AMC Kunststichting

AMC kunststichting heeft als doelstelling de kunstcollectie van het AMC uit te breiden en hedendaagse kunst in de openbare ruimten van het AMC te presenteren. Daartoe ontplooit de kunststichting een aantal activiteiten om fondsen te verwerven.

Wie door het AMC loopt, maakt tegelijkertijd een wandeling door de naoorlogse Nederlandse kunstgeschiedenis. Het gebouw ademt kunst. Het AMC heeft sinds haar ontstaan in 1981 een indrukwekkende kunstcollectie opgebouwd. Inmiddels omvat de collectie ruim 6000 kunstwerken omvat van Nederlandse hedendaagse kunst na 1945. Overal in het gebouw is de kunst aanwezig. Er zijn drie expositieruimten waar regelmatig exposities worden georganiseerd. 

De kunstcollectie vormt een wezenlijk onderdeel van de identiteit van het AMC, waarmee het AMC zich nationaal en internationaal onderscheidt. Net zoals het AMC zich voortdurend ontwikkelt, ontwikkelt ook de collectie zich voortdurend. Het kunstbeleid van het AMC spitst zich al sinds de bouw van het huidige gebouw toe op het verfraaien van de afdelingen, werkkamers en openbare ruimten om een prettig werkklimaat te scheppen voor patiënten en medewerkers. 

Voor meer informatie kunt u kijken op de AMC kunstsite en ons volgen op Facebook.

Hoe steunt u ons?

AMC kunststichting is officieel een culturele ANBI, wat betekent dat de stichting een Algemeen Nut Beogende Instelling is, actief op cultureel gebied. We zijn erg blij met deze erkenning.

De ANBI-status voorziet in enkele directe belastingvoordelen, de stichting betaalt bijvoorbeeld bij erfenissen en andere schenkingen geen erf- of schenkbelasting. Met andere woorden: een geschonken bedrag kan volledig besteed worden aan het uitbreiden en presenteren van kunst in de openbare ruimten van het AMC.

Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel omdat bovenop de aftrek die geldt voor ANBI status een extra giftenaftrek geldt voor de culturele status. Wij informeren u hier graag over.

Zie ook de website van de Belastingdienst.

Culturele ANBI

De AMC Kunststichting is door de belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat u als donateur uw gift kunt aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting (binnen de daarvoor geldende regels). De AMC Kunststichting hoeft geen schenkingsbelasting te betalen over giften.

Het RSIN nummer of fiscaal nummer van de AMC Kunststichting is 8054.15.646.

Organisatie

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. J.B. van Goudoever - voorzitter;
  • Mevr. F. van den Maagdenberg - lid;
  • Dhr. F.R. van den Bosch - lid;
  • Dhr. E. Spek - lid;
  • Dhr. M. Kramer - lid.

Directie 

Sabrina Kamstra

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuursfunctie. De directeur ontvangt geen vergoeding en heeft een dienstbetrekking bij het AMC als Hoofd Kunstzaken. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Schenken

Wilt u de AMC kunstcollectie, de presentatie of het onderhoud van de kunst ondersteunen? Dit kan op verschillende manieren. U kunt zelf bepalen hoe en waaraan u geeft.

Doneer direct

U kunt ook direct een donatie overmaken op rekeningnummer: IBAN NL18ABNA 0426 2332 74 t.n.v. AMC Kunststichting

Wilt u met ons in contact blijven? Dan ontvangen wij graag uw naam en adresgegevens per email via: kunstzaken@amc.nl

Heeft u een specifieke wens of wilt u meer informatie over periodiek schenken, een fonds op naam of een nalatenschap, neemt u dan contact op met Sabrina Kamstra 020-56 633 32

Iedere donateur, klein en groot, willen wij graag bedanken. Heeft u geen bedankbrief van ons ontvangen, dan zijn uw adresgegevens niet doorgekomen bij de betaling. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Stelt u alsnog een brief op prijs? Mail of bel ons dan gerust: kunstzaken@amc.nl 020-56 63332.

Jaarverslagen (downloads)