Strategisch Informatiemanagement (start: september)

Het is duidelijk dat ICT-voorziening geen onderwerp meer is van alleen de techneuten in een zorginstelling, maar een strategisch middel waar de primaire processen op leunen. Zorgprofessionals worden om deze redenen steeds meer betrokken in de besluitvorming rondom ICT-middelen en vormen een onderdeel van de informatiemanagementorganisatie die tegenwoordig steeds vaker opgezet wordt in zorginstellingen.

Uit welke onderdelen bestaat zo’n informatiemanagementorganisatie, en hoe zorg je dat die optimaal werkt? Hoe kan een zorginstelling de stroom van ideeën en plannen voor het benutten van nieuwe ICT mogelijkheden het hoofd bieden en prioriteren? Hoe kun je slimme keuzes maken die passen bij de strategische doelstellingen van een zorginstelling? Hoe kun je strategische informatieplanning succesvol borgen binnen een organisatie? 

Deze module biedt kennis over terminologie, methoden en keuzes die van belang zijn in het kader van IT besluitvorming (IT Governance) en strategisch informatiemanagement zodat zorgprofessionals een adviserende en leidende rol bij het uitvoeren van Strategisch Informatiemanagement kunnen gaan vervullen.

Gebruikmakend van theoretische kaders en methoden, leert u advies uit te brengen over het optimaliseren van de IT Governance in een organisatie, zodat ICT-besluiten snel en doeltreffend worden genomen. U leert hoe stap voor stap een Strategisch Informatiemanagement plan opgesteld kan worden en u gaat zelf invulling geven aan een deel van dat plan. Ter afsluiting van de module wordt een eigen plan van aanpak opgesteld voor het optimaliseren van Strategisch Informatiemanagement in uw eigen zorgpraktijk of in de praktijk uit een beschreven casus. 

Het studiemateriaal is o.a. gebaseerd op een reeks praktijkvoorbeelden, standaarden, modellen, academische theorieën en wetenschappelijke studies. De module Strategisch Informatiemanagement is in deeltijd en geheel via e-learning te volgen.

In deze module leert u:

  • De samenhang tussen IT Governance en Strategisch Informatiemanagement begrijpen
  • De bestaande - onbewuste of bewuste -IT Governance in een zorgorganisatie analyseren en evalueren
  • Een verbetervoorstel opstellen voor het optimaliseren van de IT Governance in een zorgorganisatie
  • Wanneer een Strategisch Informatiemanagementplan uitkomst kan bieden
  • Het opstellen van een Strategisch Informatiemanagement Plan
  • De succesfactoren voor het implementeren van een SIM plan

Onderwerpen 
IT besluitvorming, Informatie management, IT Governance, strategische afstemming IT afdeling en zorgdivisies, Strategische Informatiemanagement (SIM) Planning, 9-vlaksmodel, SIM plan, standaarden voor IT Governance (COBIT, ISO, ITIL) en IT governance framework van Ross & Weill.

Manier van werken en docenten
De module Strategisch Informatiemanagement is geheel via e-learning te volgen. Daarmee kunt u zelf het tempo bepalen voor het bestuderen van de theorie, daarnaast werkt u zowel individueel als in groepen aan opdrachten volgens vaste deadlines. De module wordt afgesloten met een kennistoets en met het schrijven van een paper waarin u de opgedane kennis toepast op uw eigen praktijkomgeving of op een beschreven casus. De lesstof is Nederlands- en Engelstalig. De aangeboden literatuur voornamelijk Engelstalig.

De studielast voor de gehele module ligt rond de 12 uur in de week. 

De module Strategisch Informatiemanagement wordt gegeven door docenten van de afdeling Klinische Informatiekunde in het AMC en een aantal gastdocenten. Samen representeren zij jaren ervaring binnen wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs op het gebied van Strategisch Informatiemanagement alsmede praktijkervaring met het inrichten en optimaliseren van Informatiemanagement. 

Data en kosten
Start: Maandag 2 september 2024 (inschrijven bij voorkeur uiterlijk 26 augustus) Tentamen: Donderdag 28 november 2024 (herkansing donderdag 3 juli 2025)
Duur: 12 weken
Kosten: € 1.765,- (in 2024 50% korting voor medewerkers Amsterdam UMC)
Accreditatie ABAN: 20 punten (cluster 1, 2 en 3). Lees hier meer over de voorwaarden.


Inschrijven
Voor deze module dient u minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding te hebben en minimaal 2 jaar werkervaring in de zorg. 
Wilt u zich opgeven voor deze module, ga dan naar dit formulier. Hebt u inhoudelijke vragen, stuur dan een e-mail naar: healthinformatics@amc.nl.