Beslissingsondersteuning in de huisartsenpraktijk - Factoren die van invloed zijn op het gebruik ervan.

Ilse Moes, adviseur informatievoorziening en Functionaris Gegevensbescherming bij THOON, is afgestudeerd aan de master Health Informatics.

"Mijn onderzoek richt zich op de vraag welke maatregelen het daadwerkelijke gebruik van een op richtlijnen gebaseerd system beslissingsondersteunend system (BOS) onder huisartsen kan vergroten.

Verwacht wordt dat het gebruik van een BOS kan leiden tot efficiëntie en kwaliteitsverbetering, maar een beslissingsondersteunend systeem wordt niet massaal omarmd. Dat is opvallend, omdat huisartsen al sinds de jaren 90 met een elektronisch patiëntendossier (EPD)werken.

In dit onderzoek heb ik een literatuurstudie gedaan en daarnaast 8 huisartsen geïnterviewd. Het blijkt dat diverse factoren een rol spelen bij de lage adoptie van een BOS, waarbij enerzijds het systeem niet altijd past bij het werk- en denkproces van de huisarts. Niet alle zorg wordt door de huisarts zelf geleverd, er zijn veel nieuwe zorgprofessionals die tegenwoordig werken in de praktijken.  Ook wordt het systeem niet altijd gebruiksvriendelijk ervaren.

Anderzijds blijkt ook dat niet alle huisartsen goed op de hoogte zijn wat een BOS kan bijdragen in de praktijk, en daarom zich niet verdiepen in dit systeem. En indien met het systeem wel gebruikt dan is niet iedereen van alle functies en mogelijkheden op de hoogte waardoor het systeem niet optimaal benut wordt.  Interne processen wordt niet voldoende aangepast naar een nieuwe werkwijze.

Daarnaast zouden de BOSsen gebruik kunnen gaan maken van nieuwe technieken, waarbij ook vrije tekst in de analyse meegenomen zou kunnen worden, is een suggestie uit een van de interviews.

Het onderzoek heeft veel inzichten gegeven en kan behulpzaam zijn voor projectleiders die een BOS willen gaan implementeren of leveranciers die een BOS willen (door) ontwikkelen."