Competenties master Health Informatics

Na het succesvol doorlopen van de master Health Informatics kunnen afgestudeerden selecties, inrichting en implementaties van nieuwe ICT-toepassingen in zorginstellingen mede voorbereiden en begeleiden.

Daarnaast zijn zij in staat om ICT-toepassingen op hun geschiktheid te beoordelen, o.a. voor het bevorderen van de kwaliteit, efficiëntie van zorg, en (patiënt)veiligheid en hergebruik van gegevens ten behoeve van bijvoorbeeld kwaliteitsregistraties en medisch wetenschappelijk onderzoek. Zij kunnen deze keuzes uitleggen aan zowel hun collega’s in het zorgdomein als aan ICT’ers welke de gedefinieerde oplossing in technische zin moeten realiseren. Daadwerkelijke ontwikkeling en implementatie gebeurt vervolgens door IT-specialisten.

De afgestudeerden aan de master Health Informatics zijn in staat:

  • complexe informatieproblemen in zorgprocessen te identificeren, te analyseren en uiteindelijk tot een rationele oplossingskeuze te komen;
  • een voortrekkersrol te vervullen bij de implementatie en het onderhoud van zorg ICT-systemen;
  • kennis van de criteria voor selectie en juiste inrichting van zorginformatie systemen toe te passen;
  • nauw samen te werken met andere professionals in de zorg enerzijds, en met medisch informatiekundigen en ICT’ers anderzijds;
  • actief bij te dragen aan innovaties in de gezondheidszorg door middel van nieuwe of bestaande ICT-technieken;
  • gebruik te maken van wetenschappelijk bewijs en nieuwe vormen van informatievoorziening in de zorg om rationeel onderbouwde innovaties tot stand te brengen
  • een kritische analyse uit te voeren mbt de mogelijkheden en beperkingen van zorginformatiesystemen en hun onderlinge informatie-uitwisseling


Voorbeelden van functies in de beroepspraktijk:
Zorg-ICT-consultant, implementatiecoördinator, zorgapplicatie-eigenaar, informatiemanager, CMIO, programmamanager, stuurgroeplid grote Zorg-ICT-programma’s, ondernemer, manager Research & Development.