Wachttijd in het verpleeghuis een nieuwe kwaliteitsindicator.

Elie Rusthoven, projectleider eHealth en oprichter "Check op Coron", is afgestudeerd aan de master Health Informatics.

“Kwaliteitsindicatoren worden gebruikt om de kwaliteit van zorg te meten. Binnen de verpleeghuiszorg worden kwaliteitsindicatoren gemist die de doelmatigheid van de zorg meten en die een actueel inzicht geven van de zorgkwaliteit op een dagelijkse basis. Hiervoor is door Elie Rusthoven de kwaliteitsindicator wachttijd na een zorgoproep onderzocht.  In het rapport is de indicator wachttijd na een zorgoproep is specifiek beschreven. Het belang van de kwaliteitsindicator wordt door alle doelgroepen bevestigd met een gemiddelde score tussen de 7.1 en 7.9. Cliënten verwachten in een acute situatie binnen 5 minuten (mediaan) zorg te ontvangen, teammanagers en verpleegkundigen stelden de norm tussen de 1-1.5 minuut (mediaan) om telefonisch (intercom) contact te maken met de bewoner en om binnen de 2- 4 minuten (mediaan) fysiek aanwezig te zijn. De nulmeting in 2019 laat zien dat de wachttijd op alle dagen van de week gemiddeld langer is dan 5 minuten en dagelijks tussen 5:45- 7:15 in de ochtend er langer dan 15 minuten gewacht moet worden op het ontvangen van zorg. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering. 

Met dit rapport hoop ik een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van zorg in de verpleeghuiszorg in heel Nederland. “

 

Cordaan heeft o.a naar aanleiding van de inspanningen van dit rapport, inmiddels toegang tot het zorgoproepdashboard wat in de praktijk wordt gebruikt om de wachttijd te registreren en deze te monitoren. Elie Rusthoven zal zijn resultaten toelichten op de https://www.zorg-en-ict.nl/ beurs in oktober 2020.