Krijg ik accreditatiepunten?

Tot nu toe worden er alleen ABAN accreditatiepunten toegekend. Heb jij een andere accreditatie nodig voor jou beroepsgroep, laat het ons dan weten via healthinformatics@amc.nl

Hieronder het aantal ABAN punten per module. Als je meerdere modules doorloopt is het totaal aantal punten gemaximeerd op 40 ABAN punten.

Voor Cluster-1-artsen ( huisartsen, SO's, AVG's) bestaat de regel dat voor één nascholing, indien over meerdere jaren (> 12 maanden) gevolgd, max. 80 punten toegekend kunnen worden.
De route die daarvoor genomen moet worden wijkt af. Cluster-1-artsen moeten, als ze voor 80 i.p.v. 40 punten (via ABAN)  in aanmerking willen komen tevoren een schriftelijk verzoek ( Persoonlijk Leerplan)  indienen bij het accreditatiebureau van hun eigen specialisme (
https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/abc1/regelgeving.htm) . 

Beginselen van de Informatics Geen
Eenmalige registratie, meervoudig gebruik 20 (cluster 1, 2, 3)
Evidence Based Health Informatics 25 (cluster 1, 2, 3)
eHealth en zelfmanagement 15 (cluster 1, 2, 3)
Privacy en beveiliging 20 (cluster 1, 2, 3)
Elektronische beslissingsondersteuning 15 (cluster 1, 2, 3)
Selectie en inrichting zorginformatiesystemen 30 (cluster 1, 2, 3)
Health data science/ Big data 20 (cluster 1, 2, 3)
Kwaliteitsregistraties en indicatoren 32 (cluster 1, 2, 3)
Strategisch informatiemanagement 20 (cluster 1, 2, 3)
Beginselen van de gezondheidszorg Geen