Eenmalige registratie, meervoudig gebruik (start: december)

Wilt u een goede klinische registratie voeren in uw instelling en wordt er daarnaast nog van alles van u gevraagd ten behoeve van kwaliteitsmetingen, facturering en wetenschappelijk onderzoek? Of bent u betrokken bij de aanschaf van een zorginformatiesysteem voor uw praktijk of instelling en vindt u het belangrijk dat gegevens uit dit zorginformatiesysteem herbruikbaar zijn voor meerdere doeleinden?

Verbaast het u dat het zo moeilijk is om bestaande medische gegevens in zorginformatiesystemen te kunnen hergebruiken voor tal van doeleinden? Dan zullen de kennis en vaardigheden uit deze module u helpen om een zorginformatiesysteem zo in te richten dat u niet alleen de klinische verslaglegging kunt ondersteunen maar de vastgelegde gegevens ook kunt gebruiken voor bijvoorbeeld management-informatie, automatische afleiding van indicatoren, DBC's, kwaliteitsregistraties en wetenschappelijk onderzoek.


‘De module heeft mijn verwachtingen overtroffen. Ik ga de kennis die ik heb opgedaan zeker gebruiken bij mijn huidige en toekomstige projecten.’

Iris Verberk, Internist en Medisch Informatie Manager, Maasstadziekenhuis
Hoe dit in zijn werk gaat leert u aan de hand van de volgende stappen:

• Op systematische wijze vaststellen welke gegevens uit het primaire proces nodig zijn voor welke hergebruiksdoeleinden.
• Bepalen welke internationale standaarden voor gegevensvastlegging en -uitwisseling toegepast kunnen worden om hergebruik van gegevens mogelijk te maken.
• Beoordelen van het gebruiksgemak van een grafische user interface waarmee gestructureerd en gestandaardiseerd gegevens kunnen worden vastgelegd en de invloed hiervan op datakwaliteit.
• Specificaties opstellen voor het inrichten en implementeren van gestructureerde gegevensvastlegging in een nieuw of aangepast informatiesysteem.

Met deze kennis en vaardigheden bent u de perfecte gesprekspartner voor informatieanalisten, EPD-ontwikkelaars en beheerders. Met hen kunt u aan de slag om uw dossiers zo in te richten dat de registratie is geoptimaliseerd, en de vastgelegde gegevens maximaal bruikbaar zijn.

Onderwerpen

  • Probleem-georiënteerd medisch dossier
  • HL7 berichtenverkeer
  • Structuurstandaarden zoals CCR/CCD, ZIBs
  • Terminologiestandaarden zoals ICD, ICPC, LOINC, SNOMED CT
  • User interface richtlijnen voor gestructureerd registreren
  • Findable, Accessible, Interoperable, Reusable (FAIR) data principes
  • Het belang van datakwaliteit
  • Prioriteren van systeem-requirements met MoSCoW
  • Softwareimplementatieplan
  • Actuele ontwikkelingen zoals VIPP en 'Registratie aan de bron'

Manier van werken en docenten
De module Eenmalige registratie, meervoudig gebruik is geheel via e-learning te volgen. Daarmee kunt u zelf het tempo bepalen voor het bestuderen van de theorie, daarnaast werkt u zowel individueel als in groepen aan opdrachten volgens vaste deadlines. De module wordt afgesloten met een kennistoets en met het schrijven van een paper waarin u de opgedane kennis toepast op een casus uit uw eigen praktijkomgeving.
De lesstof is Nederlands- en Engelstalig. De aangeboden literatuur voornamelijk Engelstalig.

De studielast voor de gehele module ligt rond de 12 uur in de week. 

De module Eenmalige registratie, meervoudig gebruik wordt gegeven door docenten van de afdeling Klinische Informatiekunde in het AMC. Zij hebben ruim 15 jaar ervaring binnen wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs op het gebied van terminologie, standaarden en software ontwikkeling.


Data en kosten
Start: 2 december 2024 (inschrijven bij voorkeur uiterlijk 25 november)
Tentamen: 6 maart 2025 (herkansing donderdag 3 juli 2025)
Duur: 12 studieweken
Kosten: € 1765,- (in 2024 50% korting voor medewerkers Amsterdam UMC)
Accreditatie ABAN: 20 punten (cluster 1, 2 en 3). Lees hier meer over de voorwaarden.
Literatuur (deze dient u zelf aan te schaffen): geen

Inschrijven
Voor deze module dient u minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding te hebben en minimaal 2 jaar werkervaring in de zorg. 
Wilt u zich opgeven voor deze module, ga dan naar dit formulier. Hebt u inhoudelijke vragen, stuur dan een e-mail naar: healthinformatics@amsterdamumc.nl.