Het verzamelen van emoji, schaadt dit mijn privacy?

Monique Slaman, bedrijfseconomisch adviseur, is afgestudeerd aan de Master Health Informatics.

"Ik heb mijn afstudeeronderzoek gedaan bij Garage2020. Garage2020 ontwikkelt een smartphone app, genaamd G-Moji, voor jongeren van 16 tot en met 24 jaar met psychische problemen die onder begeleiding van jeugdzorg zijn, met het doel hun emoties zichtbaar te maken en hiermee psychische problemen sneller op te sporen.

Het zichtbaar maken van emoties wordt gedaan doordat de app elke dag een vraag stelt aan de jongere hoe het op dat moment met hem of haar gaat. Door middel van een emoji kunnen zij bepaalde gevoelens uiten die met woorden vaak moeilijker te omschrijven zijn. Daarnaast worden gegevens verzameld zoals telefoongebruik, applicatieverbruik en wifi-gegevens.

Echter, de gegevens die deze applicatie verzamelt, zijn van een kwetsbare groep. Het is van groot belang dat deze gegevens goed worden beveiligd om privacyschade te voorkomen.

Ik heb daarom onderzocht of de privacy van cliënten en veiligheid van de cliëntgegevens voldoende bewaakt wordt binnen het G-Moji project. Er zijn hierdoor een aantal punten naar boven gekomen waar nog niet eerder bij stil is gestaan en waarmee direct aanpassingen gedaan konden worden binnen het project.

De applicatie is momenteel nog steeds in ontwikkeling en zal mogelijk in de toekomst worden gebruikt als medisch hulpmiddel voor jongeren en behandelaars. Hier zijn echter strenge eisen aan verbonden. Door middel van een adviesrapport dat ik heb opgesteld heeft de organisatie nu een helder beeld van de aspecten waar rekening mee gehouden moet worden in de toekomst van G-Moji."