De SCONE Trial is een multicenter gerandomiseerde studie naar de effectiviteit van negatieve druk therapie met een vloeistof instillatiesysteem voor de behandeling van postoperatieve wondinfecties.

Zes Nederlandse ziekenhuizen participeren in het onderzoek. Deelnemers worden via loting toegewezen aan één van de twee behandelmethoden, namelijk negatieve druk therapie met een vloeistof instillatiesysteem of conventionele wondzorg met negatieve druk therapie zonder instillatiesysteem en/of handmatig spoelen en verbandmateriaal.

phone
+31(0)6-23080191

Deelnemende ziekenhuizen

  • Amsterdam UMC, Amsterdam;
  • Elkerliek Ziekenhuis, Helmond;
  • UMCG, Groningen;
  • MUMC+, Maastricht;
  • ISALA Ziekenhuis, Zwolle;
  • Medisch Spectrum Twente, Enschede.