De SCONE Trial is een multicenter gerandomiseerde studie naar de effectiviteit van negatieve druk therapie met een vloeistof instillatiesysteem voor de behandeling van postoperatieve wondinfecties.

Negen Nederlandse ziekenhuizen participeren in het onderzoek. Deelnemers worden via loting toegewezen aan één van de twee behandelmethoden, namelijk negatieve druk therapie met een vloeistof instillatiesysteem of conventionele wondzorg met negatieve druk therapie zonder instillatiesysteem en/of handmatig spoelen en verbandmateriaal.

Op onze nieuwe website kunt u alle up-to-date informatie vinden over de Scone-trial:

Zorgevaluatie Nederland

Deelnemende ziekenhuizen

  • Amsterdam UMC, Amsterdam;
  • Elkerliek Ziekenhuis, Helmond;
  • UMCG, Groningen;
  • MUMC+, Maastricht;
  • ISALA Ziekenhuis, Zwolle;
  • Medisch Spectrum Twente, Enschede;.
  • Catharina Ziekenhuis, Eindhoven;
  • Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's Hertogenbosch;
  • Maxima Medisch Centrum, Veldhoven.

Contactgegevens

Coördinerend onderzoekers en contactpersoon:
Drs. H. (Hannah) Groenen, MSc - arts-onderzoeker/promovendus Amsterdam UMC, locatie AMC en VUmc

Afdeling Chirurgie
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam
Telefoonnummer: 0623080191
e-mail: scone-trial@amsterdamumc.nl

Onafhankelijk arts en deskundige:
Prof. dr. E.J.M. (Els) Nieveen van Dijkum
Amsterdam UMC,
locatie AMC
Afdeling Chirurgie
Postbus 22660
1100 DD
Amsterdam Zuidoost
Telefoonnummer:
020-5662659

phone
0623080191