Van organisatie-specifieke dossiers naar standaardisatie

Sandra Koop, productowner poliklinische processen bij het LUMC, is afgestudeerd aan de master Health Informatics.

"Voor mijn scriptie heb ik onderzoek gedaan naar een plan van aanpak om gegevens met patiënten en externe zorgverleners te kunnen uitwisselen.

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) waar al 10 jaar gewerkt wordt met het elektronische patiëntendossier (EPD) van Chipsoft, eerst EZIS en nu HiX. Het LUMC heeft zich gecommitteerd aan de VIPP doelstellingen waaronder de uitwisseling van de items van de Basisgegevensset Zorg (BGZ).

De doelstelling van het onderzoek was om tot een plan van aanpak komen om de BgZ items vanuit de huidige organisatie-specifieke dossiers om te zetten naar de vereiste standaardisatie ten behoeve van gegevensuitwisseling.

Het onderzoek was een kwalitatieve case-study met een literatuurstudie en ik heb enkele zorgverleners geïnterviewd, waaronder de CNIO en de CMIO. De zorgverleners gaven nuttige input over hoe de zorgverleners betrokken moeten worden bij de aanpassingen in het dossier. Zij benoemen o.a. dat de betrokkenheid van de zorgverleners bij dit proces een belangrijke voorwaarde is voor de acceptatie van de veranderingen.

De literatuurstudie leverde voor de technische realisatie van de standaardisatie volgens de zib’s  2 modellen op die als raamwerk kunnen dienen. Dit zijn het “Uitwisselingsmodel” en het “5-lagen-model” van het programma “Registratie aan de bron”. Deze modellen  boden globale stappen die aangevuld moeten worden met een praktische uitvoering.

Voor de praktische aanpak voor het LUMC heb ik een focusgroep geformeerd waarin o.a. een IT-architect, data-specialisten en IT-specialisten. Uit deze bijeenkomsten zijn 7 uitgangspunten voor het configureren van de BgZ items naar de vereiste standaardisatie geformuleerd, waaronder een impactanalyse van 2 specialismen naar de benodigde configuratie. Het doel van deze analyse is om de impact op het werkproces van de zorgverleners in te schatten. Het resultaat is een leidraad voor de overige specialismen.

De combinatie van de 2 theoretische modellen, de interviews met de zorgverleners en de geformuleerde uitgangspunten vanuit de focusgroep leverde een praktisch plan van aanpak op met een aantal stappen die voor het LUMC, maar ook voor andere ziekenhuisorganisaties, toepasbaar zijn."