Elektronische beslissingsondersteuning (start: maart)

Vraagt u zich af wat de zin en onzin van elektronische beslissingsondersteuning is en wat het daadwerkelijk voor uw instelling kan betekenen? Voor veel zorgprofessionals blijkt het lastig te zijn om door de 'verkooppraatjes' heen te kijken en de echte toegevoegde waarde van deze systemen in te schatten.

De kennis en vaardigheden die u opdoet in deze module helpen u om de juiste beslissingsondersteunende diensten en systemen te identificeren en op een soepele manier binnen uw zorgprocessen te integreren.'In de module beslissings-ondersteunde systemen (BOS) heb ik veel geleerd over de achtergronden van medische besluitvorming, de opbouw van een BOS, waar en wanneer je die inzet en hoe je dat visueel vormgeeft.'

Anneke Zorgdrager Neuroloog in Treant Zorggroep locatie Bethesda


In deze module leert u:

  • Klinische taken te identificeren die verbeterd kunnen worden door beslissingsondersteuning
  • Te beoordelen of een beslissingsondersteunende applicatie geschikt is voor uw klinische toepassing
  • Eisen te specificeren voor een beslissingsondersteunende applicatie
  • EPD’s met een ingebouwde generator voor beslissingsondersteunende applicaties te beoordelen op de geschiktheid voor het ontwikkelen van eigen toepassingen

Met de opgedane kennis en kunde bent u de perfecte klinische gesprekspartner voor managers, zorgverleners, informatieanalisten, EPD- en applicatie- leveranciers. Met hen kunt u kwaliteits- en veiligheidsvraagstukken analyseren, relevante en realistische zorgverbeteringsinitiatieven opstarten, implementeren en evalueren. 

Manier van werken en docenten
De module Elektronische beslissingsondersteuning is geheel via e-learning te volgen. Daarmee kunt u zelf het tempo bepalen voor het bestuderen van de theorie, daarnaast werkt u zowel individueel als in groepen aan opdrachten volgens vaste deadlines. De module wordt afgesloten met een kennistoets en maakt u een opdracht waarin u de opgedane kennis toepast op een casus uit uw eigen praktijkomgeving.
De lesstof is Nederlands- en Engelstalig. De aangeboden literatuur voornamelijk Engelstalig.

De studielast voor de gehele module ligt rond de 12 uur in de week. 

Het onderwijs wordt gegeven door docenten van de afdeling Klinische Informatiekunde in het AMC. Zij hebben ruim 15 jaar ervaring binnen wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs op het gebied van Artificial Intelligence, Machine learning en beslissingsondersteuning.


Data en kosten
Start: 13 maart 2023 (inschrijven bij voorkeur uiterlijk 5 maart)
Tentamen: 8 juni 2023, herkansing donderdag 6 juli 2023
Duur: 12 studieweken
Kosten:€ 1.765,- (in 2023 50% korting voor medewerkers AMC/VUmc, vanaf 2024 25% korting)
Accreditatie ABAN: 20 punten (cluster 1, 2, 3). Lees hier meer over de voorwaarden. 
Literatuur (deze dient u zelf aan te schaffen): geen

Inschrijven
Voor deze module dient u minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding te hebben en minimaal 2 jaar werkervaring in de zorg. 
Wilt u zich opgeven voor deze module, ga dan naar dit formulier. Hebt u inhoudelijke vragen, stuur dan een e-mail naar: healthinformatics@amsterdamumc.nl.