NeoSchild

Vrijwel alle pasgeborenen in Nederland worden via de hielprikscreening gecontroleerd op ernstige, maar behandelbare aandoeningen. NeoSchild onderzoekt schildklierhormonen bij pasgeborenen.

Help de hielprikscreening te verbeteren

Vrijwel alle pasgeborenen in Nederland worden via de hielprikscreening gecontroleerd op ernstige, maar behandelbare aandoeningen. Eén daarvan is 'congenitale hypothyreoïdie': een aangeboren tekort aan schildklierhormoon. Dit tekort kan het gevolg zijn van een afwezige of niet-werkzame schildklier, of door onvoldoende aansturing van de schildklier door de hypofyse, de regelklier van de hersenen.

Een schildklierhormoontekort is gevaarlijk voor pasgeborenen en jonge kinderen. Zonder behandeling kan een kind met deze ziekte verstandelijk gehandicapt raken.

De Nederlandse hielprikscreening is zeer succesvol. Toch is er nog ruimte voor verbetering. Zo is het lastig om vast te stellen of een kind met een afwijkende screeningsuitslag voor congenitale hypothyreoïdie deze ziekte ook echt heeft. Hierdoor blijven ouders vaak lang in onzekerheid over de gezondheid van hun kind.

Om deze kinderen en hun ouders in de toekomst beter en sneller te kunnen helpen, hebben wij de Neoschild studie opgezet.

Wat houdt de studie in?

Als u meedoet aan deze studie, nemen wij op twee momenten bloed af bij uw kind:

  • Als uw kind 3 tot 7 dagen oud is, tegelijk met de hielprik. We komen voor deze bloedafname bij u thuis;
  • Als uw kind 14 dagen oud is. Voor deze bloedafname maken wij een afspraak bij u thuis of in het ziekenhuis.

U kunt er natuurlijk voor kiezen om op maar één van de twee momenten bloed bij uw kind af te laten nemen. Uw kind krijgt een pijnstillend drankje voor beide bloedafnames. Voor deelname krijgt u een reiskostenvergoeding, en een deelnamevergoeding van €20 per bloedafname.

Wie kunnen er meedoen?

Alle gezonde voldragen pasgeborenen kunnen deelnemen aan deze studie. U kunt uw kind tijdens de zwangerschap aanmelden voor de studie via het aanmeldformulier. Heeft u nog vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Drs. Jolanda Naafs, arts-onderzoeker kinderendocrinologie

Telefoonnummer: 020-5660185
Email: neoschild@amc.uva.nl