In de media

Podcast kanaal

Health informatics
In deze podcast belicht Tim Postema, Universitair docent Health Informatics/manager Strategie & Advies (Nictiz), onderwerpen die van belang zijn voor betere informatie voor goede gezondheid en onderdeel zijn van de post-initiële master Health Informatics van het Amsterdam UMC. De besproken onderwerpen komen aan bod in meerdere modules van deze opleiding.

Magazine