van uw kamergenoten. Ook kunt u een gesprek met een zorgverlener vragen in een aparte kamer.

In verband met privacyregels verstrekken wij alleen met uw toestemming informatie aan derden.

Overplaatsing of uitstel van een ingreep

Soms is het noodzakelijk dat de opname of bevalling plaats vindt op een andere locatie dan waar de zwangerschapscontroles plaats hebben gevonden.

In Nederland zijn een beperkt aantal opnamemogelijkheden voor couveusekinderen die intensieve zorg nodig hebben. Wanneer uw kind geen intensieve zorg (meer) nodig heeft, kan het zijn dat hij/zij wordt overgeplaatst naar een ander (algemeen) ziekenhuis. Er wordt altijd gestreefd om over te plaatsen naar een ziekenhuis bij u in de buurt of waar u reeds bekend bent.

Het kan ook voorkomen dat een operatie op het laatste moment moet worden uitgesteld. Hoewel wij zoveel mogelijk volgens een planning werken, kan er altijd iets gebeuren waardoor de planning aangepast moet worden. U kunt daarbij denken aan een spoedeisende operatie.

Wij begrijpen dat dit voor u heel vervelend is, daarom proberen we uw ingreep zo snel mogelijk opnieuw in te plannen. Soms kan dit binnen dezelfde opname, soms wordt u ontslagen en later opnieuw opgenomen.

Wie werken er op de afdeling Verloskunde?

Bij uw behandeling zijn verschillende zorgverleners betrokken. De arts die u behandelt op de polikliniek of afdeling kan anders zijn dan de arts die bij u de diagnose heeft gesteld, omdat de artsen regelmatig van dienst wisselen.

Uiteraard is de arts die u behandelt op de hoogte van uw situatie en beschikt hij of zij over alle documenten en gegevens. Uw gynaecoloog is uw behandelend arts. Op de polikliniek en afdeling werken ook klinische verloskundigen en arts-assistenten in opleiding tot gynaecoloog. Uiteraard is de arts of verloskundige die u behandelt op de hoogte van uw situatie en beschikt hij of zij over alle documenten en gegevens.
Verder zijn er co-assistenten en verloskundigen in opleiding, dit zijn studenten die hun stage verloskunde lopen. Tijdens de stage verloskunde worden zij door de artsen en klinisch verloskundigen begeleid. Wanneer het voor u onduidelijk is wie iemand is en wat hij of zij komt doen, vraagt u er dan gerust naar.

Het kan voorkomen dat uw kind behandeld wordt door een kinderarts. Deze arts hoort bij het medisch team van kinderartsen van Amsterdam UMC en werkt samen met het medisch team van de verloskunde.

Verpleegkundig team op de afdeling

Het verpleegkundig team bestaat uit een hoofdverpleegkundige, teamleiders, seniorverpleegkundigen, (gespecialiseerde) verpleegkundigen, leerling-verpleegkundigen en kraamverzorgenden. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse verpleegkundige zorg. Wij streven er naar u zoveel mogelijk door dezelfde mensen te laten verplegen.

Lactatiekundigen

Op de afdeling zijn lactatiekundigen aanwezig. De lactatiekundigen hebben zich gespecialiseerd in de zorg rondom de borstvoeding. Zij begeleiden u ook wanneer u geen borstvoeding wil of kan geven. Indien u vragen heeft over-, of problemen met borstvoeding kunt u via een verpleegkundige een gesprek aanvragen met een lactatiekundige.

Medisch Maatschappelijk Werk

In de polikliniek en de afdeling verloskunde en op de afdeling IC-Neonatologie zijn maatschappelijk werksters aanwezig. Indien u een gecompliceerde zwangerschap meemaakt, langdurig opgenomen ligt of wanneer uw kind (veel) te vroeg geboren is, kan het voor u prettig zijn om te praten met maatschappelijk werk. U kunt dit aangeven bij de verpleegkundige en arts. Het medisch maatschappelijk werk kan u tijdens de zwangerschap en opname ondersteunen, begeleiden en advies geven.

Andere medewerkers

Medische en verpleegkundige teams werken nauw samen met- en worden ondersteund door doktersassistenten, afdelingssecretaresses, baliemedewerkers, voedingsassistenten en afdelingsassistenten.

Leerwerkplaats

De kraamafdeling is een Leerwerkplaats.

Wat is een leerwerkplaats? Een leerwerkplaats is een verpleegafdeling waar studenten uit alle leerjaren van de opleiding hbo-verpleegkunde werken. Deze studenten werken tijdens hun dienst altijd onder directe begeleiding van een gediplomeerd verpleegkundige.

Wat betekent dit voor u?

Het verpleegd worden door leerling verpleegkundigen kan betekenen dat zij langer doen over bijvoorbeeld de artsenvisite en over bepaalde handelingen. Ook kan het voorkomen dat een leerling niet direct antwoord kan geven op een vraag die u stelt. Hij of zij gaat dit dan eerst navragen bij een gediplomeerd verpleegkundige.

Wat betekent dit voor de leerling?

De student verpleegkundige moet op alle vlakken van het vak leren en u bent daar een belangrijke factor in. Heeft u tips, verbeterpunten of complimenten geef deze dan aan bij de student en/of gediplomeerd verpleegkundige, hier leren de studenten van!

Leren van elkaar…

Amsterdam UMC is een academisch ziekenhuis. Naast onderzoek en excellente patiëntenzorg, staat leren op de voorgrond. Wij streven naar een optimaal en veilig leerklimaat. Mocht u zich om welke reden dan ook onveilig voelen, dan kunt u dit aangeven bij uw verpleegkundige van de afdeling.

Dagelijkse gang van zaken op de afdeling Verloskunde

De arts of klinisch verloskundige komt iedere werkdag bij u langs samen met de verpleegkundige om te bespreken hoe het gaat, om de gegevens en controles door te spreken en daar het behandelplan zo nodig aan te passen.

U kunt zelf ook uw vragen stellen. In het weekend komt de arts of klinisch verloskundige alleen wanneer dit nodig is. Wilt u buiten de visite de zaalarts of gynaecoloog spreken dan kunt u dit aangeven tijdens de visite of doorgeven aan de verpleegkundige.

Wilt u wat meer tijd hebben voor een gesprek met de zaalarts? Dan maakt u hiervoor een afspraak tijdens de visite.

Naast de dagelijkse visite is er (twee-)wekelijks een grote visite. Hierbij zijn meerdere artsen, klinische verloskundigen, verpleegkundigen en maatschappelijke werkers aanwezig.

Gespreksonderwerpen kunnen zijn; ziekte, behandeling, operatie, vooruitzicht, uitslagen onderzoek, mogelijke problemen na de operatie (complicatie), medicijnen, dieet en herstel.

Tips voor een gesprek met de arts of verpleegkundige

Bedenk van tevoren wat u verwacht van het gesprek: zit u iets dwars, heeft u pijn, wilt u iets weten over een ingreep, duidelijkheid over de uitslag van een onderzoek? Het is handig om vragen op te schijven, zodat u ze niet vergeet. Soms is het handig als een familielid aanwezig is bij het gesprek. Twee horen meer dan één! U kunt het met de verpleegkundige afspreken als u wilt dat er iemand bij is. Voel u vrij om te vragen wat u wilt weten over uw ziekte, behandeling, vooruitzichten en om zaken aan de orde te stellen die u hoog zitten! Het is volstrekt begrijpelijk als u vragen heeft, ook als het gaat over dingen die al eerder zijn besproken.

Dagindeling

De dagdienst begint om 7.30 uur met een overdracht van de nachtdienst. Om 7.45 uur begint de dagdienst met het lezen van de patiëntendossiers en komt de voedingsassistent bij u langs. In de loop van de ochtend komt de verpleegkundige bij u langs om u te helpen met de verzorging en uw controles doen. Gedurende de dag zal de arts samen met de verpleegkundige bij u langslopen voor visites.

Soms verricht de arts een onderzoek of een behandeling bij u aan bed. Het kan ook voorkomen dat u voor onderzoek en behandeling op verschillende plaatsen in het ziekenhuis moet zijn. Waar u ook naartoe gaat, u wordt altijd begeleid door een verpleegkundige of door een medewerker van patiëntenvervoer.

 • De voedingsassistent komt tussen 9.30 - 11.00 uur langs om u te voorzien van een drankje en eventueel een kleinigheidje om te eten.
 • Tussen 11.30 en 13.00 uur komt de voedingsassistent langs om u een lunch aan te bieden.
 • Na de lunch is er een rustmoment. Van 13.30 tot 15.00 uur hebben u en uw eventuele medepatiënten de mogelijkheid om te rusten. Wij vragen u om hier rekening mee te houden met uw bezoek en bijvoorbeeld telefoongesprekken.
 • De voedingsassistent komt tussen 15.00 - 16.00 uur nogmaals bij u langs om u wat te drinken aan te bieden.
 • De avonddienst begint dan ook en de overdracht van de dagdienst naar de avonddienst is om 15.00/ 15.30 uur.
 • Het avondeten wordt tussen 16.30 en 18.00 uur geserveerd.
 • De voedingsassistent zal tussen 18.45 en 20.00 uur een laatste keer langskomen om u nog iets te drinken aan te bieden.
 • De nachtdienst neemt de dienst over om 22.45 uur.

Eet- en drinktijden zijn afhankelijk van de locatie waar u verblijft.

Eten en drinken

’s Morgens, ’s middags en ’s avonds komt de voedingsassistente langs om uw maaltijd te serveren. In de ochtend en middag is dit een broodmaaltijd. Er is keuze uit meerdere soorten brood en beleg. In de avond krijgt u een warme maaltijd. De voedingsassistente zal u overdag het menu laten zien en u vragen een keuze te maken. De maaltijden zijn beschikbaar voor de patiënt.

Mocht u ergens allergisch voor zijn, wilt u dit dan tijdig aangeven bij de verpleegkundige? Heeft u vragen of wensen, bijvoorbeeld als u een dieet heeft, vegetariër bent, halal of koosjer maaltijden wilt of geen varkensvlees eet kunt u ook dit aangeven bij de verpleegkundige.

Meer informatie over voeding vindt u in folder MENU dat uitgereikt wordt aan u tijdens het opname door de voedingsassistenten of dat aanwezig is in een map op de kamers.

Gebruik magnetron/koelkast

Op de afdeling vindt u een magnetron en koelkast waar u gebruik van kunt maken. Wilt u op uw producten in de koelkast een sticker met uw naam, kamernummer en de datum plakken en afdekken met een deksel of folie? Producten zonder sticker worden weggegooid.

Bezoek

Voor partner en familie is er de mogelijkheid om een maaltijd te nuttigen in het restaurant op de begane grond. Tevens bestaat er de mogelijkheid om een maaltijd te kopen bij de AlbertHeijn To Go.

Voor uw bezoek hebben we een koffieautomaat op de gang waar zij iets te drinken kunnen halen. Drank uit de automaten op de afdeling is gratis.

Kamers

Er zijn één tot tweepersoonskamers en een Medium Care zaal aanwezig op het verloscentrum van Amsterdam UMC. Bij toewijzing van de kamer wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de reden van uw opname, persoonlijke omstandigheden en wensen, maar ook met het aantal bedden dat op dat moment op de afdeling beschikbaar is.

Het kan voorkomen dat u tijdens uw opname een aantal keer zal wisselen van kamer, dit omdat uw opname indicatie kan veranderen tijdens de opname. Een enkele keer kan het gebeuren dat u moet wisselen van kamer omdat er een patiënt opgenomen wordt die een indicatie heeft voor de kamer waar u eerst opgenomen was.

Op de kraamafdeling zijn er kraamkamers waar u slaapt met uw partner en kind. Op deze manier kan uw partner volop participeren in de verzorging van jullie kind. Een enkele keer kan het voorkomen dat het door drukte noodzakelijk is dat u met een andere patiënt op de kamer ligt, dan is het helaas niet mogelijk dat uw partner blijft slapen. We vragen in dat geval om uw begrip.

Waardevolle spullen

Helaas komt diefstal in ziekenhuizen voor. Daarom adviseren wij u om waardevolle eigendommen thuis te laten. Tijdens uw opname zal u soms van uw kamer weg zijn, bijvoorbeeld voor extra onderzoek

Wanneer u er voor kiest om waardevolle spullen in het ziekenhuis te houden, legt u deze dan in het kluisje in de kledingkast naast uw bed. De instructies voor het gebruik van het kluisje kunt u vinden aan de binnenzijde van de kastdeur. Tevens adviseren wij u om medicatie die u in eigen beheer heeft in deze kluis te bewaren.

Schoonmaak

De kamer wordt dagelijks schoongemaakt. Graag uw eigendommen zoveel mogelijk opbergen, zodat de schoonmaak/medewerker voldoende ruimte heeft om schoon te maken.

Televisie, telefoon en internet

Op de kraam-/zwangerenafdeling zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de televisie. Het Wi-Fi netwerk ‘PUBLIC’ is gratis. Voor dit netwerk is geen wachtwoord nodig.

Het gebruik van een mobiele telefoon is toegestaan, echter houdt hierbij wel rekening met uw medepatiënten, het personeel en sommige medische apparatuur.

Soms zult u een arts of verpleegkundige gebruik zien maken van een smartphone. Smartphones kunnen beroepshalve gebruikt worden voor bijvoorbeeld het opzoeken en noteren van informatie. Als u zelf een smartphone wilt gebruiken vragen we u, uit privacyoverweging, om medewerkers niet ongevraagd te fotograferen. Dit geld ook voor uw bezoek.

Welzijn

Even de benen strekken

Als u niet op bed hoeft te liggen of op de afdeling moet blijven, dan kunt u eventueel een wandeling maken in de algemene ruimtes van het ziekenhuis. Denkt u er in dat geval aan om de verpleegkundige te zeggen dat u een ommetje maakt?

Bloemen

Binnen de verschillende zorgeenheden mogen geen vaste planten staan. Potaarde kan namelijk bron van infectie vormen. Bloemen mogen over het algemeen wel behalve op de Medium Care Unit.

Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging is er voor iedereen, ongeacht geloofs- of levensovertuiging. De geestelijke verzorgers vormen een team met diverse levensbeschouwelijke achtergrond. Er zijn op beide locaties stiltecentra aanwezig. Deze bevinden zich op de begane grond. Heeft u behoefte aan een gesprek, dan kunt u via de verpleegkundige – of rechtsreeks – contact opnemen met de dienst geestelijke verzorging.

Amsterdam UMC, locatie AMC
Telefoon 020-5663425
Geestelijkeverzorging@amc.nl

Inroomen/gezinsgerichte zorg

Soms is het noodzakelijk dat u en uw kind na de bevalling nog een aantal dagen in het ziekenhuis blijven. Op de kraamafdeling verblijft u op een familiekamer.

De kamers op de kraamafdeling zijn tweepersoonskamers die we beschikbaar stellen voor de kraamvrouw en haar partner, of een ander aangewezen persoon. Uw kind ligt in principe altijd bij u op de kamer. In het Amsterdam UMC staat gezinsgerichte zorg centraal. Daarom kan uw partner of de aangewezen persoon blijven slapen. Op deze manier kan uw partner of degene die ondersteunt tijdens de opname volop participeren in de zorg voor uw kind. Een enkele keer kan het voorkomen dat het door drukte noodzakelijk is dat u met een andere patiënt op de kamer ligt, dan is inroomen helaas niet mogelijk. We vragen in dat geval om uw begrip.

Blijft uw partner of ander aangewezen persoon overnachten? Dan vragen wij hen om gepaste kleding te dragen. Uw partner krijgt een ontbijt van ons aangeboden. Voor overige maaltijden dient uw partner zelf voor te zorgen.

Toegang tot de afdeling

De kraamafdeling is voorzien van badgedeuren. Hierdoor is de afdeling in de avond en nacht alleen met een badge toegankelijk. Bij het verblijf op de kraamafdeling van Amsterdam UMC ontvangt u een badge voor deze deuren.

Ontslag

De opnameduur op de zwangere afdeling is vaak vooraf niet direct te bepalen. Gedurende de opname zal er regelmatig bekeken worden wanneer u met ontslag kunt.

De opnameduur op de kraamafdeling is afhankelijk van de indicatie. In overleg met het behandelteam wordt vastgesteld wanneer u en eventueel uw kind voldoende zijn hersteld om het ziekenhuis te verlaten. Wanneer u naar huis mag, wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Bij voorkeur vindt het ontslag plaats in de ochtend, rond 10 uur.

Voor het ontslag zullen er ontslag gesprekken plaatsvinden met het medisch- en verpleegkundig team. De arts of klinisch verloskundige bespreekt met u hoe de opname is verlopen, uw vertrek, de nazorg en uw vragen. Zij vertellen u over wat de gebruikelijke klachten zijn, leefregels (voor persoonlijke verzorging, huishouden, sporten) en medicatie voor thuis. De verpleegkundige bespreekt met u de nazorg in de eerste periode thuis, kraamzorg en controle afspraken in de polikliniek.

Als het goed is, heeft u al in de zwangerschap kraamhulp geregeld. In de meeste gevallen wordt de kraamhulp via uw zorgverzekeraar vergoed. Is het regelen van kraamhulp nog niet gelukt? Probeer dit dan alsnog te regelen en geef dit aan bij de verpleegkundige.

Brieven

Bij ontslag krijgt u de benodigde brieven mee voor verschillende zorgverleners, zoals de huisarts, de verloskundige en de kraamzorg. Zij zullen de zorg en verdere begeleiding in de thuissituatie overnemen. Deze brieven kunt u zelf terugvinden in Mijn Dossier. De brief aan de huisarts bevat gegevens over de behandeling in het ziekenhuis, informatie over uw bevalling, eventuele medicijnen, informatie over de nabehandeling en adviezen voor een eventuele volgende zwangerschap.

Bij vertrek ontvangt u, indien nodig, een afspraak voor nacontrole en verdere behandeling in de polikliniek. Als u thuis medicijnen moet gebruiken, anders dan voor uw opname, krijgt u een recept mee voor de apotheek.

Checklist ontslaggesprek

 • Uw ziekte: de diagnose en behandeling
 • De leefregels na ontslag: wat mag u wel en niet
 • Uw medicatie voor thuis/ krijgt u een recept mee?
 • Wondzorg of hechtingen
 • Wat te doen bij gezondheidsklachten thuis?
 • Controle afspraak op de polikliniek
 • Hoe heeft u de opname ervaren?
 • Vervoer naar huis

Als u na thuiskomst nog vragen heeft dan kunt u gerust contact opnemen met de verloskunde afdeling.

Ronald McDonald huis

Het kan zijn dat uw kind langer in ziekenhuis moet verblijven dan uzelf. In dat geval bestaat de mogelijkheid om in het Ronald McDonald huis te verblijven.

Het Ronald McDonald huis bevindt zich naast het ziekenhuis. Er is een familieverblijf voor ouders, broertjes en zusjes van kinderen opgenomen in het Emma Kinderziekenhuis. Na ontslag vanuit de kraamafdeling is het mogelijk om hier gebruik van te maken. Aan het logeren in het Ronald McDonald huis zijn kosten verbonden. Het is mogelijk om kraamzorg te ontvangen in het Ronald McDonald huis. De verpleegkundige van de afdeling informeert u hier graag over.

Ronald McDonald Huis Amsterdam

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 11
1105 AZ Amsterdam
Telefoon: (020) 696 4746
emma@ronaldmcdonaldhuis.nl

Amsterdam UMC, locatie VUmc
Amstelveenseweg 627
1081 JD Amsterdam
vumc@ronaldmcdonaldhuis.nl

Algemene informatie over uw verblijf in Amsterdam UMC, locatie AMC kunt u vinden bij Ínformatie over opname, of in de brochure 'Welkom bij Amsterdam UMC, locatie AMC'

Meer over uw bezoek aan Amsterdam UMC:

Voorlichtingsbijeenkomsten bevallen in locatie AMC

Voorlichtingsbijeenkomsten bevallen in locatie VUmc