Huisartsopleider

Om de instroom van alle aios huisartsgeneeskunde goed op te kunnen leiden zijn er ervaren en enthousiaste huisartsopleiders nodig. Lijkt het u interessant om uw visie op het vak te delen met een huisarts in opleiding? Wilt u een voorbeeld zijn voor een ander? Of wenst u een uitbreiding van uw professionele netwerk binnen uw regio? Dan is het opleiderschap wellicht iets voor u.

Opleider en aios

Opleiden is een vak. Een inspirerend en zinvol vak. Soms grensverleggend en confronterend maar altijd leerzaam.

Voordelen

De voordelen van het opleiderschap voor u op een rij:

 • Opleiden is een stimulans om goed bij te blijven en kritisch te kijken
 • U deelt kennis en ervaring met de aios, maar ook uw zorgen om een patiënt
 • Uw werkdagen worden gevarieerder
 • U krijgt de kans zelf te leren: meer vakkennis, betere vaardigheden en ontwikkeling van uw didactische kwaliteiten
 • U heeft toegang tot digitale medisch-wetenschappelijke bronnen
 • U ontmoet collega-opleiders en draagt bij aan de ontwikkeling van het huisartsenvak
 • Ook als parttimer kunt u opleider worden
 • U krijgt een passende financiële vergoeding via de SBOH en accreditatiepunten
 • Huisartsen die opleiden, zijn het meest tevreden over hun werk

Wat doet een opleider?

Als opleider heeft u de taak om een eerste- of een derdejaars huisarts in opleiding de kneepjes van het huisartsenvak bij te brengen. U leert aios wat ‘huisarts zijn’ inhoudt en vooral hoe je een goede huisarts wordt. U bent aanspreekpunt, leermeester, coach en collega. De aios werkt drie tot vier dagen per week bij u in de praktijk en ziet veel patiënten. Dit levert u tijd op om de aios het vak te leren. U stemt uw opleiderstaken af op de leerbehoefte van de aios. De huisartsopleiding AMC verzorgt onderwijs en begeleiding aansluitend bij uw ervaring en werkzaamheden.

De belangrijkste taken voor u zijn:

 • Eigen expertise overdragen
 • Een leeromgeving van de praktijk maken
 • Inhoudelijk begeleiden
 • Toetsen en beoordelen van de aios
 • Begeleiden van het leerproces van de aios
 • Persoonsgericht begeleiden

Opleiding in het kort (Curriculum)

Als aspirant-opleider volgt u eerst een korte introductiecursus van twee dagen. Daarna kunt u direct deelnemen aan de procedure die aios koppelt aan opleiders. Zodra dit rond is, begint de eerstejaars aios in uw praktijk en bent u opleider. Ter ondersteuning krijgt u scholing. Hierin ontwikkelt u uw competenties als opleider bijvoorbeeld ‘handelen als expert’ en ‘didactisch handelen’. Het gaat om onderwijs op maat, praktisch maar ook academisch. Het curriculum is gebaseerd op het competentieprofiel voor opleiders huisartsgeneeskunde.

Huisartsopleider cursusdagen

Tijdens de 4-jarige opleiding van aspirant huisartsopleider naar ervaren huisartsopleider volgt u vier cursusdagen per jaar. Daarnaast bent u aanwezig op vier paralleldagen per jaar. Bent u eenmaal ervaren opleider dan zijn er meer keuzes op maat voor de huisartsopleiders cursusdagen.

Voorwaarden

 • U heeft 3 jaar ervaring als praktiserend huisarts, waarvan 1 jaar in uw huidige praktijk
 • U bent als opleider aanwezig (of een van beide opleiders) tijdens de werkuren van de aios (max. ½ dag per week vervanging door een niet opleidende collega). In geval van duo-opleiden zijn beide opleiders minimaal 40% in de praktijk werkzaam
 • U bent bereid tijd en aandacht te besteden aan het opleiden van aios
 • U bent bereid te leren op didactisch gebied of u participeert actief in het opleidersonderwijs dat wordt aangeboden door het instituut
 • In de praktijk is de hele werkweek een gediplomeerd assistente aanwezig
 • De aios kan tijdens praktijkuren over een spreekkamer met onderzoekgedeelte en wastafel beschikken
 • De opleidingspraktijk is getoetst met behulp van een door de beroepsgroep erkende methode, of is daar aantoonbaar mee gestart
 • De praktijk heeft een adequaat patiënten-aanbod voor de aios. Norm: aantal patiënten per FTE huisartsen 2095 plus of min 25%
  (aanstelling POH mag gedeeltelijk meegeteld worden)

De Huisartsopleiding AMC is een opleiding waar alle aios welkom zijn, ongeacht hun geloofsovertuiging, politieke voorkeur, huidskleur, migratieachtergrond, seksuele voorkeur en gender. Het dragen van zichtbare geloofsuitingen is, net als in het AMC, toegestaan, behoudens in die situaties waarin de beroepsuitoefening, inclusief het professioneel huisartsgeneeskundig handelen, wordt belemmerd. Wij verwachten van opleiders dat zij dit beleid hanteren.

Ondersteuning andere praktijkmedewerkers

Verder bieden wij onderwijs aan voor praktijkassistenten en Praktijk Ondersteuners Huisarts (POH) dat gerelateerd is aan de opleiding van de aios.

Aanmelden en solliciteren

Bent u enthousiast geworden? Neem dan per mail contact met ons op: stefana.vanderlinde@amsterdamumc.nl. De aanmelding bestaat uit een telefonisch kennismakingsgesprek en een tweedaagse introductiecursus, plus een visitatie van uw praktijk om erkenning als opleider via RGS te verkrijgen.