Ontwerp van een huisartsenzorg referentiearchitectuur

Mariëtte Willems, huisarts, CMIO Stichting LEGIO / Programmamedewerker ICT OPEN, is afgestudeerd aan de master Health Informatics.

"De  huisartsenzorg staat de komende 25 jaar voor de uitdaging om een toenemende druk op de zorg ten gevolge van vergrijzing, toename van chronisch zieken en een afname van potentieel zorgpersoneel het hoofd te bieden. Goed gebruik van IT kan efficiëntie en kosteneffectiviteit in de huisartsenzorg verhogen. Een referentiearchitectuur beschrijft de samenhang tussen de organisatie en haar processen, en de informatietechnologie. Digitaliseringsdoelstellingen van de huisartsenzorg, zoals het creëren van open informatiesystemen met betere ondersteuning van zorg- en bedrijfsprocessen, multidisciplinaire samenwerking en interoperabiliteit met ander zorgdisciplines, worden kunnen door een effectieve architectuur beter worden bereikt. Voor de huisartsenzorg is tot op dit moment nooit een referentiearchitectuur ontwikkeld, in tegenstelling tot voor de ziekenhuiszorg.

Mijn onderzoek richtte zich op het vinden van een goede methodiek en een model om de doelstellingen van de huisartsenzorg te vertalen naar een referentiearchitectuur. Door middel van een literatuurreview heb ik internationaal beschikbare instrumenten voor ontwikkeling van een referentiearchitectuur en (redenen voor) gebruik van deze instrumenten in de gezondheidszorg in kaart gebracht. De top 4 van de internationaal meest genoemde instrumenten zijn daarna beoordeeld op hun geschiktheid om bij te dragen aan de digitaliseringsdoelstellingen van de Nederlandse huisartsenzorg.

Een hybride methodiek gebaseerd op TOGAF ADM (The Open Group Architecture Framework Architecture Development Method, een wereldwijd algemeen toegepaste methodiek) en een op onderlinge samenwerking gerichte architectuur zoals FEAF (Federal Enterprise Architecture Framework, ontwikkeld door en voor de Amerikaanse overheid) lijkt het meest geschikt voor het ontwerpen van de referentiearchitectuur. Op die manier wordt een referentiearchitectuur voor de huisartsenzorg gecreëerd die niet los te zien is van de architecturen van de zorgpartners, zoals de patiënt, ziekenhuizen, GGZ en VVT. Door de architectuur van organisatie, processen, informatie en technologie te delen ontstaan optimale mogelijkheden voor samenwerking en interoperabiliteit."