Kinderafdeling: Emma Dagbehandeling

Met ingang van vrijdag 2 februari 2024 vindt de Emma Dagbehandeling uitsluitend plaats op locatie F8-Zuid.

Emma Dagbehandeling

Op Emma Dagbehandeling komen kinderen met verschillende aandoeningen en van verschillende specialismes. Ze komen voor onderzoeken en/of behandelingen die binnen een dag gedaan kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een test (allergietesten, hormoontest)
  • een infuus plaatsen (bijvoorbeeld voor een onderzoek of bloedafnames);
  • een behandeling met medicijnen via een infuus, lange lijn of injectie;
  • verrichtingen die plaatsvinden onder lichte sedatie (geen algehele narcose).

Omdat het dagschema strak georganiseerd is, vragen we u op tijd te komen. Nadat u zich bij de balie op F8-Zuid gemeld heeft, is het belangrijk dat u op de afdeling blijft. Soms loopt het dagschema wat uit, maar het kan ook gebeuren dat uw kind eerder dan verwacht aan de beurt is.

Bij een oncologische aandoening gebeurt de dagbehandeling in nauw overleg met het Prinses Máxima Kinderoncologisch Centrum in Utrecht (Shared Care). Zie voor een rondleiding over de afdeling de video onderaan de pagina.

Voorbereiding thuis

Het kan zijn dat uw kind “Emla” zalf voorgeschreven heeft gekregen ter verdoving van de huid. Wilt u deze zalf minimaal 60 minuten voor de afspraak op de dagbehandeling op minstens 2 plekken bij uw kind aanbrengen?  Indien de plekken niet aan u zijn doorgegeven, dan op de binnenkant van de ellenboog en bovenkant hand (links of rechts naar keuze).

Is uw kind zeer angstig voor een behandeling dan is het mogelijk om hierbij begeleiding te vragen van een medisch pedagogisch zorgverlener. Wilt u dit vooraf aan ons laten weten zodat dit ingepland kan worden, tel. 020 5665857.

Wat kan ik verwachten tijdens een opname?

Op de afdeling krijgt uw kind te maken met een team van artsen, verpleegkundigen, medisch pedagogisch medewerkers en andere zorgverleners.

De kinderverpleegkundige of de secretaresse ontvangt u bij de balie en wijst u de kamer toe. Dit kan een kamer zijn met een stoel of met een bed. Op de afdeling zijn een- en tweepersoonskamers. Ouders mogen de gehele behandeling bij hun kind aanwezig zijn.

Over het algemeen zal er één gespecialiseerde kinderverpleegkundige verantwoordelijk zijn voor de behandeling van de dag. Deze behandeling is voorgeschreven door de arts van uw kind.

Algemene informatie over uw verblijf in het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC, locatie AMC kunt u vinden via deze link: Emma Kinderziekenhuis  

Naar huis

Indien er vervolgafspraken op de Emma Dagbehandeling noodzakelijk zijn, kunnen deze direct worden ingepland.    

Nazorg

Wanneer het nodig is, krijgt u aanvullende richtlijnen voor de verzorging. Veelal wordt er een afspraak gemaakt voor een bezoek aan de kinderpolikliniek. Indien het om een oncologische behandeling gaat is uw eerstvolgende afspraak mogelijk in het Prinses Máxima Kinderoncologisch Centrum. 

Rondleiding afdeling

Kijkt u hier naar de rondleiding over de afdeling, vooral bedoeld voor de patiënten die vanuit het Prinses Maximacentrum komen.

Route en contact

De verpleegafdeling Emma Dagbehandeling bevindt zich in bouwdeel F op de achtste verdieping. Neem de lift naar de achtste verdieping en meld u bij de balie van bouwdeel F aan de zuidkant (rechter kant).

Tel: 020 5665857 Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30-16.30 uur.

Een overzicht van voorzieningen in het Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC.

Meer over uw bezoek aan het AMC: