Onderwijs (Apotheek)

Klinisch farmacologen en apothekers werkzaam binnen de apotheek participeren uitgebreid in het onderwijs dat binnen het AMC wordt gegeven.

Geneeskunde studenten ontvangen onderwijs op het gebied van farmacologie en farmacotherapie (werking en toepassing van geneesmiddelen). Ook wordt onderwijs verzorgd voor verpleegkundigen en arts-assistenten.

In het AMC leveren de ziekenhuisapothekers tevens een bijdrage aan diverse landelijke cursussen zoals Kindergeneeskunde voor ziekenhuisapothekers in opleiding. De apotheek heeft zelf ook een aantal ziekenhuisapothekers in opleiding in dienst, die intern worden opgeleid. In de ziekenhuisapotheek werken eveneens regelmatig stagiaires van verschillende opleidingen. Het gaat om studenten van allerlei instituten zoals het Hoger Laboratorium Onderwijs, de Universiteit Utrecht, de Rijksuniversiteit Groningen of het ROC Amsterdam.

Bovendien leidt de ziekenhuisapotheek intern apothekersassistenten verder op tot Pharmacy Practitioners. Met deze opleiding zijn de betreffende assistenten nog beter in staat om de artsen en verpleging te ondersteunen bij de vragen die zij hebben over medicatie en kunnen zij projecten en processen rondom medicatie helpen vormgeven.