Nieuwe Aanwinsten 2006

NIEUWE AANWINSTEN AMC-COLLECTIE van 18 mei tot 18 juli 2006

Het huisvesten van een omvangrijke kunstcollectie in een ziekenhuis is geen vanzelfsprekendheid. De AMC-kunstcollectie heeft dan ook, een bijzondere ontstaansgeschiedenis die niet los kan worden gezien van het gebouw en de organisatie. Vanaf het begin van de jaren tachtig is er intensief verzameld. Inmiddels omvat de AMC- kunstcollectie ruim vijfduizend werken van Nederlandse of in Nederland woonachtige kunstenaars; een veelkleurige baaierd die het gehele tijdvak vanaf de Tweede Wereldoorlog bestrijkt. In eerste instantie werd vooral schilderkunst verworven, waardoor het zwaartepunt van de verzameling kwam te liggen bij de Nederlandse schilderkunst in de jaren vijftig, zestig en zeventig. Ruim vertegenwoordigd zijn bijvoorbeeld de perioden van Cobra, Materiekunst, Nulkunst en Nieuwe Figuratie. Maar zwaartepunten kunnen verschuiven. Net zoals in het AMC de medische wetenschap de actualiteit op de voet volgt, wordt beoogt vernieuwingen en ontwikkelingen in de hedendaagse kunst scherp in het vizier te houden. Dat gebeurt vanuit de overtuiging dat in onze pluriforme samenleving velerlei krachten tot ontwikkeling komen, die zich ook vertalen in de beeldende kunst en de opvattingen daarover. Het volgen van zulke ontwikkelingen is bij uitstek het kenmerk van het huidige beleid voor kunstopdrachten en -aankopen. De kwaliteitscriteria op grond waarvan de collectie is samengesteld - vakmanschap, zeggingskracht en originaliteit - blijven door alle trends heen overeind. In de eerste van de serie nieuwe aanwinsten tentoonstellingen, wordt werk getoond van, Houcine Bouchiba, Thomas Elshuis, Caren van Herwaarden, Remy Jungerman, Arno Kramer, Pieter Kusters, Dave Meijer, Willem Sanders, Maurice Thomassen en Hanneke van Velzen.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: