What are the factors – barriers and enablers - for nationwide upscaling of telemonitoring: a scoping review

Harm Gijsbers, Projectmanager eHealth Implementation and digital health advisor AUMC, is afgestudeerd aan de master Health Informatics.

"Telemonitoring of monitoring op afstand is een innovatieve manier om ziektegerelateerde vitale functies en fysiologische gegevens van de patiënt te monitoren. De gegevens worden digitaal via (smart)phone en/of internet doorgestuurd van de patiënt naar de zorginstelling. Met behulp van telemonitoring kan de achteruitgang van de patient eerder worden opgemerkt zodat er ook sneller een interventie kan worden gedaan. Telemonitoring geeft de mogelijkheid aan patiënten en zorgverleners om klinische feedback, voorlichting en communicatie te geven, wat leidt tot empowerment en zelfmanagement van de patiënt.

Om te komen tot een wijdverbreid gebruik van eHealth en telemonitoring worden verschillende overheidsinitiatieven ontwikkeld. In Nederland is eHealth bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van de Nederlandse taskforce “juiste zorg op de juiste plek”, ondersteund door het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Toch lukt het maar niet om van kleine pilots naar reguliere zorg op te schalen.

In Nederland is het Citrienfonds eHealth opgericht om eHealth en telemonitoring op te schalen. Vanuit dit programma is er behoefte aan informatie over barrières en succesfactores voor (landelijke) opschaling van telemonitoringprojecten. Met opschaling wordt bedoeld “de adoptie van een telemonitoringproject in meer dan één organisatie in een groot geografisch gebied”.

Om deze informatie te vinden heb ik voor mijn thesis een scoping review uitgevoerd. Op basis van een theoretisch implementatiemodel heb ik 969 titels en abstracts over opschaling van telemonitoring gescreend op barrières en succesfactoren. 16 artikelen werden opgenomen voor analyse. In totaal werden 89 barrières in totaal 328 keer genoemd

Uit deze scoping review blijkt dat een breed programma over verandermanagement en een gecoördineerde en gestructureerde samenwerking nodig is. Naast technische en gedragsstrategieën, kan implementatie mogelijk worden gemaakt door lokaal en nationaal beleid, stimulansen zoals innovatievriendelijke wetten en professionele richtlijnen over telemonitoring.

De uitkomsten van mijn thesis kan ik direct toepassen in mijn functie als projectleider implementatie eHealth."