Selectie en inrichting van zorginformatiesystemen (start: december)

De zorgprofessional wordt tegenwoordig ondersteund door allerlei verschillende ICT toepassingen. Veel van deze toepassingen wisselen intensief gegevens uit. Ze zijn dus onderling sterk verweven. Bovendien wordt niet alleen de techniek geraakt, maar grijpt het veranderen van zorg ICT ook in op zorgprocessen en zorgprofessionals.

Dit alles maakt het selecteren, inrichten en implementeren van nieuwe of het uitbreiden van bestaande zorginformatiesystemen complex. Zo complex dat selectie- en implementatietrajecten vaak moeilijk beheersbaar en kostbaar zijn en de gevolgen voor de zorgorganisatie vooraf vaak nauwelijks te overzien zijn.

Wat komt er allemaal kijken bij het introduceren van een (nieuw) zorginformatiesysteem? Wie zijn erbij betrokken en wat zijn de beoogde verbeteringen of veranderingen? Wat is een goede aanpak? Hoe stel je een programma van eisen op bij de aanschaf van een nieuw systeem? Hoe wordt ook na de implementatie gezorgd voor goede ondersteuning en beheer? En hoe richt je een systeem na aanschaf in zodat de werkwijze aansluit bij de cognitieve processen van de eindgebruiker.

Deze vragen worden beantwoord in de module Selectie en Inrichting van zorginformatiesystemen.

De kennis en vaardigheden die u in deze module opdoet, helpen u om tijdens selectie- en implementatietrajecten de projectorganisatie te ondersteunen, zodat alle aspecten voldoende aandacht krijgen. En zodat niet alleen een technisch goede oplossing, maar ook een voor de organisatie passende oplossing gerealiseerd wordt.

In deze module leert u:

  • Een strategie en visie te ontwikkelen voor gewenste aanpassingen van het applicatielandschap en de gevolgen daarvan te overzien
  • Een passende oplossing identificeren en selecteren
  • Het belang van usability en op welke manier u usability kan beoordelen
  • Op welke manier u kunt adviseren en ondersteunen bij de inrichting en het implementeren van zorginformatiesystemen

Met deze kennis en vaardigheden bent u de perfecte gesprekspartner voor project- en programmamanagers, informatieanalisten, EPD-ontwikkelaars en beheerders. Met hen kunt u selectie- en implementatietrajecten voorbereiden en vormgeven, ondersteuning bieden vanuit uw eigen expertise en verantwoorde keuzes maken.

Onderwerpen:
Systemen en systeemsamenhang; SMART doelen; veranderingen; processen analyseren en ontwerpen; IT Governance; standaarden voor interoperabiliteit; volwassenheid van systemen; stakeholdersanalyse, de business case en Agile projectmanagement; de markt verkennen en inkopen; programma van eisen samenstellen, eisen wegen en selecteren; inrichtingstrategie en standaardisatie; het testen van een systeem; implementatiestrategie en beheer na implementatie; verandermanagement; usability; usability technieken: heuristische evaluatie, think aloud en cognitive walkthrough; stappenplan usability.

Manier van werken en docenten
De module Selectie en inrichting zorginformatiesystemen is geheel via e-learning te volgen. Daarmee kunt u zelf het tempo bepalen voor het bestuderen van de theorie, daarnaast werkt u zowel individueel als in groepen aan opdrachten volgens vaste deadlines. De module wordt afgesloten met een kennistoets en met het schrijven van een paper waarin u de opgedane kennis toepast op een casus uit uw eigen praktijkomgeving. De lesstof is Nederlands- en Engelstalig. De aangeboden literatuur voornamelijk Engelstalig.

De studielast voor de gehele module ligt rond de 12 uur in de week.

Data en kosten
Start: 2 december 2024 (inschrijven bij voorkeur uiterlijk 25 november)
Tentamen: 6 maart 2025 (herkansing donderdag 3 juli 2025)
Duur: 12 studieweken
Kosten: € 1765,- (in 2024 50% korting voor medewerkers Amsterdam UMC)
Accreditatie ABAN: 20 punten (cluster 1, 2 en 3). Lees hier meer over de voorwaarden.
Literatuur (deze dient u zelf aan te schaffen): geen

Inschrijven
Voor deze module dient u minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding te hebben en minimaal 2 jaar werkervaring in de zorg. 
Wilt u zich opgeven voor deze module, ga dan naar dit formulier. Hebt u inhoudelijke vragen, stuur dan een e-mail naar: healthinformatics@amsterdamumc.nl.