eHealth en zelfmanagement (start: september)

Het begrip eHealth duikt overal op. Internettechnologie, medische apps en inzet van mobiele devices kunnen ons helpen om de zorg beter, efficiënter en effectiever te organiseren. Met de toenemende zorgvraag van onder andere chronisch zieken moet eHealth een oplossing zijn om patiënten meer de regie in eigen hand te geven. De minister erkent dat ook en heeft ambities geformuleerd om eHealth in Nederland een extra boost te geven.

Maar wat is eHealth dan precies en hoe kunt u het toepassen in uw praktijk? Wat zijn de mogelijkheden en met welke wettelijke, ethische, financiële en informatiebeveiligings-aspecten dient u rekening te houden. En hoe zorgt u voor een succesvolle implementatie?

De master Health Informatics van de afdeling Klinische Informatiekunde in het AMC biedt antwoord op dit soort vragen tijdens de onderwijs module eHealth en zelfmanagement. Gedurende twaalf weken maakt u kennis met de wereld van eHealth. Vervolgens werkt u, gebruikmakend van theoretische kaders en methoden, een eHealth concept uit bestaande uit o.a. een stakeholderanalyse, procesontwerp en business case.
Ter afsluiting van de module wordt een eigen plan van aanpak opgesteld voor een eHealth toepassing in de eigen praktijk. Het studiemateriaal is o.a. gebaseerd op een reeks praktijkvoorbeelden, beleidsdocumenten en academische theorieën en wetenschappelijke studies. De module eHealth is in deeltijd en geheel via e-learning te volgen.

In deze module leert u:
• Het kennen en analyseren van de toepassingsmogelijkheden van eHealth en zelfmanagement 
• Het kritisch beoordelen van een eHealth/zelfmanagement toepassing op geschiktheid ter aanvulling op reguliere zorg
• Het opstellen van een voorstel voor een eHealth toepassing (incl oa pakket van eisen, financiering, business case)
• Het bevorderen van de acceptatie en vergroten van de kans op een succesvolle implementatie van een eHealth toepassing

Onderwerpen 
Huidige stand van zaken eHealth en mHealth toepassingen, informatiebeveiliging en privacy, financieringsmogelijkheden en ethische kaders, beoordeling van de kwaliteit, transparantie en wetenschappelijk bewijs, use-cases en activity diagrams, innovoatietheorie, acceptatie van technologie, business case, usability onderzoek en opstellen van pakket van eisen.

Manier van werken en docenten
De module eHealth en zelfmanagement is geheel via e-learning te volgen. Daarmee kunt u zelf het tempo bepalen voor het bestuderen van de theorie, daarnaast werkt u zowel individueel als in groepen aan opdrachten volgens vaste deadlines. De module wordt afgesloten met een kennistoets en met het schrijven van een paper waarin u de opgedane kennis toepast op een casus uit uw eigen praktijkomgeving. De lesstof is Nederlands- en Engelstalig. De aangeboden literatuur voornamelijk Engelstalig.

De studielast voor de gehele module ligt rond de 12 uur in de week.

De module eHealth en zelfmanagement wordt gegeven door docenten van de afdeling Klinische Informatiekunde in het AMC en een aantal gastdocenten. Zij hebben vele jaren ervaring binnen wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs op het gebied van eHealth en zelfmanagement en zijn betrokken bij tal van eHealth implementaties in de praktijk.


Data en kosten
Start: Maandag 2 september 2024 (inschrijven bij voorkeur uiterlijk 26 augustus) Tentamen: Donderdag 28 november 2024 (herkansing donderdag 3 juli 2025)
Duur: 12 studieweken
Kosten: € 1765 (in 2024 50% korting voor medewerkers Amsterdam UMC)
Accreditatie ABAN: 20 punten (cluster 1, 2 en 3). Lees hier meer over de voorwaarden.
Literatuur (deze dient u zelf aan te schaffen): geen

Inschrijven

Voor deze module dient u minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding te hebben en minimaal 2 jaar werkervaring in de zorg. 
Wilt u zich opgeven voor deze module, ga dan naar dit formulier. Hebt u inhoudelijke vragen, stuur dan een e-mail naar: healthinformatics@amsterdamumc.nl.