Evidence Based Health Informatics (start: december)

Ziet u ook steeds meer studies verschijnen op het gebied van Zorg ICT? Bewijs voor de effectiviteit van ICT toepassingen in de zorg wordt steeds belangrijker. Mogelijk wilt u zelf kunnen beoordelen hoeveel bewijs er bestaat voor die effectiviteit door de literatuur op het gebied van een specifieke Zorg ICT toepassing te evalueren.

Leidt het gebruik van het telemonitoring systeem in uw organisatie daadwerkelijk tot een effectievere en efficiëntere zorg? Wilt u nagaan of het elektronisch voorschrijven van medicatie met de bijbehorende alerts en reminders daadwerkelijk de kwaliteit van zorg verbetert? Ook als u van plan bent om zelf een dergelijke studie op te zetten wilt u misschien weten hoe u dat het beste kunt aanpakken en bent u mogelijk nog op zoek naar eventuele financieringsbronnen. De Module Evidence Based Health Informatics biedt dan een uitstekende kans om meer kennis en vaardigheden te verwerven binnen het domein van Health Informatics onderzoek.

In deze module leert u:

  • Relevante Health Informatics literatuur te zoeken
  • Bestaande Health Informatics literatuur kritisch te beoordelen
  • Een studieprotocol of subsidieaanvraag met nadruk op evaluatie- en ICT-aspecten op te stellen.

Na het volgen van deze module bent u in staat om relevante wetenschappelijke literatuur op het gebied van Health Informatics (HI) te vinden en om op basis van de bestaande literatuur te beoordelen in hoeverre er wetenschappelijk bewijs (evidence) is voor een zorg ICT-toepassing. Dit bewijs kunt u bijvoorbeeld gebruiken om stakeholders te informeren en overtuigen of om een business case op te stellen voor een nieuwe zorg ICT innovatie in uw eigen praktijk. Wanneer uit de literatuur blijkt dat er nog onvoldoende bewijs voor een bepaalde zorg ICT interventie bestaat, bent u na deze module in staat om een onderzoeksprotocol of subsidieaanvraag op te stellen voor een studie waarin u met uw organisatie de effectiviteit van de nieuwe zorg ICT interventie evalueert.

Onderwerpen
Evaluatie binnen het domein van health informatics, PICO Principe, zoeken in biomedische literatuur (MeSH termen, boolean operators), studiedesigns, bias en confounding, basisprincipes van epidemiologie en biostatistiek, critical appraisal, financieringsbronnen voor onderzoek (subsidies en commerciële bronnen), regel- en wetgeving, Medische Ethische Commissie, onderzoeksplanning en coördinatie.

Manier van werken en docenten
De module Evidence Based Health Informatics is geheel via e-learning te volgen. Daarmee kunt u zelf het tempo bepalen voor het bestuderen van de theorie, daarnaast werkt u zowel individueel als in groepen aan opdrachten volgens vaste deadlines. De module wordt afgesloten met een kennistoets en met het schrijven van een paper waarin u de opgedane kennis toepast op een casus uit uw eigen praktijkomgeving. De lesstof is Nederlands- en Engelstalig. De aangeboden literatuur voornamelijk Engelstalig.

De studielast voor de gehele module ligt rond de 12 uur in de week.

De module Evidence Based Health Informatics wordt gegeven door docenten van de afdeling Klinische Informatiekunde in het AMC. Zij hebben vele jaren ervaring binnen wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs op het gebied van klinische epidemiologie.

Data en kosten
Start: 4 december 2023 (inschrijven bij voorkeur uiterlijk 27 november)
Tentamen: 7 maart 2024 (herkansing donderdag 4 juli 2024)
Duur: 12 studieweken
Kosten: € 1765 (in 2023 50% korting voor medewerkers AMC/VUmc, vanaf 2024 25% korting)
Accreditatie ABAN: 20 punten (cluster 1, 2 en 3). Lees hier meer over de voorwaarden.
Literatuur (deze dient u zelf aan te schaffen): geen

Inschrijven
Voor deze module dient u minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding te hebben en minimaal 2 jaar werkervaring in de zorg. 
Wilt u zich opgeven voor deze module, ga dan naar dit formulier. Hebt u inhoudelijke vragen, stuur dan een e-mail naar: healthinformatics@amsterdamumc.nl.