B. miyamotoi en de fagentest

Naast de Lyme-bacterie (Borrelia burgdorferi sensu lato), bestaan er nog vele andere Borrelia-soorten die veelal een koortsend ziektebeeld geven (de zogenaamde relapsing fever Borrelia, of RFB). De belangrijkste hiervan voor Nederland is B. miyamotoi, waarmee nu een aantal ziektegevallen in Nederland zijn beschreven. Patiënten met een RFB-infectie ontwikkelen over het algemeen een over een periode van weken terugkerend koortsend ziektebeeld. Afhankelijk van de precieze verwekker en patiëntkarakteristieken variëren de symptomen in duur en ernst. Behandeling is met antibiotica, waarna de patiënten vaak een spoedig herstel doormaken.

De fagentest

Recentelijk krijgen wij veel vragen en verwijzingen over de zogenaamde ‘fagentest’ naar B. miyamotoi en B. burgdorferi. Deze niet-gevalideerde test richt zich op het genetisch materiaal van bacteriofagen: virussen die bacteriën kunnen infecteren. De ontwikkelaars van de test hebben de hypothese dat hun test gevoeliger en betrouwbaarder is, omdat de bacteriofagen in grotere getale voorkomen dan de bacterie zelf en snel verdwijnen na een succesvolle behandeling of genezing van de infectie.  

Alhoewel de techniek interessant is, ontbreekt ieder bewijs van de klinische betrouwbaarheid van deze test. Op het moment van schrijven waren er nog geen peer-reviewed artikelen over de test verschenen, laat staan dat er een onafhankelijke validatiestudie is uitgevoerd of dat de test het EU-proces voor markttoelating heeft doorlopen. De fagentest staat dus nog in de kinderschoenen, maar wordt al wel via labs in het buitenland aan patiënten aangeboden. Het ontbreken van bewijs voor de betrouwbaarheid van de testuitslag wordt vaak niet of nauwelijks aan de patiënten medegedeeld.  

De fagentest kan dus wat ons betreft op dit moment dus niet helpen bij het stellen van de diagnose Lymeziekte of B. miyamotoi-ziekte. Als u patiënten op andere gronden verdenkt van een van beide diagnoses en verwijzing geïndiceerd acht, dan nodigen we u uit contact op te nemen voor intercollegiaal overleg.

Meer informatie vindt u op onze pagina met verwijsinformatie.


Feestdagen

Tijdens de feestdagen zijn onze poliklinieken gesloten. Lees meer