Beginselen van de Gezondheidszorg (gehele jaar)

De Nederlandse gezondheidszorg is een complexe wereld die ook nog eens continue in beweging is. Het is lastig om overzicht te bewaren over alle bij de zorgverlening betrokken partijen, rollen, lijnen en wetten. Daarnaast gebruiken artsen een ‘eigen taal’ die niet altijd makkelijk te begrijpen is.

Hoe is het nu precies geregeld in de Nederlandse gezondheidszorg? Hoe krijgt een patiënt toegang tot de zorg, en welke fases worden daarna doorlopen? Welke basisprincipes gebruiken artsen bij het verlenen van zorg aan patiënten in die verschillende fases? Welke informatievastlegging hoort daarbij? Dergelijke vragen worden beantwoord in de module ‘Beginselen van de Gezondheidszorg’.

Deze module maakt u wegwijs in de gezondheidszorg in de brede zin van het woord. Van medische beginselen uit de orgaansystemen en pathofysiologie tot processen die artsen toepassen, rollen in een zorginstelling, wetgeving en Volksgezondheid.

In deze module leert u

  • De taal van de arts beter begrijpen en spreken. (patiëntendossier, orgaansystemen, ontstaan van ziekten)
  • Hoe de dokter denkt
  • De belangrijkste spelers binnen de gezondheidszorg kennen evenals hun rollen en relevante wet- en regelgeving
  • Hoe de financiële stromen binnen de zorg lopen
  • Hoe het inkoopproces in de zorg werkt en bent u op de hoogte van recente transities in de zorg en de achterliggende redenen
  • Welke strategieën er zijn voor het beïnvloeden van Volksgezondheid

Onderwerpen
Patiëntendossier, proces van verslaglegging door een arts, bouwstenen van het menselijk lichaam, orgaansystemen, indelingen van pathofysiologie, proces van stellen van een diagnose. Organisatie van de gezondheidszorg in Nederland: spelers in de zorg, wetten en regelgeving, proces voor verkrijgen van toegang tot zorg, financieringsstromen, marktwerking en Volksgezondheid/preventie.

Manier van werken en docenten
De module Beginselen van de Gezondheidszorg is geheel via e-learning te volgen. Zo bepaalt u zelf het tempo voor het bestuderen van de theorie. Door het benutten van reflectievragen en online quizvragen wordt het leerproces gestimuleerd en kunt u de opgedane kennis tussentijds toetsen. De module wordt afgesloten met een kennistoets.

De studielast voor de gehele module ligt rond de 12 uur in de week.

De module Beginselen van de Gezondheidszorg wordt gegeven door docenten van de afdelingen Klinische Informatiekunde en Huisartsgeneeskunde in het AMC. Zij hebben vele jaren ervaring binnen wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs in de Gezondheidszorg en hebben daarnaast gedegen en actuele ervaring in de zorgpraktijk.

Data en kosten
Startdatum: Ieder moment
Einddatum: Een online kennistoets ter afsluiting op afspraak
Duur: de totale belasting bedraagd 35 studieuren
Kosten: € 695,- (geen korting voor medewerkers Amsterdam UMC)
Accreditatie ABAN: geen
Literatuur (deze dient u zelf aan te schaffen): “Zo werkt de zorg in Nederland” Argumentenfabriek ISBN 9789493004306 (4e editie, 8e druk),

Inschrijven
Voor deze module dient u minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding te hebben en minimaal 2 jaar werkervaring in de zorg.
Wilt u zich opgeven voor deze module, ga dan naar dit formulier. Hebt u inhoudelijke vragen, stuur dan een e-mail naar: healthinformatics@amsterdamumc.nl.