Inbedding dragerschapstest

De dragerschapstest van het AMC wordt in principe geheel op initiatief van paren uitgevoerd.

Inbedding dragerschapstest

De dragerschapstest van het AMC wordt in principe geheel op initiatief van paren uitgevoerd; de informatievoorziening en counseling zijn ingebed in de reguliere gezondheidszorg (afdeling klinische genetica).

De preconceptie dragerschapstest van het AMC is niet vergunning plichtig volgens de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO), omdat het gaat om het aantonen van dragerschap (en niet van een ziekte), en dragerparen handelingsopties hebben wanneer een verhoogd risico op het krijgen van een kind met een ernstige ziekte wordt vastgesteld.