Epic connect program- The lessons learned during an EHR implementation in a subcontracted license construction between a large academic hospital and a regional partner hospital.

Nynke Venema-Taat, adjunct-directeur EPD Servicecentrum Amsterdam UMC, is afgestudeerd aan de master Health Informatics.

Om de zorg voor de lange termijn kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk te houden is er verdergaande samenwerking nodig tussen zorgaanbieders in de regio. Ziekenhuis Amstelland is sinds 2018 een belangrijke strategische partner voor Amsterdam UMC op het gebied van de herinrichting van de zorg in de regio. In een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst die is afgesloten in 2022 is afgesproken om aanvullend op het gebied van patiëntenzorg ook te gaan samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs.

Ziekenhuis Amstelland heeft op het gebied van de ICT- en de informatievoorziening van het ziekenhuis, gevraagd aan Amsterdam UMC om te helpen bij het verkrijgen van een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Hierbij is er door beide ziekenhuizen in afstemming met de EPD-leverancier van Amsterdam UMC gekozen voor een Connect programma. In het Connect programma maakt een partner ziekenhuis gebruik van de licentie, inrichting en services van de gastheer. In Amerika is het Connect programma al een veel gebruikte oplossing om kleinere ziekenhuizen of zelfstandige klinieken, die een groot EPD op eigen kracht niet kunnen aanschaffen en implementeren, toch aan te sluiten op het EPD van een groot academisch ziekenhuis. Om zo de netwerkzorg in de regio te verbeteren. In Nederland en Europa is er nog nooit een Connect programma geïmplementeerd.

Mijn onderzoek richt zich op de ervaren voordelen, risico’s en barrières en de daaruit geleerde lessen van deze implementatie op tactisch en strategisch niveau. De factoren die van invloed zijn op een succesvolle project implementatie en verdergaande samenwerkingsrelatie in een netwerk zijn de strategie, de organisatie en het informatiemanagement.  Waarbij er rekening moet worden gehouden met de perspectieven vanuit de netwerkrelatie zelf, het perspectief vanuit de beide organisaties en het perspectief van de omgeving. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van het ‘Network Management Framework’ van Riemer en Klein. Dit model heb ik als uitgangspunt genomen en als leidraad gebruikt voor kwalitatief onderzoek in de vorm van literatuuronderzoek en interviews.

Uit het onderzoek is een top 10 van belangrijkste geleerde lessen gekomen die gebruikt kan worden bij een eventueel volgend Connect programma in het eigen ziekenhuis of bij andere ziekenhuizen die interesse hebben in dezelfde constructie. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of de implementatie en samenwerkingsrelatie op langere termijn ook succesvol blijft en of deze nieuwe vorm van (gedeeld) EPD gebruik een verrijking is voor de gedeelde netwerkzorg in de regio en een kans is voor andere zorgaanbieders op de Nederlandse markt in vergelijkbare situaties.