Licht

Art-Based Learning in Amsterdam UMC

Met 20 werken uit de AMC Kunstcollectie

De collectie van Amsterdam UMC zorgt niet alleen voor een aangename omgeving in het ziekenhuis, maar wordt ook voor de medische wetenschap ingezet.

Zoals in de recente studie van hoogleraar medische oncologie Hanneke van Laarhoven, die onderzoekt of de geestesgesteldheid van patiënten in de palliatieve zorg kan verbeteren door naar kunst te kijken. Van Laarhoven zag dat in de wereld van de kunst voortdurend met impactvolle thema’s wordt gewerkt en vroeg zich af of kunst kan bijdragen om patiënten te helpen in het beantwoorden van levensvragen. Voor haar onderzoek is gebruik gemaakt van de zogenaamde Art-Based Learning methode. Hiermee kon een verbinding gemaakt worden tussen kunst en de onderzoeksvraag. In de ABL methode wordt vanuit een persoonlijke vraag van de patiënt uitgebreid naar één kunstwerk gekeken. Vooraf wordt een vraag door de patiënt geformuleerd, vervolgens ‘vergeet’ de patiënt deze vraag, bekijkt een kunstwerk naar keuze aandachtig en betreedt de wereld van dat kunstwerk in gedachten. Daarna wordt teruggekeerd bij de vraag. Zo kunnen onbewuste kennis en ervaring worden geactiveerd en nieuwe inzichten verworven. Uit recente bevindingen van de Wereldgezondheidsorganisatie, die ruim 900 publicaties doorlichtte in de studie ‘What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? (2019), blijkt dat kunst kan helpen bij een verbetering van de gezondheid en het welbevinden. In Amsterdam UMC zijn we actief op zoek naar die verbetering.

Kunstzaken stelde met mede-onderzoeker Jeroen Lutters (lector kunst en cultuureducatie ArtEZ) deze expositie samen met 20 werken uit de AMC kunstcollectie. Voor het onderzoek met patiënten was deze eerder opgesteld in het kunstdepot.