Improving efficiency by evaluating the acute care process

Tom Schokker, anesthesiemedewerker en onderzoeker in het AUMC, is afgestudeerd aan de master Health Informatics.

"De zorg en opvang van ernstig vitaal bedreigde patiënten wordt steeds meer geclusterd naar grote ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in traumaopvang, reanimaties en opvang van ernstig zieke patiënten (zoals Amsterdam UMC). De opvang van ernstig zieke patiënten is voor patiënten, omstanders en ook voor medisch personeel stressvol en vraagt daardoor veel van hun cognitieve capaciteiten.  

De eerste minuten van de opvang zijn cruciaal voor een betere overleving van patiënten. Effectief teamwork en communicatie zijn essentieel voor de veiligheid van patiënten; 60-80% van ernstige medische complicaties wordt veroorzaakt door communicatiefouten. Een van de huidige uitdagingen binnen de acute zorg is optimalisatie van directe communicatie tussen de hulpverleners zowel binnen als buiten het ziekenhuis omtrent de overdracht, verslaglegging, beschikbaarheid van informatie op het juiste moment en op de juiste locatie. Daarnaast is verbetering in de acute zorgketen nodig omdat spoedeisende hulp afdelingen steeds voller raken en hierdoor steeds vaker opnamestop ’s nodig zijn. 

Optimalisatie van communicatie verbeterd de logistiek, de efficiëntie, en de kwaliteit van de behandeling en reduceert mogelijk zorgkosten. Om communicatie te optimaliseren was het dus belangrijk om inzichtelijk te maken wat de huidige efficiëntie is van de opvang van deze groep patiënten.  

Door middel van de uitkomsten die nu gegenereerd zijn kunnen we gericht oplossingen implementeren die de communicatie en kwaliteit van de behandeling verbeteren/verhogen. Een van deze oplossingen is het opzetten van een 5G verbinding tussen de ambulance en het ziekenhuis waardoor er real-time meegekeken en gecommuniceerd kan worden."