PANDORA-2-studie

PANDORA staat voor PAncreatic NeuroenDOcrine tumoR pAtients. Deze studie omvat een prospectief landelijk cohort van patiënten met een niet-functionele neuroendocriene tumor van het pancreas ≤2cm.

Het betreft een landelijke studie die wordt uitgevoerd in samenwerking met Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG) centra. Alle patiënten met een niet-functionele neuro-endocriene tumor van het pancreas (≤2cm) zijn geschikt voor de PANDORA-2-studie.