Risico voor moeder en kind bij inleiden bevalling zonder medische indicatie

Wereldwijd kiezen steeds meer vrouwen voor het inleiden van een bevalling voordat de baby volledig voldragen is. Ook als moeder en kind gezond zijn en er dus geen medische reden is. Onderzoek van Amsterdam UMC/Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG), vandaag gepubliceerd in British Medical Journal Open, wijst uit dat kinderen op korte en langere termijn vaker gezondheidsproblemen hebben.

Vergeleken met spontaan geboren kinderen, hebben deze kinderen vaker verwondingen zoals bijvoorbeeld een gebroken arm en worden ze vaker aan de beademing gelegd. Ook zagen de onderzoekers op langere termijn dat het kind veelvuldiger werd opgenomen in het ziekenhuis voor ademhalingsstoornissen en infecties. “Daarnaast zagen wij dat vrouwen na een inleiding vaker een kunstverlossing hadden en dat zij vaker werden ingeknipt. Bij inscheuren was het juist vaak minder ver overigens”, aldus Lilian Peters, epidemioloog. “Vrouwen die voor het eerst bevielen hadden ook vaker een spoedkeizersnede. Vrouwen die al eerder bevielen hadden dit na inleiding iets minder vaak.”

Stijgende trend
Uit het onderzoek, gedaan in Australië onder leiding van professor Hannah Dahlen van Western Sydney University en epidemioloog dr. Lilian Peters van Amsterdam UMC/AVAG, blijkt dat uit een totale groep van 475.000 jonge en gezonde vrouwen tussen de 20 en 35 jaar, 70.000 vrouwen (15%) een inleiding kregen zonder medische reden. De registratiedata uit 2001 tot 2017 zijn voor het onderzoek gebruikt. Het blijkt dat steeds vaker wordt ingeleid. In 2018 kreeg 45 procent van de nieuwe moeders in Australië een inleiding vergeleken met 25 procent in 2008. Wereldwijd is te zien dat in veel landen met een hoog inkomen het opwekken van een bevalling steeds vaker gebeurt bij 37 en 38 weken. “Juist de laatste weken in de baarmoeder zijn erg belangrijk voor de neurologische en gezondheidsontwikkeling van kinderen”, aldus dr. Lilian Peters, “Als er geen medische indicatie is, moet je het kind niet eerder laten komen. Deze globale toename is echt zorgwekkend.” In Nederland wordt de bevalling vaker ingeleid bij 37 en 38 weken zwangerschap dan bijvoorbeeld in Finland, maar het is onduidelijk hoe vaak hiervoor een medische reden is. Ank de Jonge, hoogleraar Verloskundige Wetenschap bij Amsterdam UMC AVAG: “Onze studie laat zien dat de voor- en nadelen van een inleiding altijd goed moeten worden afgewogen.”

WHO raadt vroegtijdig inleiden af

Inleiden van de bevalling is medisch vaak noodzakelijk als de moeder bijvoorbeeld een hoge bloeddruk of diabetes heeft. Of als er een ander belangrijk gezondheidsprobleem is dat de gezondheid van de moeder of de baby bedreigt. Dit onderzoek strookt met de opvattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie die een inleiding zonder medische indicatie vóór een zwangerschap van 41 weken heeft afgeraden. In 2016 concludeerden auteurs in het gezaghebbende tijdschrift The Lancet dat het opwekken van de bevalling een van de interventies was die in veel omgevingen ‘'te vaak en te snel'’ werden uitgevoerd.

Over de onderzoekers
Lilian Peters en Ank de Jonge zijn werkzaam op de afdeling Verloskundige Wetenschap. Deze afdeling is ontstaan uit de samenwerking van Amsterdam UMC en de Verloskunde Academie Amsterdam Groningen. De afdeling is verdeeld over Amsterdam UMC en het UMC Groningen. Beide onderzoekers zijn ook verbonden aan de Western Sydney University (Australië).

Link naar het artikel in BMJ Open: Intrapartum interventions and outcomes for women and children following induction of labour at term in uncomplicated pregnancies: a 16-year population-based linked data study | BMJ Open

tekst: Daniëla Cohen