Hoe ziet de Patiënt het?

Bart van Oost, Hoofd Zorgadministratie bij Fundashon Mariadal, is afgestudeerd aan de master Health Informatics.

'Value based healthcare'.. het wordt vaak genoemd in strategie- en beleidsplannen van een zorgorganisatie. Zo ook bij Fundashon Mariadal, het ziekenhuis op Bonaire. In de praktijk blijkt het invulling geven aan value based healthcare niet altijd even makkelijk. 

In mijn onderzoek heb ik me gericht op het meetbaar maken van de zorg vanuit het perspectief van de patiënt en de wijze waarop de ICT-architectuur hiervoor moet worden ingericht. Ik heb hierbij specifiek ingezoomd op patiënten met Cataract en Glaucoom. 

Deze groep is interessant omdat meetinstrumenten (PROM's) niet altijd direct toepasbaar zijn op patiënten met zichtproblemen. Daarbij kenmerkt de populatie zich door meertaligheid, laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit maakt de selectie van meetinstrumenten complex en vereist het de nodige vertalingen en aanpassingen aan de IT-inrichting om de benodigde data uit de systemen te halen.

Met behulp van de PROM-Toolbox zijn in verschillende panels en focusgroepen de gewenste meetuitkomsten bepaald en de PROM's om deze te meten. Op basis hiervan zijn indicatoren gedefinieerd en vastgesteld. Vervolgens zijn de PROM's vertaald, aangepast aan de lokale situatie en gevalideerd. Dit was noodzakelijk omdat een aantal vragen uit de PROM niet van toepassing zijn. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om aan een patiënt te vragen of deze de letters op de bus kan lezen als er geen openbaar vervoer is op Bonaire. 

Tot slot is gekeken naar de ICT-architectuur. De Oogarts werkt op dit moment in minimaal 3 verschillende dossiers voor 1 patiënt. Om de indicator te kunnen berekenen zijn gegevens uit al deze systemen noodzakelijk. 

Daarnaast is een pakket van eisen en een inrichtingsplan opgeleverd voor een directe toepassing in één van de huidige zorginformatiesystemen zodat de uitkomsten van de PROM's meegenomen kunnen worden in de behandeling van de patiënt en in de jaarlijkse kwaliteitsmetingen van de zorg.