Opname in het Dagcentrum voor Kinderen

Een ingreep of behandeling onder narcose waarvoor het medisch niet noodzakelijk is om een nacht in het ziekenhuis door te brengen.

Uw kind wordt opgenomen in het Dagcentrum vanwege een ingreep of behandeling waarvoor het medisch niet noodzakelijk is om een nacht in het ziekenhuis door te brengen. Het kan daarbij gaan om een chirurgische ingreep of een andere behandeling onder narcose.

Uw kind kan begeleid worden door twee ouders of verzorgers. Ter voorbereiding op de opname in het Dagcentrum kunt u hier de folder lezen: Dagcentrum AMC (dagopname kinderen).

Wat kan ik verwachten?

  • Begeleiding: U kunt uw kind begeleiden naar het Dagcentrum. Er mogen twee ouders of verzorgers uw kind begeleiden. Andere kinderen kunnen niet meekomen naar het dagcentrum.
  • Bezoek: Uw kind kan geen bezoek ontvangen in het Dagcentrum.
  • Opnamegesprek: Op het Dagcentrum worden u en uw kind wegwijs gemaakt door een verpleegkundige. Vervolgens hebben uw kind en u een opnamegesprek. In een opnamegesprek komen onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor de medewerkers die uw kind verzorgen en behandelen.
  • Vaste verpleegkundige: Uw kind krijgt een vaste verpleegkundige toegewezen. De verpleegkundige neemt de voortgang met uw door en zorgt er voor dat de zorg is afgestemd met alle zorgverleners.
  • Ingreep: U helpt uw kind met aantrekken van de operatiekleding en omdoen van een polsbandje met persoonlijke gegevens. Voorafgaand aan de ingreep krijgt uw kind pijnmedicatie in de vorm van zetpillen. Eén ouder of verzorger mag mee de operatiekamer in. Hiervoor krijgt u een speciale overall aan, over uw eigen kleding. Uw kind wordt vervolgens met een prikje onder narcose gebracht. Daarna brengt de verpleegkundige u naar het Dagcentrum terug.
  • Verkoeverkamer: Na de ingreep komt uw kind op de Verkoeverkamer van het Dagcentrum. U mag hem of haar daar bezoeken en wachten tot hij of zij wakker wordt. Uw kind heeft dan een infuus en wordt nauwkeurig gecontroleerd via een monitor. Als uw kind goed wakker en niet misselijk is, krijgt hij of zij enkele slokjes water te drinken. Gaat alles goed dan gaat uw kind terug naar de verpleegafdeling.
  • Nazorg: Zodra uw kind weer terug is op de verpleegafdeling, kan hij of zij daar verder herstellen. Voordat u naar huis gaat moet u de arts gesproken hebben over het verloop van de ingreep. Indien nodig krijgt u informatie over de wondverzorging. In overleg wordt bepaald wanneer uw kind weer naar huis kan. Als alles goed verloopt, mag uw kind dezelfde dag naar huis.