De LEOPARD studie loopt van 2020 tot 2023 en heeft tot doel een reeds ontwikkeld algoritme te valideren dat een voorspelling geeft van de antidepressiva-respons voor patiënten met depressie. Deze voorspelling komt tot stand op basis van met name geavanceerde ‘radiomics’ analyse van MRI scans. Deelnemers blijven te allen tijde onder behandeling bij hun eigen behandelaar, maar een paar keer naar Amsterdam UMC, locatie AMC om vragenlijsten in te vullen en om MRI scans te maken.

Maarten Poirot, Technisch Geneeskundige
Daphne Boucherie, Onderzoeksassistent
Amsterdam UMC, Radiologie en Nucleaire Geneeskunde
LO-148

phone
+31(0)6 22 60 59 34

We zijn op zoek naar vrijwilligers van 18-60 jaar die voor depressie behandeld gaan worden met een antidepressivum. Het onderzoek bestaat uit vragenlijsten en MRI scans van totaal 6 uur, verspreid over 3 dagen. Heeft u interesse om zelf deel te nemen, of neemt u deel aan de LEOPARD studie? Kijk dan bij "Informatie voor Deelnemers". Bent u behandelaar, en zoekt u meer informatie, kijk dan “Informatie voor Behandelaren”. Ook is in beide gevallen meer informatie te vinden onder Downloads, of kunt u contact opnemen met de onderzoeksgroep via het contactformulier.