Zwanger en het coronavirus (covid-19)

Het coronavirus (ook wel covid-19) is in Nederland bij veel mensen vastgesteld. Als je zwanger bent, maak je je hier misschien extra zorgen over. Hierbij een aantal antwoorden op veel gestelde vragen. Mocht u na het lezen van deze vragen nog aanvullende vragen hebben aarzel niet om contact op te nemen met uw behandelend arts of de polikliniek verloskunde in het Amsterdam UMC.

Algemene informatie over uw bezoek en het coronavirus (covid-19)

Kan mijn partner bij de bevalling zijn?

Ja dat kan zeker!
Vanwege het coronavirus (COVID-19) hebben we in Amsterdam UMC een aantal maatregelen genomen om de kans op besmetting voor onze patiënten en medewerkers zo klein mogelijk te houden. Belangrijke informatie voor patiënten en bezoekers

Alle informatie over begeleiding tijdens uw afspraak in Amsterdam UMC.

Ik heb geen klachten passend bij het coronavirus (covid-19), gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?

We zijn kritisch aan het kijken naar consulten om meer zorgverleners vrij te spelen voor COVID-19 zorg op andere afdelingen. Van elke afspraak die gepland is wordt bekeken of het noodzakelijk is dat iemand komt, of het uitgesteld kan worden of worden omgezet in een telefonische afspraak of videoconsult. Onze doktersassistentes bellen u dan op met een nieuwe afspraak. Als u zelf niet wil komen doe dit dan in overleg met ons. Elke situatie vraagt om een andere aanpak. Uiteraard moet een zwangere gewoon met regelmaat op controle komen. Wel vragen wij u in deze periode (zoveel mogelijk) alleen te komen.

Ik heb nu een infectie met het coronavirus en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?

Bel met uw verloskundige of gynaecoloog om te vragen wat u nu het beste kunt doen. De arts beslist of de afspraak kan worden uitgesteld tot de thuisisolatie is opgeheven.

Is een zwangere vrouw meer vatbaar voor het coronavirus?

Waarschijnlijk is een zwangere vrouw niet meer vatbaar om het coronavirus te krijgen.

Is een zwangere vrouw ernstiger ziek van het coronavirus?

Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat een zwangere vrouw ernstiger ziek wordt van het coronavirus dan een vrouw die niet zwanger is.

Kan ik een miskraam krijgen van coronavirus?

Tot nu toe hebben zwangere vrouwen met het coronavirus niet vaker een miskraam of zwangerschapsverlies gehad dan zwangere vrouwen zonder het coronavirus.

Heb ik meer kans op vroeggeboorte door het coronavirus?

Er worden iets meer baby’s te vroeg geboren bij moeders die het coronavirus hebben. Het lijkt erop dat dit komt doordat baby’s van een zieke moeder vroeger gehaald worden en niet veroorzaakt wordt door het virus zelf.

Kan de baby in de buik ziek worden tijdens de zwangerschap of bij de bevalling?

Tot nu toe is er geen zwangere vrouw bekend bij wie de baby in de buik het coronavirus heeft gekregen van de moeder. Ook tijdens de bevalling is er tot nu toe geen baby ziek geworden van het coronavirus bij de moeder. Baby’s in de buik en na de bevalling zijn onderzocht of zij het virus hebben. Het virus zat niet in het vruchtwater, niet in het bloed in de navelstreng, niet in de keel van de baby en niet in de borstvoeding. Wel kan een moeder die het coronavirus heeft, haar baby besmetten na de bevalling. Bijvoorbeeld als zij haar baby knuffelt. Het is dan belangrijk om de hygiënemaatregelen op te volgen die het verspreiden zoveel mogelijk voorkomen.

Ik heb nu een bewezen infectie met het coronavirus, mag ik thuis bevallen?

Wij adviseren om in het ziekenhuis te bevallen. Hier kunnen wij de baby in de buik in de gaten houden met apparatuur, zoals het cardiotocogram en CTG. Als u meer dan 24 uur klachtenvrij bent mag u thuis bevallen.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met het coronavirus heb?

Ja. Er is onderzoek gedaan of het virus in de borstvoeding terecht komt. Dat is niet zo. Wij raden aan om borstvoeding te geven met een neus/mondkap en de juiste hygiënemaatregelen te volgen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Als de moeder en/of de baby niet goed in orde is of als het om logistieke redenen niet kan, kunt u de (gekolfde) voeding door een gezond persoon laten geven. Dit ook weer met de juiste hygiënische maatregelen.

Ik ben genezen van een infectie met het coronavirus, covid-19, moet ik nu onder controle van een gynaecoloog?

Nee. Als u onder controle bent van een verloskundige, kunt u daar blijven. Wel raden we aan om groei-echo’s van de baby te laten maken vanaf 28 weken zwangerschap.

Ik ga bijna bevallen, kan ik in het ziekenhuis terecht?

De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft, tenzij het medisch gezien noodzakelijk is dat u in het ziekenhuis bevalt. De verloskundige of gynaecoloog kan de plaats van de bevalling opnieuw met u bespreken. Ook met het oog op de bezetting van ziekenhuisbedden en de druk op het ziekenhuispersoneel.