U bent of wordt binnenkort opgenomen in Amsterdam UMC, locatie AMC, voor een operatie of een behandeling. Dan is het prettig om te weten wat u kunt verwachten.

Hier vindt u meer over:

  U leest hier alleen algemene informatie. Over uw eigen operatie of behandeling hoort u alles van uw behandelend arts of verpleegkundige. Bekijk hier een lijst van alle verpleegafdelingen.

  Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van uw verpleegafdeling. Mocht uw vraag dan nog niet beantwoord zijn: u kunt ook terecht bij Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang in het polikliniekgebouw (A0).

  Over Amsterdam UMC

  Amsterdam UMC is in 2018 ontstaan uit het samengaan van VU medisch centrum (VUmc) en het Academisch Medisch Centrum (AMC). Sinds het samengaan hebben we het over ‘locatie VUmc’ en ‘locatie AMC’ Als universitair medisch centrum hebben beide locaties drie hoofdtaken. Voorop staat de behandeling van patiënten. Daarnaast wordt er veel medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht. Derde hoofdtaak is het geven van onderwijs en opleiding.

  Uw reis naar locatie AMC

  Bekijk hoe u op locatie AMC komt via adres, route en parkeren

  De weg vinden op locatie AMC

  In de ontvangsthal van de hoofdingang van het ziekenhuis vindt u een receptiebalie, waar u de weg kunt vragen naar de afdeling waar u wordt opgenomen.

  In het polikiniekgebouw vindt u de weg via de routenummers. In het ziekenhuisgebouw kunt u de borden volgen. Alle ruimten worden aangegeven met een letter en twee getallen. De letter geeft het gebouwdeel aan. Het cijfer daarachter is de verdieping. Het getal na het streepje is het kamernummer. H8-314 betekent dus: gebouw H, 8e verdieping, kamer 314. . De routes en plattegronden van locatie AMC vindt u hier.

  Rookvrij Amsterdam UMC

  Amsterdam UMC is rookvrij. Dit betekent dat er in het gebouw én buiten op ons terrein niet gerookt wordt. Ook geen e-sigaretten. Als u in het ziekenhuis verblijft en gewend bent te roken, kunt u nicotinevervangers krijgen. Lees meer over een rookvrij Amsterdam UMC.

  Voorzichtig met sociale media

  Veel mensen zijn actief op sociale media. Ze zetten berichten, filmpjes en foto’s op bijvoorbeeld Facebook, Instagram, Twitter of hun blog. We vragen bezoekers en patiënten daar zorgvuldig mee om te gaan. Respecteer de privacy van andere patiënten, bezoekers en van medewerkers. Filmpjes of foto’s maken met een mobiel is niet toegestaan zonder toestemming van de betrokkenen.

  Aanmelden voor Mijn Dossier

  Uw medische gegevens worden opgeslagen in het elektronisch patiënten­dossier (EPD) van Amsterdam UMC. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. We doen dat volgens de regels en wetten van de overheid. Op beide locaties van Amsterdam UMC (locatie AMC en locatie VUmc) kunnen zorgverleners die u behandelen uw dossier bekijken.

  Met Mijn Dossier kunt u uw eigen medisch dossier bekijken. Altijd en overal. Via de app kunt u ook videobellen met uw zorgverlener. Wilt u Mijn Dossier gebruiken? Ga naar mijndossier.amsterdamumc.nl en klik op ‘Inloggen/Aanmelden DigiD’. Of vraag een activatiecode bij de centrale balie of bij de balie van uw polikliniek. Voor hulp bij aanmelden kunt u bellen naar 020 – 444 33 36.

  Uw rechten en plichten

  Betere zorg begint met een goed gesprek

  U heeft recht op goede zorg en op duidelijke informatie. De zorgverlener geeft u informatie over uw ziekte, de onderzoeken, mogelijke behandelingen en de risico’s van een behandeling. Welke behandeling of welk onderzoek het beste bij u past, hangt van een aantal dingen af.

  Wij vragen naar uw wensen en behoeften. Zo kunt u meedenken en mee­beslissen over uw behandeling. Natuurlijk let de zorgverlener erop dat de kwaliteit van de zorg goed is. Soms kunnen niet alle wensen worden uitgevoerd. Of het wordt duidelijk dat een opname of behandeling in het Amsterdam UMC niet mogelijk is of niet de beste keuze. Wilt u meer weten of begrijpt u de informatie niet helemaal? Laat dit dan weten aan uw zorgverleners. Als het nodig is, kan de zorgverlener hulp inschakelen, zoals een tolk. Dit kost u niets.

  Wat verwachten wij van u?

  Wij verwachten dat u de zorgverlener belangrijke dingen vertelt over uw ziekte, lichamelijke klachten en behandeling. Alleen zo kan de zorgverlener goede zorg bieden. U heeft de plicht om zich aan afspraken te houden (of uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen), de juiste gegevens over uw ziektekostenverzekering door te geven en de rekening op tijd te betalen.

  Toestemming voor delen medische gegevens buiten Amsterdam UMC

  Bent u niet alleen in Amsterdam UMC onder behandeling, maar ook bij andere zorgverleners? Dan kan het belangrijk zijn dat deze zorgverleners uw medische gegevens kunnen bekijken. Bij de centrale balie vragen wij om uw toestemming voor het elektronisch uitwisselen van uw gegevens met andere zorgverleners. Lees hier welke gegevens uw zorgverlener buiten Amsterdam UMC dan kan zien.

  Opleiding en onderzoek

  Amsterdam UMC is een universitair medisch centrum. Dat betekent dat u als patiënt te maken krijgt met zorg­verleners die nog in opleiding zijn. Zorgverleners in opleiding werken altijd onder direct toezicht van een gediplomeerd zorgverlener en zijn onderdeel van een behandelteam.

  Bij gesprekken, lichamelijke onderzoeken of operaties zijn meestal meerdere personen betrokken. Denk aan een medisch specialist, een arts-assistent, een coassistent en een verpleegkundige. Ook tijdens een opname in het ziekenhuis ziet u vaak meerdere zorgverleners rond uw bed. Wij vragen uw begrip hiervoor.

  In Amsterdam UMC doen we wetenschappelijk onderzoek. Het kan zijn dat wij u vragen om mee te doen aan onderzoek. U krijgt dan informatie over het doel van het onderzoek en over de voordelen en nadelen van meedoen. U beslist zelf of u wilt meedoen. Ook als u niet meedoet aan onderzoek, zorgen wij zo goed mogelijk voor u.

  Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal

  Tijdens uw onderzoek en/of behandeling slaan we uw medische gegevens op. Soms nemen we lichaamsmateriaal af, zoals bloed, urine of weefsel. Uw gegevens en lichaamsmateriaal kunnen wij goed gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek of onderwijs. Wij zorgen voor uw privacy, en delen uw persoonsgegevens niet. Wilt u NIET dat wij uw lichaamsmateriaal gebruiken? Dan kunt u dat laten weten aan uw zorgverlener. U mag dit op elk moment laten weten, u hoeft niet te vertellen waarom. Wij bewaren uw lichaamsmateriaal en gegevens dan alleen voor uw eigen behandeling.

  Wat kost uw behandeling en zorg?

  Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van uw zorg. Vaak betaalt u zelf ook een deel van de zorg. U betaalt bijvoorbeeld het eigen risico, een eigen bijdrage of een deel van de kosten als u een budgetpolis heeft. Vraag aan uw zorgverzekeraar of uw be­handeling in ons ziekenhuis wordt vergoed. Als u om financiële redenen niet geholpen kunt worden in Amsterdam UMC, kunt u het beste bellen naar uw huisarts. Meer informatie vindt u bij kosten en betaling.

  Wilt u meer weten over uw rechten en plichten?

  Meer informatie over uw rechten en plichten vindt u op amc.nl/rechten.

  Voordat u wordt opgenomen

  Opnamedatum

  U hoort meestal een week van tevoren wanneer u in ons ziekenhuis wordt verwacht. Het opnamebureau neemt daarvoor per brief of telefonisch contact met u op. U krijgt dan ook een naam en telefoonnummer van een contactpersoon, die u kunt bellen als u vragen heeft. Het kan gebeuren dat u niet voor de afspraak of operatie kunt komen, bijvoorbeeld door ziekte. Wilt u dit dan u zo snel mogelijk aan de afdeling/contactpersoon laten weten?

  De juiste gegevens

  Het is belangrijk dat de gegevens die we over u hebben kloppen. Wilt u daar al vóór u naar de afdeling komt voor zorgen? Het gaat met name om uw contactgegevens (telefoonnummer en adres) en uw verzekeringsgegevens. Die kunt u zelf invoeren in Mijn Dossier of doorgeven bij afdeling Patiëntenregistratie in de hal van het polikliniekgebouw.

  Als u belt met het ziekenhuis, is het handig als u uw patiëntenpas bij de hand heeft. De ziekenhuismedewerker vraagt namelijk naar het patiëntnummer dat daarop staat.

  Uw medicijnen

  Heel belangrijk is ook dat de artsen, verpleegkundigen en apotheek weten welke medicijnen u gebruikt. Als u thuis medicijnen gebruikt, neemt u deze dan in de originele verpakking mee naar het ziekenhuis. De verpleegkundige, arts of apothekersassistente bespreekt dan met u of u met uw eigen medicijnen moet doorgaan tijdens de opname.

  Contactpersoon thuis

  Naar wie kan het ziekenhuis bellen als er iets is om - in verband met u - te bespreken of te regelen? Dat horen we graag van u. Neem zijn of haar gegevens alstublieft mee op de dag van uw opname.

  Donorregistratie

  Misschien bent u geregistreerd als orgaandonor. Het is goed de verpleegkundigen en artsen daarvan op de hoogte te stellen. Dat kunt u al doen bij het opnamegesprek. Wilt u dat ook doen als u een verklaring niet-reanimeren heeft?

  Vragen over betaling

  Bent u niet verzekerd, of bent u in het buitenland verzekerd? Dan kunt u toch terecht in Amsterdam UMC. U moet dan wel een aanbetaling in de ziekenhuiskosten doen. Neem vóór uw opname contact op met het bureau Niet- en Anders verzekerden (NAV): nav@amc.nl, 020 566 10 93.

  Heeft u vragen over bijvoorbeeld uw betaling of factuur, dan kunt contact opnemen met de afdeling Debiteuren (020 566 2637). Zie voor algemene informatie over betaling kosten en betaling.

  Voorbereid thuiskomen

  Misschien heeft u straks bij thuiskomst nog extra hulp of zorg nodig. De medewerkers van het transferbureau kunnen u daarover adviseren. Daarna kunt u de zorg zelf regelen. Of wij regelen die voor u, als u dat prettig vindt.

  Bij extra zorg aan huis kunt u denken aan het verzorgen van wonden en hulp bij het wassen en aankleden. Maar ook hulp in het huishouden of het bezorgen van maaltijden hoort hierbij. Heeft u een hulpmiddel nodig, zoals een rolstoel, krukken of een hoog-laagbed? Ook die artikelen vragen de medewerkers van het transferbureau graag voor u aan.

  Hulp bij de Nederlandse taal

  Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Laat het ons dan weten. Als het nodig is kan de zorgverlener hulp inschakelen, bijvoorbeeld een tolk. Dit kost u niets.

  Wat moet ik meenemen?

  Er is in uw ziekenhuiskamer weinig ruimte. Neem dus niet te veel mee! Gebruik bij voorkeur een opvouwbare tas om uw spullen in mee te nemen, want een koffer is meestal niet goed op te bergen.

  • bevestigingsbrief opname

  • een geldig legitimatiebewijs

  • patiëntenpas

  • verzekeringspas

  • medicijnen (in de originele verpakking)

  • dieetlijst (als u een dieet heeft)

  • extra kleding voor overdag. Denk bijvoorbeeld aan een vest dat makkelijk aan- en uit te trekken is.

  •  nachtkleding, makkelijk aan- en uit te trekken

  • badjas

  • pantoffels en/of badslippers

  • toiletartikelen

  • ondergoed

  • geld of pinpas (om iets te kopen in de winkels)

  • eventueel hulpmiddelen, zoals krukken of een rollator

   Vanwege het risico op verlies of diefstal kun u kostbare apparaten (laptop, tablet) beter thuis laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor schade of verlies.

   Opname en behandeling

   Dag van opname

   Op de dag van de opname wordt u verwacht op de verpleegafdeling waar u wordt behandeld. De receptiemedewerker in de ontvangsthal kan u uitleggen hoe u op de afdeling komt en waar u verwacht wordt.

   Op de verpleegafdeling

   Op de verpleegafdeling meldt u zich bij de balie. Een verpleegkundige maakt u wegwijs op de afdeling. Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd terecht bij de balie van de afdeling, of bij een verpleegkundige. Ook spreekt de afdelingsarts met u. Misschien wordt er nog extra onderzoek bij u gedaan, dat hangt af van de reden van uw opname.

   Polsbandje

   U krijgt ook een polsbandje. Daarop staan uw naam en uw patiëntregistratienummer. Vanwege de veiligheid is het verplicht om tijdens uw verblijf dit bandje te dragen. Wij controleren daarmee uw patiëntgegevens, bijvoorbeeld bij onderzoeken en in situaties waarin u zelf niet kunt praten.

   Bij een operatie

   De behandelend arts vertelt u over de operatie en eventuele pijn of andere bijeffecten. Was u in de periode voorafgaand aan uw opname in de polikliniek? Dan bent u waarschijnlijk al doorverwezen naar het spreekuur van de anesthesioloog voor de preoperatieve screening (in het kort: POS).

   Op dit POS-spreekuur bespreekt de anesthesioloog de verschillende mogelijkheden van verdoving (narcose) met u. De arts met wie u voor de operatie spreekt, is niet altijd de arts die u opereert.

   Voor de operatie (of bij een bloedafname) kan het zijn dat wij u meerdere keren om uw voorletters, geboortedatum en de operatie vragen. Dit is een veiligheidscontrole die elke zorgverlener moet doen.

   Uw bed en kamer

   Bij het indelen van de kamers wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met uw ziekte en uw persoonlijke omstandigheden. De één- en tweepersoonskamers zijn voor patiënten die ernstig ziek zijn en veel rust nodig hebben.

   De verpleegkundige legt u uit hoe de knopjes op en rond uw bed werken. Dat zijn knopjes om uw bed in te stellen, een verpleegkundige op te roepen en voor de bediening van de verlichting. Het kan gebeuren dat u in de loop van de opname van kamer of verpleegafdeling moet wisselen, met het oog op uw behandeling of om een andere belangrijke reden.

   Uw zorgverleners

   Amsterdam UMC leidt artsen, specialisten verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen op. Allemaal krijgen zij hun scholing voor een belangrijk deel op de afdeling. U ziet dus verschillende mensen op uw kamer. Zij zullen zich met naam en functie voorstellen.

   Uw hoofdbehandelaar

   Uw hoofdbehandelaar is de arts die het overzicht houdt over uw gezondheid en behandeling. De hoofdbehandelaar is op de hoogte van het verloop van uw ziekte. Alles wat u over uw behandeling wilt weten kunt u aan haar of hem vragen.

   U krijgt ook te maken met andere specialisten en arts-assistenten. Zij onderzoeken en behandelen u en rapporteren hun bevindingen aan de hoofdbehandelaar. Als de hoofdbehandelaar niet aanwezig is, wordt hij/zij vervangen door een collega behandelend arts, die ook op de hoogte is van uw situatie.

   Medicijngebruik tijdens uw opname

   Tijdens uw verblijf krijgt u medicijnen van het ziekenhuis. De behandelend arts schrijft deze voor na overleg met u. Misschien herkent u sommige medicijnen niet, terwijl het toch de medicijnen zijn die u thuis ook al gebruikte. De reden kan zijn dat medicijnen van de ziekenhuisapotheek er vaak anders uitzien of anders heten, terwijl ze wel dezelfde werkzame stoffen bevatten.

   Tijdens uw opname kunt u de verpleegkundige vragen om een overzicht van uw ziekenhuismedicijnen. Van elk medicijn is een informatiefolder beschikbaar. Vraag hiernaar als u meer wilt weten.

   Bijwerkingen

   Als u denkt last te krijgen van bijwerkingen van medicijnen, meld dit dan direct bij de arts of verpleegkundige.

   'Artsenronde’ en onderzoek

   Elke dag komt de behandelend arts samen met de verpleegkundige van de afdeling bij u langs om te bespreken hoe het gaat. We noemen dat ‘artsenronde’ of ‘visite’. De artsenronde is ook het moment voor u om vragen te stellen over uw ziekte en/of behandeling. Soms doet de arts een onderzoek of een behandeling bij u aan bed.

   Het kan ook voorkomen dat u voor onderzoek en behandeling op verschillende plaatsen in het ziekenhuis moet zijn. U wordt dan altijd begeleid door een verpleegkundige of door een medewerker van patiëntenvervoer.

   Gespreksonderwerpen tijdens de artsenronde

   • uw ziekte

   • uw behandeling

   • uw operatie

   • uw zorgen

   • uw vooruitzichten

   • uitslagen onderzoek

   • mogelijke problemen na de operatie (complicaties)

   • medicijnen

   • dieet

   • herstelperiode (leefregels, beperkingen)

   • wanneer naar huis?

   • controlebezoeken op de polikliniek?

   Waar kunt u terecht met vragen?

   Tijdens de artsenronde kunt u vragen over uw behandeling of ziekte stellen aan uw behandelend arts. Ook kunt u met vragen terecht bij de verpleegkundige. Als er op een ander moment vragen bij u opkomen, is het handig die even op te schrijven.

   Uitstel van een ingreep

   Het kan voorkomen dat een operatie of onderzoek op het laatste moment moet worden uitgesteld. Dat gebeurt nooit zonder belangrijke reden. Hoewel wij zoveel mogelijk volgens een planning werken, kan er iets gebeuren dat we niet verwachten. Denk bijvoorbeeld aan een spoedeisende operatie. We begrijpen dat dit voor u heel vervelend is. Daarom proberen we uw operatie dan zo snel mogelijk opnieuw in te plannen. Soms kan dit binnen dezelfde opname, soms wordt u ontslagen en later opnieuw opgenomen.

   Tips voor een gesprek met de arts of verpleegkundige

   • Bedenk van tevoren wat u verwacht van het gesprek. Is er iets wat u dwars zit, is iets onduidelijk, heeft u pijn, wilt u iets weten over een ingreep, duidelijkheid over de uitslag van een onderzoek?

   • Soms is het handig als een familielid aanwezig is bij het gesprek. Door uw ziekte of een ingreep bent u misschien gespannen of minder helder. Twee horen meer dan één! U kunt het met de verpleegkundige afspreken als u wilt dat er iemand bij is.

   • Voel u vrij om te vragen wat u wilt weten over uw ziekte, behandeling, vooruitzichten en om zaken aan de orde te stellen die u hoog zitten! Het is volkomen begrijpelijk als u vragen hebt, ook als het gaat over dingen die al eerder zijn besproken.

   Uw verblijf

   Eten en drinken

   De voedingsassistent vraagt aan u wat u wilt eten en drinken.

   De eetmomenten op een dag zijn:

   • 08.00 – 09.00 uur: ontbijt

   • 10.00 - 11.00 uur: smoothie

   • 12.00 – 13.00 uur: lunch

   • 15.00 - 16.00 uur: tussendoortje

   • 17.00 – 18.30 uur: avondeten (ook maaltijdsalades of sandwiches mogelijk)

   • 19.00 – 19.30 uur: toetje, drankjes, snack voor de avond

   U kunt uw maaltijden tijdens uw verblijf zelf samenstellen. Halal en vegetarische maaltijden zijn altijd te krijgen. Eet u koosjer? Dan is het handig als u dat een dag tevoren laat weten. Ook met andere levensovertuigingen houden we graag rekening. Heeft u een dieet of allergie? Geef het door aan uw arts. Lees meer over eten en drinken op locatie AMC.

   Koelkast

   U kunt uw eten en drinken bewaren in een koelkast voor patiënten op de afdeling. Alles moet afgedekt zijn met een deksel of (aluminium)folie. Plak er altijd een sticker op met uw naam, geboortedatum, de datum waarop het in de koelkast is gezet en de datum waarop de verpakking is geopend.

   Bezoek ontvangen

   Uw bezoekers zijn van harte welkom op locatie AMC. Wel vragen we u om niet met te veel mensen tegelijk aan het bed te zitten. Vraag uw bezoekers hun komst zoveel mogelijk met elkaar af te stemmen. Respecteer ook de rust en de privacy van de andere patiënten op de afdeling. 

   Bezoektijden verschillen per afdeling. Op de meeste verpleegafdelingen zijn bezoekers welkom tussen 15.00 uur ’s middags en 20.00 uur ’s avonds. Voor de Intensive Care, de Hartbewaking, de verkoeverkamer en het Verloscentrum gelden andere regels: daar wordt bezoek gepland in overleg met de centrale verpleegbalie van de afdeling.

   Mensen die last hebben van verkoudheid, griep of andere besmettelijke ziekten, kunnen hun bezoek aan u beter uitstellen. Veel patiënten hebben door hun ziekte minder weerstand en kunnen sneller ziek worden.

   Tablet aan het bed

   Op sommige verpleegafdelingen is er een iPad aan het nachtkastje bij uw bed. U kunt hierop televisie kijken of radio luisteren. Maar u kunt ook inloggen in uw Mijn Dossier of informatie vinden over uw ziekte of operatie. De verpleegkundige legt uit hoe de tablet werkt.

   Wifi, televisie en radio

   Met uw eigen laptop of mobiele telefoon heeft u overal in het ziekenhuis gratis wifi. Op sommige afdelingen (zoals operatiekamers, verkoever- of uitslaapkamers en de intensive care) kunt u uw telefoon niet gebruiken. Borden geven aan waar mobiele telefoons niet mogen worden gebruikt. Overleg bij twijfel met de verpleegkundige.

   Bloemen en planten

   Vanwege de hygiëne gelden er op verpleegafdelingen regels voor het neerzetten van bloemen en planten. De verpleegkundige kan u er meer over vertellen.

   Post

   Eén keer per dag brengen wij de post rond op de verpleegafdelingen. U ontvangt uw post zonder vertraging als die als volgt is geadresseerd:

   Amsterdam UMC, locatie AMC
   (Uw naam)
   Afdeling …
   Kamer …
   Meibergdreef 9
   1105 AZ Amsterdam

   Komt er post voor u binnen als u alweer thuis bent? Dan sturen we die naar uw huisadres. Als u zelf post wilt versturen, dan is er een brievenbus op het Verheijplein van het ziekenhuis.

   Een wandeling maken

   Als u niet op bed hoeft te liggen of op de afdeling moet blijven, kunt u een wandeling maken in de algemene ruimten van het ziekenhuis. Denk er dan aan om de verpleegkundige te zeggen dat u een wandeling maakt. Voor opgenomen patiënten is het niet toegestaan het ziekenhuisterrein te verlaten.

   Iets kwijt of gevonden?

   Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden? U kunt dit melden bij de receptie op uw afdeling. Het kan ook bij de medewerkers van de balies op de begane grond.

   Voorzieningen voor patiënten en bezoekers

   Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang

   Heeft u algemene vragen over uw ziekte, uw rechten en plichten, over patiëntenverenigingen of voorzieningen op locatie AMC? Dan kunt u terecht bij de afdeling Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang.

   Heeft u een klacht?

   Bent u niet tevreden over de behandeling, hoe ziekenhuismedewerkers met u omgaan of de organisatie? Probeer dit dan met de betrokken personen te bespreken. Als dat niet mogelijk is, kunt u contact opnemen met de afdeling Patiënten­voorlichting & Klachtenopvang.

   Tolk

   U hebt recht op goede informatie over het onderzoek, de diagnose en de behandeling van uw klacht of aandoening. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, kan de zorgverlener een tolk inschakelen. Meestal is de tolk erbij via de telefoon.

   Maatschappelijk werk

   Ziekte, behandeling en opname kunnen uw leven behoorlijk op z’n kop zetten. Als u in het dagelijks leven problemen heeft of verwacht door uw ziekte of behandeling, kan een van onze medisch maatschappelijk werkers u ondersteunen en goede adviezen geven. Wilt u gebruikmaken van hun ondersteuning, begeleiding of advies? Laat het dan weten aan uw verpleegkundige of arts.

   Geestelijke verzorging

   Ziek zijn roept nogal eens vragen op. Waarom overkomt mij dit? Wat is de zin van dit alles? Door mijn ziekte kijk ik met andere ogen naar mijn leven, maar waar vind ik nieuwe inspiratie? Waar kan ik nog in geloven? Als u uw gedachten en gevoelens op een rij wilt zetten of behoefte heeft aan een luisterend oor, kunt u contact opnemen met een geestelijk verzorger. Hij of zij luistert, voelt mee en helpt u om uw eigen vragen te stellen. U kunt vragen om een islamitisch, humanistisch, protestants of katholiek geestelijk verzorger. Informeer bij de verpleegkunde of neem zelf contact op.

   Geestelijke verzorging, telefoon (020) 566 3425, geestelijkeverzorging@amc.nl

   Stiltecentrum en gebedsruimte

   Op de begane grond tussen de twee ziekenhuispleinen vindt u het Stiltecentrum. Hier is gelegenheid om tot rust te komen, te mediteren, te bidden, gedachten op te schrijven of een kaars aan te steken. U vindt er ook een islamitische gebedsruimte. Elke zondag is er een oecumenische viering voor patiënten en hun familie. Als u niet in staat bent zelf te komen, kan een vrijwilliger u ophalen.

   Beeldende kunst en Museum Vrolik

   In de openbare ruimten van Amsterdam UMC is veel beeldende kunst te zien. De collectie op locatie AMC telt ruim 6000 werken van kunstenaars uit alle belangrijke Nederlandse stromingen. Meer informatie via amc.nl/kunst.

   Een beroemde verzameling historische skeletten en preparaten op sterk water vindt u in Museum Vrolik. Als u uw patiëntenpolsbandje laat zien, kunt u het museum op werkdagen gratis bezoeken. Museum Vrolik vindt u bij de faculteit Geneeskunde (J0-130).

   Restaurant en winkels

   Aan het plein bij de hoofdingang vindt u een restaurant, een boekhandel en de kapper. Even verderop vindt u aan het Voetenplein (G/H) een AH to go, een drogist, koffiebar Starbucks, een food wall (automatenmuur) en het grote restaurant voor medewerkers, bezoekers en patiënten.

   Kapper en pedicure

   De kapsalon (telefoon 64343) vindt u aan het plein dicht bij de hoofdingang. De pedicure komt een keer per week langs op de verpleegafdeling. Als u zich – tegen betaling – wilt laten behandelen, kunt u via de verpleging een afspraak maken.

   Patiëntenlounge voor ontspanning en ontmoeting

   In de Patiëntenlounge kunt u aanschuiven bij een van de leestafels, computers met internet of spelcomputers gebruiken, naar muziek luisteren of tv kijken. Aan de bar zijn koffie, thee, frisdranken en kleine hapjes te koop.

   Patiëntenlounge, G-toren (G2-214)
   Open: elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur

   Patiëntenverenigingen

   Voor allerlei ziekten bestaan patiëntenverenigingen. De leden van zulke verenigingen weten hoe het is om met een bepaalde aandoening of handicap te leven. Ze steunen elkaar en kunnen uit eigen ervaring veel praktische adviezen geven, zodat niemand het wiel in z’n eentje opnieuw hoeft uit te vinden. Wilt u hier meer informatie over? Vraag er dan naar op de verpleegafdeling of bij de afdeling Patiëntenvoorlichting (A0).

   Overnachten voor bezoekers

   Op sommige afdelingen kunnen bezoekers/familieleden blijven slapen onder bijzondere omstandigheden. De verpleegkundige kan u daar meer over vertellen. Een (hotel)kamer boeken in de buurt van het ziekenhuis? De afdeling Patiëntenvoorlichting (A0) kan u helpen aan adressen.

   Vrijwilligers

   In Amsterdam UMC werken honderden vrijwilligers. Zij hebben geen verzorgende of verplegende taken, maar zijn er voor de extra’s die uw verblijf fijner kunnen maken. Vrijwilligers ontvangen bijvoorbeeld nieuwe patiënten en kunnen een praatje met u maken.

   Familiekamers

   Enkele verpleegafdelingen hebben een familiekamer. Als familie of partner van een patiënt bent u ook vaak in het ziekenhuis. Voor de patiënt is het fijn dat u zo dichtbij bent. Maar soms is het prettig om op adem te kunnen komen en het ziekenhuis even te vergeten. Samen of alleen. Dat kan in een van onze familiekamers. De familiekamers zijn iedere dag open van 7.00 tot 23.00 uur.

   Geldautomaat

   Geld pinnen kan binnen bij de gele geldautomaat tegenover de kapper, naast de boekenwinkel.

   Rolstoelen en shuttle

   Wie slecht ter been is, kan bij iedere ingang een rolstoel lenen. Wilt u deze na gebruik terugzetten waar u de rolstoel heeft opgehaald? Op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur rijdt er ook een shuttle (elektrisch wagentje) binnen locatie AMC (begane grond). Er is plaats voor vijf personen. Als u de shuttle wilt gebruiken, kunt u dit vragen aan de verpleegkundige of de bestuurder van de shuttle bellen op 06 - 20 36 06 22.

   Naar huis

   Wanneer kunt u naar huis?

   De dag van vertrek uit het ziekenhuis is niet altijd te voorspellen. Meestal hoort u één of twee dagen van tevoren van uw arts wanneer u weer naar huis kunt. Zo heeft u genoeg tijd om vervoer naar huis en andere zaken te regelen.

   Ontslaggesprek

   Voordat u naar huis gaat heeft u (eventueel met uw naaste) een ‘ontslaggesprek’. De arts of verpleegkundige bespreekt met u hoe de opname is verlopen, uw vertrek, de nazorg en uw vragen. Bij uw vertrek ontvangt u, indien nodig, een afspraak voor controle en verdere behandeling in de polikliniek. Als u thuis medicijnen moet gebruiken die u vóór uw opname nog niet gebruikte, krijgt u een recept voor de apotheek. De apotheek van het ziekenhuis informeert uw eigen apotheek over de veranderingen. U krijgt als u dat wilt een medicijnen-overzicht mee naar huis.

   Verzorging thuis of verpleeghuis

   Vóór het ontslag bespreken uw arts en verpleegkundige samen met u of u na uw vertrek nog zorg nodig heeft, en welke dan eventueel. Als in dat gesprek blijkt dat u (tijdelijk) thuis persoonlijke verzorging of verpleging nodig heeft, komt er een ‘transfermedewerker bij u aan bed. Hij/zij bespreekt met u en eventueel met uw naasten welke verpleging en verzorging mogelijk is. U kunt daarbij denken aan:

   • thuiszorg;

   • verblijf in een verpleeg-, verzorgingshuis of zorghotel;

   • verblijf in een hospice.

   De transfermedewerker kan deze zorg voor u aanvragen en bespreekt met u welke hulpmiddelen (zoals krukken of een rolstoel) u kunt krijgen via de thuiszorg. Misschien is het nodig is dat u direct na uw ziekenhuisopname wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis, terwijl daar nog geen plaats is. Dan kunt u ter overbrugging verblijven op de transferafdeling van het ziekenhuis.

   Huisarts

   De huisarts krijgt na uw ontslag uit het ziekenhuis een brief van uw behandelend arts. Hierin staan gegevens over de behandeling in het ziekenhuis, over eventuele medicijnen en over de nabehandeling.

   Taxivervoer naar huis

   Voor taxivervoer naar huis kunt u medewerkers van de balies bij de ingangen vragen om een taxi te bellen. De kosten voor het vervoer naar huis (of naar een verpleeg- of verzorgingshuis) betaalt u zelf.

    Checklist ontslaggesprek

   • uw ziekte: de diagnose en behandeling

   • de leefregels na ontslag: wat mag u wel en niet (doen)?

   • uw medicatie voor thuis/krijgt u een recept mee?

   • wondzorg of hechtingen

   • wat te doen bij gezondheidsklachten thuis?

   • (controle)afspraak op de polikliniek

   • hoe heeft u de opname ervaren?

   • vervoer naar huis

   Laat (nog eens) iets van u horen!

   Kwaliteit en veiligheid, onze zorg

   Als universitair medisch centrum streeft Amsterdam UMC voortdurend naar de beste kwaliteit van zorg. Die zorg moet doelgericht, veilig en tijdig zijn. De ervaring van onze patiënten met onze zorg- en dienstverlening is daarbij een belangrijke bron van informatie. Het kan zijn dat u één week na uw opname een e-mail van ons krijgt. Daarin nodigen we u uit uw ervaring met ons te delen. Meedoen is altijd vrijwillig en anoniem.

   Wilt u NIET meedoen? Dan kunt u dit aangeven bij de centrale inschrijfbalie (polikliniek), via Mijn Dossier of via het afmeldformulier.

   Vragen, complimenten en tips voor verbetering

   Heeft u vragen, complimenten of tips voor verbetering? Laat het ons weten! U kunt dat op verschillende manieren doen:

   • U kunt uw reactie achterlaten bij de medewerkers van de afdeling waar u bent behandeld of bij medewerkers van Patiëntenvoorlichting (A0). U kunt uw reactie ook mailen naar patientenvoorlichting@amsterdamumc.nl

   • Sommige afdelingen vragen patiënten een enquête in te vullen. U ontvangt dan een brief met daarin een inlogcode en het verzoek om een enquête via internet in te vullen.

   • Zorgkaart Nederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Op deze site kunt u ook een reactie plaatsen over uw ervaring met ons ziekenhuis en onze medewerkers. Deze reactie blijft anoniem.

   Cliëntenraad

   Locatie AMC heeft een eigen cliëntenraad. Die behartigt de belangen van patiënten, adviseert namens hen de raad van bestuur en maakt binnen het ziekenhuis verbeterpunten bespreekbaar. Maandelijks komen de leden samen. Hun voornaamste taak is in de gaten houden wat er in het ziekenhuis beter kan. Ze streven ernaar patiënten zoveel mogelijk te betrekken bij activiteiten om de zorg te verbeteren. De bevoegdheden van deze en andere cliëntenraden van universitair medische centra zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ).

   Contact: clientenraad@amc.nl.

   Steun ons wetenschappelijk onderzoek

   Het wetenschappelijk onderzoek naar nog betere behandelingen kost veel geld. Vaak springen de overheid of andere instanties bij, maar er lopen ook veelbelovende onderzoeken die geen subsidie krijgen. De AMC Foundation zamelt daar geld voor in. Wilt u ons onderzoek steunen? Kijk dan bij ‘AMC Foundation’. Mailen naar amcfoundation@amsterdamumc.nl kan ook.

   Telefoonnummers en adressen

   Amsterdam UMC, locatie AMC
   Meibergdreef 9
   1105 AZ Amsterdam

   020 566 9111

   amsterdamumc.nl

   Afdeling Debiteuren (vragen over uw rekening)

   debiteuren@amc.nl

   Vragen over onze tarieven:

   dbc@amc.nl

   Poliklinische apotheek

   020 566 3677

   Geestelijke verzorging

   020 566 3425

   020 566 4343

   Patiëntenvoorlichting & Klachtenopvang

   020 566 3355
   patientenvoorlichting@amsterdamumc.nl