Optimalisatie van het CVA-zorgproces met behulp van het Elektronisch Patiënten Dossier

Anneke Zorgdrager, neuroloog, is afgestudeerd aan de master Health Informatics.

“In het dagelijks leven ben ik neuroloog bij Treant Zorggroep, een fusieziekenhuis in Drenthe. Één van de ziektebeelden die een neuroloog behandelt is een beroerte. Een beroerte kan zowel een hersenbloeding zijn als een herseninfarct, waarbij er een bloedvaatje in de hersenen verstopt is. Zowel de bloedingen als de infarcten heten ook wel beroerte, of cerebrovasculair accident, afgekort CVA.

De zorg voor CVA-patiënten is complex, multidisciplinair en het staat onder tijdsdruk. Een goede registratie van gegevens in het EPD is van belang voor het zorgpad CVA. Het doel van mijn studie is om het CVA-zorgproces vanaf presentatie op de Spoedeisende Hulp tot aan ontslag uit het ziekenhuis door het EPD te laten ondersteunen, zodanig dat registratie van gegevens verbetert zonder tot administratieve last te worden, en het naleven van behandelrichtlijnen wordt bevorderd en gecontroleerd kan worden.

Allereerst is het dan nodig te weten welke gegevens nodig zijn voor het zorgpad CVA, waar deze in het EPD vastgelegd moeten worden, door wie, op welk moment, en voor wie de gegevens inzichtelijk moeten zijn.

Daarvoor  heb ik relevante richtlijnen, protocollen en kwaliteitsindicatoren verzameld, en de aanbevelingen hieruit vervolgens geformaliseerd met de Logical Elements Rule Method, waarna de benodigde data-elementen geëxtraheerd werden. Op deze manier werden 600 aanbevelingen geformaliseerd tot 106 logische uitspraken, met daarin 149 data-elementen.

Het bleek dat 10% van deze data niet gecodeerd, en daardoor niet herkenbaar in het EPD geregistreerd kon worden. Deze missende data bleken voornamelijk specifiek neurologische data-elementen te zijn.

In een volgende fase van mijn studie werd onderzocht hoe het EPD het vastleggen van deze gegevens idealiter zou kunnen ondersteunen. Ik heb daarbij gebruik gemaakt van referentiebezoeken aan ziekenhuizen in de regio en brainstormsessies binnen Treant.

Wensen ter ondersteuning van het zorgproces door het EPD betroffen vooral het inrichten van ordersets, verminderen van dubbelregistratie, en door het EPD laten uitrekenen van tijdsverschillen en medicatiedoseringen.

Na inventarisatie van de data en wensen en mogelijkheden ter ondersteuning van de data-registratie werd een pakket van eisen samengesteld met 7 functionele eisen. Dit Pakket van Eisen is positief ontvangen en gaat uitgevoerd worden.”