Kwaliteitsregistraties en indicatoren (start: september)

Zorginstellingen en -verleners zijn bij wet verplicht continue te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van hun handelen. Welke wettelijke kaders zijn er en wat verwachten de diverse stakeholders van u aan kwaliteitsinformatie?

Bent u als zorgverlener belast met de gegevensverzameling ten behoeve van kwaliteitsregistraties en kwaliteitsindicatoren en vraagt u zich af of het niet simpeler en beter kan? Met minder registratielast en vooral met indicatoren die daadwerkelijk helpen om de kwaliteit van zorg te verbeteren?

Of vraagt u zich af hoe u de informatie uit die kwaliteitsregistraties moet duiden, of er niet te vaak appels met peren worden vergeleken, en of de manier waarop een registratie, uw afdeling of instelling audit en feedback heeft geïmplementeerd wel effectief is?

De kennis en vaardigheden uit deze module zullen u helpen om het landschap van kwaliteitsregistraties in de Nederlandse zorg beter te begrijpen, eenduidige kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen die automatisch geëxtraheerd kunnen worden uit bestaande informatiesystemen, die relevant en actiegericht zijn en om vorm te geven aan audit en feedback vanuit een kwaliteitsregistratie die helpt om daadwerkelijk tot kwaliteitsverbetering te komen.

Hoe dit in zijn werk gaat leert u aan de hand van de volgende stappen:

  • Reflecteren welke bestaande kwaliteitsmetingen van de zorg in Nederland er bestaan, met welk doel en binnen welke wettelijk kaders.
  • Toepassen van methoden voor het ontwikkelen, valideren en verzamelen van eenduidige actiegerichte kwaliteitsindicatoren in de zorg.
  • Opzetten en gebruiken van medische registratie voor benchmarken van de kwaliteit van zorg.
  • Inrichten van audit en feedback zodat de kwaliteit van het zorgproces verbetert.

Met deze kennis en vaardigheden bent u de perfecte gesprekspartner voor informatieanalisten, EPD-ontwikkelaars, kwaliteitsfunctionarisen en beheerders van kwaliteitsregistraties. Met hen kunt u aan de slag om kwaliteitsregistraties en indicatoren waardevoller te maken voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en data uit bestaande informatiesystemen in te zetten voor het verkrijgen van eenduidige en actiegerichte kwaliteitsinformatie.

Onderwerpen
PDCA cyclus; definitie van kwaliteit van zorg; Donabedian’s structuur, proces en uitkomstindicatoren; case-mix correctie; data kwaliteit; data-verzamelmethoden; data bronnen; variatie; presentatie van kwaliteit van zorg; funnelplots en ranglijsten; rankability; formalisatie van indicatoren; AIRE-eigenschappen van goede kwaliteitsindicatoren; CLIF/LERM; control theory; theory of planned behavior; Audit & feedback; leidraad voor kwaliteitsregistraties; benchmark.

Manier van werken en docenten
De module Kwaliteitsregistraties en indicatoren is geheel via e-learning te volgen. Daarmee kunt u zelf het tempo bepalen voor het bestuderen van de theorie, daarnaast werkt u zowel individueel als in groepen aan opdrachten volgens vaste deadlines. De module wordt afgesloten met een kennistoets en een eindopdracht waarin u de opgedane kennis toepast op een casus uit uw eigen praktijkomgeving.
De lesstof is Nederlands- en Engelstalig. De aangeboden literatuur voornamelijk Engelstalig.

De studielast voor de gehele module ligt rond de 10-12 uur in de week.

De module Kwaliteitsregistraties en indicatoren wordt gegeven door docenten van de afdeling Klinische Informatiekunde in het AMC. Zij hebben 20 jaar ervaring binnen wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs op het gebied van diverse klinische registraties (bv NICE, PRN, BHN) en indicatorontwikkeling.

Data en kosten
Start: Maandag 2 september 2024 (aanmelden bij voorkeur uiterlijk 26 augustus)
Tentamen: Donderdag 28 november 2024 (herkansing donderdag 3 juli 2025)
Duur: 12 studieweken
Kosten: € 1.765,- (in 2024 50% korting voor medewerkers Amsterdam UMC)
Accreditatie ABAN: 20 punten (cluster 1, 2 en 3). Lees hier meer over de voorwaarden.
Literatuur (deze dient u zelf aan te schaffen): geen

Voorwaarden en Inschrijven
Voor deze module dient u minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding te hebben en minimaal 2 jaar werkervaring in de zorg. Basisbegrip over statistiek is wenselijk.
Wilt u zich opgeven voor deze module, ga dan naar dit formulier. Hebt u inhoudelijke vragen, stuur dan een e-mail naar: healthinformatics@amsterdamumc.nl.