Informatie voor behandelaren

Heeft u patiënten in de leeftijd van 18-60 jaar met Major Depressive Disorder, die u van plan bent een antidepressivum voor te schrijven, of om te wisselen naar een ander antidepressivum? Dan is de LEOPARD studie wellicht iets voor uw patiënt.

Motivatie

In Nederland krijgt 1 op de 5 volwassenen van 18-64 jaar ooit te maken met MDD. Helaas duurt het vinden van effectieve medicatie lang, omdat het momenteel acht weken duurt voor de respons vastgesteld kan worden d.m.v. vragenlijsten, en de kans op positieve respons 30% is. Als het algoritme voldoende betrouwbaar bevonden wordt, stelt het non-responders in staat substantieel sneller door te wisselen naar andere medicatie, en zo sneller effectieve medicatie te vinden.

Patiënten

Wij zoeken vrijwilligers (m/f, 18-60 jaar) met diagnose Major Depressive Disorder, die u van plan bent antidepressivum voor te schrijven, of om te wisselen naar een ander antidepressivum.
MRI

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit twee meetmomenten op baseline en week 2. Deze bestaan uit vragenlijsten en non-invasieve MRI scans met een scanduur van 30 minuten. Tot slot vindt er op week 8 een telefonische follow-up plaats.
Onderzoek - hersenscan

Vergoeding

Deelnemers ontvangen een financiële vergoeding van 200 Euro voor deelname en reizen. Voor elke aangeleverde patiënt die succesvol onze studie doorlopen ontvangt u 50 Euro vergoeding.

Meer informatie

Indien uw praktijk geïnteresseerd is in deelname aan deze studie, of mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met de onderzoeksgroep via het contactformulier of telefoon. Wij kunnen u een FTO/voorlichtingsavond aanbieden, waarin u en uw praktijkgenoten een up-to-date overzicht krijgen van de state-of-the-art behandeling van MDD, door vooraanstaande deelnemende psychiaters aan deze studie. Daarnaast kunt u laagdrempelig onze psychiaters consulteren in verband met specifieke behandeling van een patiënt. De inhoud van deze pagina is ook te downloaden als folder en poster onder het kopje downloads.

Corona-maatregelen

We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt: