Beginselen van de Informatica (start: september)

Iedereen kan ICT gebruiken, zonder precies te weten hoe computers en programma's werken. Toch kan het nuttig zijn om de basis van de informatica nader te bestuderen. Denk aan die offerte van de ICT-afdeling; bieden ze meer aan dan eigenlijk nodig is? Denk aan dat nieuwe onderzoek waarbij zoveel gegevens verzameld zullen worden; moeten die in een database? En denk aan dat idee voor een nieuwe applicatie; is die zelf te ontwikkelen?


'De Module Beginselen van de Informatica gaf me een mooi vertrekpunt om verder te gaan in het ICT-vakgebied en ook gaf het me een dieper begrip om besprekingen met (medisch) informatici over technische zaken beter te snappen. De theorie plaatste voor mij een flink aantal puzzelstukjes die ik had. Wat mij betreft is deze module de basis voor mijn verdere ontwikkelingen als medicus in het ICT veld.'

Michael Kuntzel, huisarts


Na afloop van deze module bent u in staat om:

  • Een ICT overeenkomst te interpreteren aangaande hardware, software, netwerken en diensten, en daarmee te beoordelen of deze daadwerkelijk in uw behoefte voldoet.
  • Klinische kennis te vertalen naar een eenvoudig geautomatiseerd systeem.
  • Mee te beslissen over de juiste inzet van databases.
  • Eenvoudige databasequery’s te formuleren.


Na afloop van deze module bent u een goede gesprekspartner voor ICT-afdelingen, software-ontwikkelaars en databasebouwers. U kunt zelf aan de slag gaan met het bevragen van databases.

Onderwerpen
Hardware, software, operating systems, netwerken, applicaties, services en SLA’s, software life cycle, algoritmes, flowcharts, de programmeertaal Python, testen, onderhoudbaarheid, databases versus spreadsheets, relationele datamodel, entity-relationship diagrams, de databasetaal SQL.

Manier van werken en docenten
De module Beginselen van de Informatica is geheel via e-learning te volgen. Zo bepaalt u zelf het tempo voor het bestuderen van de theorie. Daarnaast werkt u zowel individueel als in groepen aan opdrachten volgens vaste deadlines. De module wordt afgesloten met een kennistoets. De lesstof is Nederlands- en Engelstalig. De aangeboden literatuur voornamelijk Engelstalig.

De studielast voor de gehele module ligt rond de 12 uur in de week. 

De module Beginselen van de Informatica wordt gegeven door docenten van de afdeling Klinische Informatiekunde in het AMC. Zij hebben vele jaren ervaring binnen wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs op het gebied van informatica, in het bijzonder databases, software-ontwikkeling en ICT-diensten in de zorg.

Data en kosten
Start: Maandag 2 september 2024 (inschrijven bij voorkeur uiterlijk 26 augustus)
Tentamen: Donderdag 28 november 2024 (herkansing donderdag 3 juli 2025)
Duur: 12 studieweken
Kosten: € 1765,- (in 2023 50% korting voor medewerkers AMC/VUmc, vanaf 2024 25% korting)
Accreditatie ABAN: geen
Literatuur (deze dient u zelf aan te schaffen): J. Glenn Brookshear (2019); Computer Science: An Overview.13th edition, Pearson. ISBN 9781292263427. De 12th edition is ook goed. Oudere drukken raden we af.


Inschrijven
Voor deze module dient u minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding te hebben en minimaal 2 jaar werkervaring in de zorg. 
Wilt u zich opgeven voor deze module, ga dan naar dit formulier. Hebt u inhoudelijke vragen, stuur dan een e-mail naar: healthinformatics@amsterdamumc.nl.